Phan Cao Thọ
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 54573 lượt người xem
Họ và tên:  Phan Cao Thọ
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  05/09/1963
Nơi sinh: Phú Xuyên, Hà Nội
Quê quán Phú Xuyên, Hà Nội
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xây dựng Cầu Đường; Tại: Trường ĐH Xây dựng
Đơn vị công tác: Ban Giám hiệu; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Chức vụ: Hiệu trưởng
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2005; Chuyên ngành: Xây dựng Cầu đường; Tại: Đại học Xây dựng
Chức danh KH:  Phó Giáo sư; công nhận năm: 2011
Dạy CN: Kỹ sư Xây dựng Cầu đường; Cao học Xây dựng Đường ô tô và đường thành phố.
Lĩnh vực NC: Kỹ thuật Xây dựng CTGT, Giao thông đô thị, Kỹ thuật giao thông, Giao thông thông minh, Phát triển xanh và bền vững
Ngoại ngữ: Anh, Pháp, Nga
Địa chỉ liên hệ: Trường ĐHSP Kỹ thuật, 48 Cao Thắng, TP Đà Nẵng.
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 1986 - 1996: Cán bộ giảng dạy; Khoa Xây dựng Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng.
1996 - 2013: Cán bộ giảng dạy; Khoa Xây dựng Cầu đường trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng.
01/1998 - 07/1998: Thực tập khoa học tại Trường ĐH Công nghệ cao cấp (ETS) Canada;
2000 - 2014: Trưởng Bộ môn Đường ô tô - Đường thành phố trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng;
2005 - 2010: Phó Trưởng Khoa XD Cầu Đường, Trường Đại học Bách khoa, ĐH Đà Nẵng;
2010 - 6/2013: Trưởng Khoa XD Cầu đường, Trường Đại học Bách Khoa, ĐH Đà Nẵng;
6/2013 - 3/2014: Phó Trưởng ban Ban Đào tạo Sau Đại học, ĐH Đà Nẵng;
3/2014 - 11/2017: Hiệu Trưởng trường Cao đẳng Công nghệ, ĐH Đà Nẵng;
11/2017 - Nay: Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, ĐH Đà Nẵng.
Các hoạt động khác:
Từ 1997- nay: Chủ nhiệm các Đồ án thiết kế, Qui hoạch phát triển GTVT, Qui hoạch tổ chức và điều khiển giao thông thuộc Trung tâm NCUD và Tư vấn kỹ thuật Công trình Đại học Đà Nẵng.
Từ 2008-2010: Trưởng nhóm nghiên cứu khảo sát-phân tích số liệu GT thuộc dự án: Nghiên cứu chiến lược phát triển thành phố Đà Nẵng liên kết với các vùng phụ cận của nước CHXHCN Việt Nam - DaCRISS by JICA;
Từ 2009 - 2014: Phó Trưởng Đoàn Tư vấn Công ty Tư vấn quốc tế NREM Canada dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng;
Từ 2014 - 2018: Trưởng Đoàn Tư vấn Liên danh HanoiTC với Contran AB Thụy Điển - Dự án Phát triển bền vững TP Đà Nẵng.
Từ 2008-nay: Phó Chủ tịch, Hội KHKT Cầu đường TP Đà Nẵng, UVBCH, UV Hội đồng Khoa học Hội KHKT Cầu đường Việt Nam (VBRA);
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu ứng dụng hệ thống giao thông thông minh trong hoạt động quản lý giao thông ở một số đô thị lớn Miền Trung Việt Nam. Chủ nhiệm: Phan Cao Thọ. Thành viên: Trần Hoàng Vũ, Trần Thị Phương Anh, Phạm Duy Dưỡng, Cao Thị Xuân Mỹ, Hoàng Bá Đại Nghĩa, Nguyễn Văn Đăng. Mã số: B2017-DNA-18. Năm: 2018. (May 3 2019 8:47AM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu xây dựng hệ thống cảnh báo an toàn giao thông trên mạng lưới đường bộ đi qua các tỉnh khu vực miền Trung. Chủ nhiệm: PGS.TS Phan Cao Thọ. Thành viên: TS. Trần Hoàng Vũ, ThS Ngô Thị Mỵ, ThS Trần Thị Phương Anh, KS Hoàng Bá Đại Nghĩa. Mã số: DD2015-06-22. Năm: 2016. (Jun 26 2016 9:21AM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu tính ổn định nhiệt độ của tầng mặt bê tông asphalt khu vực thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Phạm Ngọc Đức. Mã số: Đ 2013 -02-77-BS. Năm: 2015. (Nov 17 2015 11:03AM)
[4] Đề tài cấp Thành phố: Bài toán mạng giao thông và ứng dụng quản lý qui hoạch phân luồng giao thông ở TP Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Trần Quốc Chiến. Thành viên: Phan Cao Thọ, Nguyễn Thanh Tuấn. Mã số: 5287/QĐ-UBND. Năm: 2013. (Apr 19 2013 3:27PM)
[5] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu giải pháp nâng cao an toàn giao thông và chống ùn tắc ở một số đô thị lớn Việt Nam. Chủ nhiệm: Phan Cao Thọ. Thành viên: Võ Đức Hoàng, Võ Hải Lăng, Lê Thành Hưng, Nguyễn Thanh Cường, Dương Minh Châu, Trần Thị Thu Thảo, Trần Trung Việt, Phạm Ngọc Phương, Trần Thị Phương Anh, Nguyễn Văn Tê Rôn. . Mã số: B2009-TDA01-02-TRIG. Năm: 2010. (Dec 31 2010 1:09PM)
[6] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu các giải pháp thiết kế nút giao thông cùng mức trong điều kiện giao thông đô thị Việt Nam. Chủ nhiệm: Phan Cao Thọ. Thành viên: Võ Đức Hoàng, Hoàng Phương Tùng, Võ Hải Lăng, Trần Thị Phương Anh. Mã số: B2006 - ĐN 02-16. Năm: 2008. (Dec 31 2010 11:33AM)
[7] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu Khả Năng Thông hành và phạm vi sử dụng nút giao thông điều khiển bằng tín hiệu đèn trong các đô thị Việt Nam. Chủ nhiệm: Phan Cao Thọ. Mã số: B2002-15-17. Năm: 2004. (Dec 31 2010 11:24AM)
[8] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu dòng bão hoà trên nút giao thông điều khiển bằng tín hiệu đèn trong đô thị Việt Nam. Chủ nhiệm: Phan Cao Thọ. Thành viên: . Mã số: T2000-18. Năm: 2000. (Dec 31 2010 11:20AM)
[9] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu đặc trư­ng tốc độ của dòng xe hỗn hợp nhiều thành phần trên các đ­ường phố của đô thị nư­ớc ta. Chủ nhiệm: Phan Cao Thọ. Mã số: T99-10. Năm: 1999. (Dec 31 2010 11:15AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC CHỌN PHƯƠNG THỨC ĐI LẠI CỦA NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG. Tác giả: ThS. Trần Thị Phương Anh*; PGS.TS. Phan Cao Thọ; ThS. Nguyễn Phước Quý Duy. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 18, No. 4.1, 2020. Trang: 14. Năm 2020. (May 18 2020 4:37PM)
[2]Bài báo: Giải pháp nâng cao chất lượng khai thác hệ thống vận tải hành khách công cộng thành phố Huế. Tác giả: Lê Quốc Phong, Phan Cao Thọ, Trần Thị Phương Anh. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia Ứng dụng công nghệ mới trong công trình xanh lần thứ 5. Số: ISBN 978-604-80-4202-8. Trang: 52-64. Năm 2019. (Jun 17 2020 5:51PM)
[3]Bài báo: Mô hình kiến trúc tổng thể hệ thống hỗ trợ và quản lý du khách nhằm phát triển du lịch bền vững theo định hướng TP thông minh tại Đà Nẵng. Tác giả: Trần Hoàng Vũ, Chử Đức Hoàng, Phan Cao Thọ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHĐN. Số: 11(120).2017, quyển 2. Trang: 145. Năm 2018. (May 3 2019 8:59AM)
[4]Bài báo: Xác định vị trí vạch dừng hợp lý trong nút giao thông điều khiển bằng tín hiệu đèn cho một số nhóm nút ở đô thị miền Trung, Việt Nam. Tác giả: PGS.TS. Hội thảo KHQG ATiGB 2018*; PGS.TS. Phan Cao Thọ. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: 11(132).2018, Quyển 2. Trang: 186. Năm 2018. (Feb 22 2019 8:58AM)
[5]Bài báo: Giải pháp điều khiển hệ thống đèn tín hiệu giao thông thông minh sử dụng PLC S7-1200. Tác giả: ThS. Phạm Duy Dưởng*; TS. Trần Hoàng Vũ; PGS.TS. Phan Cao Thọ. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 11(120).2017-Quyển 2. Trang: 51. Năm 2017. (Dec 20 2017 3:03PM)
[6]Bài báo: Nghiên cứu phát triển hệ thống giao thông xe đạp và bộ hành trong các đô thị Việt nam theo hướng giao thông xanh và bền vững. Tác giả: TS. Hội thảo KHQG ATiGB 2017*; PGS.TS. Phan Cao Thọ. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 11(120).2017-Quyển 3. Trang: 76. Năm 2017. (Dec 20 2017 4:31PM)
[7]Bài báo: Ứng dụng mô hình ra quyết định phân tích thứ bậc đa tiêu chí AHP để lựa chọn, xếp hạng các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật (CSHTKT) theo hình thức đối tác công tư (PPP) tại Đà Nẵng. Tác giả: TS. Hội thảo KHQG ATiGB 2017*; PGS.TS. Phan Cao Thọ. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 11(120).2017-Quyển 1. Trang: 96. Năm 2017. (Dec 18 2017 4:08PM)
[8]Bài báo: Nghiên cứu ứng dụng hệ thống giao thông thông minh trong quản lý giao thông đô thị Quảng Ngãi giai đọan 2016-2020 . Tác giả: Phan Cao Thọ, Lê Quang Vỹ. Tạp chí KH và CN trường ĐH Phạm Văn Đồng. Số: số 12.2017, ISSN: 0866-7659. Trang: 25-33. Năm 2017. (Mar 29 2019 2:43PM)
[9]Bài báo: Kiểm soát rủi ro tài chính đối với các dự án giao thông đầu tư theo hình thức đối tác công - tư tại Việt nam . Tác giả: ThS. Phạm Thị Trang*; PGS.TS. Phan Cao Thọ. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 8(117).2017. Trang: 108. Năm 2017. (Oct 13 2017 10:32AM)
[10]Bài báo: Nghiên cứu sử dụng hiệu quả hệ thống vạch sơn trong tổ chức giao thông mạng lưới đường đô thị . Tác giả: Phan Cao Thọ, Hồ Quang Trung, TrầnThị Phương Anh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHĐN. Số: 11(108).2016, Quyển 2. Trang: 258-263. Năm 2016. (Nov 29 2016 7:21AM)
[11]Bài báo: Xây dựng tiêu chí lựa chọn cầu vượt cho bộ hành trong điều kiện giao thông đô thị Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Cương, Phan Cao Thọ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHĐN. Số: 11(108).2016, Quyển 2. Trang: 22-27. Năm 2016. (Nov 29 2016 7:27AM)
[12]Bài báo: Xây dựng bộ chỉ số phát triển xanh và bền vững cho các đô thị lớn ở Việt Nam, trường hợp của thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Phan Cao Thọ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHĐN. Số: 11(108).2016, Quyển 2. Trang: 235-240. Năm 2016. (Nov 29 2016 7:35AM)
[13]Bài báo: Nghiên cứu phạm vi sử dụng tín hiệu đèn điều khiển tại nút giao thông trên tuyến có hành lang BRT ở đô thị Việt Nam. Tác giả: Phan Cao Thọ, Trần Thị Phương Anh, Lê Thanh Hải, Trịnh Quang Lương . Proceeding of The 2nd Conference on Transport Infrastructure with Sustainable Development (TISDC 2016). Số: ISBN: 978-604-82-1809-6. Trang: 169-176. Năm 2016. (Nov 28 2016 5:36PM)
[14]Bài báo: Mô hình số 3D nghiên cứu về hệ số nhóm đối với cọc đất xi măng. Tác giả: Đỗ Hữu Đạo, Phan Cao Thọ. Tuyển tập công trình Hội nghị cơ học kỹ thuật toàn quốc 2015. Nhà xuất bản Đà Nẵng 2016. Số: ISBN: 978-604-84-1272-2. Trang: 478-485. Năm 2016. (Jun 26 2016 9:31AM)
[15]Bài báo: Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cảnh báo tai nạn giao thông trên QL 1A đoạn từ Đà Nẵng đi Quảng Nam, Quảng Ngãi. Tác giả: Phan Cao Thọ, Ngô Thị Mỵ. Proceeding of The 2nd Conference on Transport Infrastructure with Sustainable Development (TISDC 2016), Vietnam, Year 2016. Số: ISBN: 978-604-82-1809-6. Trang: 169-176. Năm 2016. (Oct 20 2016 5:12PM)
[16]Bài báo: Xây dựng hệ thống cảnh báo ùn tắc và tai nạn giao thông trong đô thị Việt Nam. Tác giả: Phan Cao Tho, Tran Thi Phuong Anh, Hoang Trung Thanh, Phan Mai Trung. Journal of Science and Technology, The University of Danang. Số: No. 7(104). Trang: 17-21. Năm 2016. (Oct 20 2016 5:17PM)
[17]Bài báo: Quan trắc địa kỹ thuật nền đường đắp cao trên nền đất yếu dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi. Tác giả: Nguyễn Lan, Phan Cao Thọ, Trần Minh, Châu Ngọc Bảo. Tuyển tập công trình Hội nghị cơ học kỹ thuật toàn quốc 2015, Nhà xuất bản Đà Nẵng. Số: ISBN: 978-604-84-1272-2. Trang: 378-386. Năm 2016. (Jun 26 2016 9:38AM)
[18]Bài báo: Nghiên cứu khả năng áp dụng các trường hợp bài toán làn sóng xanh trong GTĐT Việt Nam. Tác giả: Phan Cao Thọ, Trần Thị Phương Anh, Hoàng Văn Mạnh. Tuyển tập công trình Hội thảo quốc gia Công nghệ xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững. Số: ISBN 978-604-82-1805-8. Trang: 217-224. Năm 2016. (Jun 26 2016 10:01AM)
[19]Bài báo: Tổ chức và điều khiển giao thông trên các đường phố của TP Đà Nẵng khí có tuyến xe buýt nhanh BRT. . Tác giả: Phan Cao Thọ, Trần Thị Phương Anh, Nguyễn Xuân Thủy. Tuyển tập công trình Hội thảo quốc gia: Công nghệ xây dựng tiên tiến hướng đến phát triển bền vững. Nhà xuất bản xây dựng 2016. Số: ISBN 978-604-82-1805-8. Trang: 225-332. Năm 2016. (Jun 26 2016 10:35AM)
[20]Bài báo: Phạm vi sử dụng tín hiệu đèn tại nút giao thông vòng đảo ở thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Vũ Quí Lộc; Phan Cao Thọ; Trần Thị Phương Anh ;
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 01(86).2015. Trang: 69. Năm 2015. (Apr 22 2015 10:22AM)
[21]Bài báo: Qui hoạch và tổ chức điều khiển giao thông đô thị Việt Nam theo hướng phát triển xanh và bền vững. . Tác giả: Phan Cao Thọ, Trần Thị Phương Anh, Nguyễn Thanh Cường, Phạm Ngọc Phương. Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHĐN. Số: 11(96).2015 quyển 2. Trang: 183-189. Năm 2015. (Jun 26 2016 9:46AM)
[22]Bài báo: Đánh giá tác động của hệ thống giao thông công cộng trong việc giảm ùn tắc giao thông. Tác giả: Nguyễn Phước Quý Duy, Phan Cao Thọ. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 11(96).2015, Quyển 1. Trang: 26. Năm 2015. (Feb 15 2016 3:41PM)
[23]Bài báo: Phương pháp xác định kích thước nhánh dẫn của nút giao thông điều khiển bằng tín hiệu đèn ở đô thị Việt Nam. Tác giả: ThS. Phạm Quỳnh Anh*; PGS.TS. Phan Cao Thọ
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 9(94).2015. Năm 2015. (Nov 4 2015 4:30PM)
[24]Bài báo: Giải pháp tổ chức và điều khiển giao thông trên các tuyến phố ở đô thị Việt Nam khi có hệ thống xe buýt nhanh vận hành. Tác giả: Phan Cao Thọ, Nguyễn Văn Tê Rôn. Journal of Science and Technology, The University of Danang. Số: No 6(91)/2015. Trang: 32-35. Năm 2015. (Nov 18 2015 2:49PM)
[25]Bài báo: Cọc đất xi măng - Giải pháp nền móng thân thiện môi trường cho công trình xây dựng. Tác giả: Đỗ Hữu Đạo, Phan Cao Thọ. Tạp chí KHCN Đại học Đà Nẵng. Số: 11[96]/2015. Trang: 29-34. Năm 2015. (Nov 22 2015 11:46AM)
[26]Bài báo: Nghiên cứu đặc tính cường độ cọc đất xi măng cho đất nền vùng Đà Nẵng - Quảng Nam. Tác giả: Đỗ Hữu Đạo, Phan Cao Thọ, Nguyễn Trường Tiến
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Địa Kỹ Thuật Việt Nam-ISSN-0868-279X. Số: 01-2014. Trang: 24-34. Năm 2014. (Jun 21 2014 9:38AM)
[27]Bài báo: Đề xuất các chỉ tiêu đánh giá và lựa chọn loại hình nút giao khác mức liên thông trên đường ô tô cao tốc ở nước ta. Tác giả: Phan Cao Thọ, Vũ Gia Hưng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHĐN. Số: 11(84). Trang: 45-48. Năm 2014. (Nov 18 2015 5:34PM)
[28]Bài báo: Xác định hệ số sức chịu tải của cọc đất xi măng thông qua mô hình thí nghiệm Full Scale với thiết bị đo biến dạng dọc trục. Tác giả: Đỗ Hữu Đạo, Phan Cao Thọ, Nguyễn Trường Tiến
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Địa Kỹ Thuật Việt Nam-ISSN-0868-279X. Số: 3. Trang: 30-38. Năm 2014. (Nov 17 2015 11:40AM)
[29]Bài báo: Phương pháp thí nghiệm cố kết nhanh dùng cho việc đánh giá ứng xử cố kết của đất sét bão hòa dưới công trình nền đắp. Tác giả: Lê Minh Thắng, Phan Cao Thọ. Vietnam-France International Conference: Safety of Small Dams and Dikes, NXB Xây dựng 10.2014, ISBN 978-604-82-1322-0. Số: NXB Xây dựng 10.2014, ISBN 978-604-82-1322-0. Trang: 85-93. Năm 2014. (Nov 17 2015 2:55PM)
[30]Bài báo: Nghiên cứu biến thiên nhiệt trong các lớp bê tông nhựa trên các đường trục thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Phạm Ngọc Đức, Phan Cao Thọ. Journal of Science and Technology, The University of Danang. Số: No12(85)/2014. Trang: Page 6-11. Năm 2014. (Nov 17 2015 4:40PM)
[31]Bài báo: Ảnh hưởng của một số tham số trong giải pháp nền đường đắp trên hệ cọc đất xi măng có gia cường vải địa kỹ thuật. Tác giả: Đỗ Hữu Đạo, Phạm Anh Tuấn, Phan Cao Thọ. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN ISSN 1859-1531. Số: Số 9(82) 2014. Trang: 5-9. Năm 2014. (Nov 18 2015 5:04PM)
[32]Bài báo: Application of the traffic flow theory to a study on solutions of traffic congestion prevention in Vietnam urban areas. Tác giả: Phan Cao Thọ. Journal of Science and Technology No. The University of Danang. Số: 6. Trang: 68-74. Năm 2013. (Nov 6 2013 9:12AM)
[33]Bài báo: Bài toán tối ưu mạng lưới nút giao thông điều khiển bằng tín hiệu dèn ở đô thị Việt Nam. Tác giả: Phan Cao Thọ, Lê Nguyên Đình
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Tạp chí Cầu đường Việt Nam, ISSN 1859-459X. Số: 6. Trang: 27-33. Năm 2013. (Nov 6 2013 9:18AM)
[34]Bài báo: Xây dựng cơ sở dữ liệu về điều kiện đường, điều kiện giao thông và tổ chức giao thông phục vụ công tác quản lý mạng lưới đường trong đô thị nước ta. Tác giả: Phan cao Thọ, Võ Hải Lăng
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Hội thảo toàn quốc Hạ tầng GT Việt Nam với phát triển bền vững (TISDV-2013)
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Số: ISBN 978-604-82-0019-0. Trang: 179-186. Năm 2013.
(Nov 6 2013 9:27AM)
[35]Bài báo: Dự báo nhu cầu giao thông theo mô hình bốn bước phục vụ dự án BRT ở các đô thị Việt Nam. Tác giả: Phan Cao Thọ, Nguyễn Văn Tê Rôn. Hội thảo toàn quốc Hạ tầng GT Việt Nam với phát triển bền vững (TISDV-2013). Số: ISBN 978-604-82-0019-0 NXB XD. Trang: 217-222. Năm 2013. (Nov 6 2013 10:03AM)
[36]Bài báo: Mô hình mạng giao thông mở rộng và bài toán phân luồng giao thông. Tác giả: Trần Quốc Chiến, Nguyễn Thanh Tuấn, Phan Cao Thọ. Hội thảo toàn quốc Hạ tầng GT Việt Nam với phát triển bền vững (TISDV-2013). Số: ISBN 978-604-82-0019-0 NXB Xây dựng. Trang: 165-172. Năm 2013. (Nov 6 2013 10:23AM)
[37]Bài báo: Giải pháp qui hoạch các làn dừng, đỗ xe trên các tuyến phố ở đô thị Việt Nam. Tác giả: Phan Cao Thọ
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Giao thông Vận tải Việt Nam
marriage affairs all wife cheat i want an affair
. Số: 6. Trang: 37-39. Năm 2012.
(Apr 24 2013 10:58AM)
[38]Bài báo: Nghiên cứu tương quan cường độ chịu nén qu và uốn qb của vật liệu cọc đất xi măng SCP. Tác giả: Đỗ Hữu Đạo, Phan Cao Thọ, Nguyễn Trường Tiến
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Hội nghị Cơ học toàn quốc lần XI
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: tháng 12. Trang: 31-38. Năm 2012.
(Apr 19 2013 2:26PM)
[39]Bài báo: Nghiên cứu đặc tính cường độ của vật liệu cọc đất xi măng trong đất cát pha vùng Điện Bàn – tỉnh Quảng Nam. Tác giả: Đỗ Hữu Đạo, Phan Cao Thọ, Nguyễn Trường Tiến
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Địa Kỹ thuật
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: 3. Trang: 28-34. Năm 2012.
(Apr 19 2013 2:32PM)
[40]Bài báo: Ảnh hưởng của xe rẽ trái đến khả năng thông hành của nút giao thông điều khiển bằng tín hiệu đèn ở đô thị Việt Nam. Tác giả: Phan Cao Thọ. Tạp Chí Giao thông Vận tải. Số: 4. Trang: 48-50. Năm 2011. (May 19 2011 1:46PM)
[41]Bài báo: Vùng chức năng của nút giao thông điều khiển bằng tín hiệu đèn ở đô thị Việt Nam. Tác giả: Phan Cao Thọ, Dương Minh Châu. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: Số: 1 (42). Trang: 65-75. Năm 2011.
(May 19 2011 1:51PM)
[42]Bài báo: Nghiên cứu sử dụng hợp lý dải phân cách trên một số tuyến đường phố ở đô thị lớn Việt Nam. . Tác giả: Phan Cao Thọ, Trần Thị Thu Thảo. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: Số: 2 (43). Trang: 10-16. Năm 2011. (May 19 2011 1:53PM)
[43]Bài báo: Nghiên cứu đề xuất giải pháp xây dựng cầu vượt và hầm chui cho người đi bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Phan Cao Thọ; Nguyễn Văn Tê Rôn. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: (4)45. Trang: 210-215. Năm 2011. (Oct 9 2011 6:26PM)
[44]Bài báo: Xây dựng trình tự thiết kế và lựa chọn loại hình nút giao khác mức liên thông ở đô thị Việt Nam. Tác giả: Phan Cao Thọ; Nguyễn Văn Đăng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 4(45). Trang: 235-242. Năm 2011. (Oct 9 2011 10:18PM)
[45]Bài báo: Xây dựng công thức tính khả năng thông hành thực tế của nút giao thông điều khiển bằng tín hiệu đèn ở đô thị Việt Nam. Tác giả: Phan Cao Thọ. Tạp chí Giao thông Vận tải
marriage affairs all wife cheat i want an affair
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: 7. Trang: 47-49. Năm 2010.
(Jan 22 2011 2:52PM)
[46]Bài báo: Thiết kế bình đồ đường ô tô cao tốc theo quan điểm an toàn giao thông và mỹ học công trình. Tác giả: Phan Cao Thọ, Ngô Đức Thịnh
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 2 (37). Trang: 90-100. Năm 2010. (Dec 31 2010 2:32PM)
[47]Bài báo: Độ cố kết của đất yếu trong trường hợp chiều sâu cắm bấc thấm nhỏ hơn vùng gây lún. Tác giả: Hong Hai NGUYEN, Cao Tho PHAN.. Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHĐN. Số: 4(39). Trang: 110-114. Năm 2010. (Dec 2 2016 7:46AM)
[48]Bài báo: Nghiên cứu một số giải pháp qui hoạch, thiết kế và sử dụng không gian mặt cắt ngang đường đô thị Việt Nam. Tác giả: Phan Cao Thọ, Lê Thành Hưng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 4(39). Trang: 217-226. Năm 2010. (Dec 31 2010 2:40PM)
[49]Bài báo: Nghiên cứu tiêu chuẩn mức phục vụ hiệu quả của nút giao thông đô thị Việt Nam. Tác giả: Phan Cao Tho. Urban Transportation Planning & Development in Vietnam and Japan. Số: 02. Trang: 5-9. Năm 2010. (Dec 31 2010 4:09PM)
[50]Bài báo: Lựa chọn sơ đồ mạng lưới giao thông công cộng bằng xe buýt cho thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Phan Cao Thọ, Mai Anh Đức
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Số: 1(30). Trang: 38-46. Năm 2009.
(Jan 22 2011 2:41PM)
[51]Bài báo: Tính toán các thông số kỹ thuật của sơ đồ mạng lưới giao thông công cộng bằng xe buýt cho TP Đà Nẵng. Tác giả: Phan Cao Thọ, Mai Anh Đức. Tạp chí Cầu đường Việt Nam
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 5. Trang: 19-22. Năm 2009.
(Jan 22 2011 2:43PM)
[52]Bài báo: Xác định kích thước hợp lý của nhánh dẫn tới nút gíao thông điều khiển bằng tín hiệu đèn ở đô thi Việt Nam. Tác giả: Phan Cao Thọ. Tạp chí Giao thông Vận tải. Số: 10. Trang: 45-47. Năm 2009. (Jan 22 2011 2:46PM)
[53]Bài báo: Giải pháp hoàn thiện phương pháp điều khiển giao thông trên nút ở đô thị Việt Nam. Tác giả: Phan Cao Thọ, Phạm Ngọc Phương, Trần Văn Tỵ. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 6(23). Năm 2008.
(Jan 22 2011 2:34PM)
[54]Bài báo: Xây dựng trình tự thiết kế nút giao thông cùng mức ở đô thị Việt Nam. Tác giả: Phan Cao Thọ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 6(29). Năm 2008. (Jan 22 2011 2:37PM)
[55]Bài báo: Nghiên cứu ứng dụng bài toán điều khiển giao thông bằng Làn sóng xanh trên các trục giao thông chính ở thành phố Đà Nẵng . Tác giả: Phan Cao Thọ, Trần Trung Việt
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Năm 2007.
(Jan 22 2011 9:57AM)
[56]Bài báo: Nghiên cứu xác định mức phục vụ hiệu quả của nút giao thông điều khiển bằng tín hiệu đèn ở đô thị Việt Nam. Tác giả: Phan Cao Thọ. Tạp chí Giao thông Vận tải . Số: 10. Trang: 28-30. Năm 2007. (Jan 22 2011 2:28PM)
[57]Bài báo: Nghiên cứu phương pháp đánh giá tổn thất cho nền kinh tế quốc dân gây ra bởi công tác trung tu, đại tu đường cao tốc. Tác giả: Hoàng Tùng, Phan Cao Thọ, Vũ Hoài Nam
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí thông tin khoa học, Bộ GTVT. Số: 12. Năm 2007. (Jan 22 2011 2:31PM)
[58]Tham luận: Nâng cao tính văn hóa trong hoạt động khoa học công nghệ ở Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Phan Cao Thọ. Kỷ yếu hội thảo Nâng cao hoạt động KHCN ở ĐHĐN. Trang: 27-35. Năm 2007. (May 26 2011 10:09AM)
[59]Bài báo: Nghiên cứu sử dụng hợp lý mặt cắt ngang đường đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Phan Cao Thọ, Ngô Thị Mỵ, Lê Hoàng Việt. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Số: 19. Năm 2007.
(Jan 21 2011 2:52PM)
[60]Bài báo: Nghiên cứu tổ chức giao thông trên tuyến trục chính có dải phân cách cứng giữa giao thông chạy suốt và giao thông địa phương trong khu dân cư. Tác giả: Phan Cao Thọ, Nguyễn Thị Thanh Huyền. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Số: 5(22). Năm 2007.
(Jan 21 2011 3:04PM)
[61]Bài báo: Làn đường dành riêng cho giao thông công cộng ở Hà Nội và một số đô thị lớn nước ta. Tác giả: Phan cao Thọ. Tạp chí Khoa học và phát triển thành phố Đà Nẵng. Số: 121. Trang: 18-22. Năm 2006. (Jan 21 2011 2:46PM)
[62]Bài báo: Khoảng cách tối thiểu nên dùng giữa các nút giao thông điều khiển bằng tín hiệu đèn trong đô thị Việt Nam. Tác giả: Phan Cao Thọ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 2(14). Năm 2006. (Jan 21 2011 2:49PM)
[63]Bài báo: Construction the softwares for study & design intersections in urban of Vietnam. Tác giả: Phan Cao Thọ, Nguyễn Phước Quí Duy. International workshop Vietnam - German: “Applying modern technologies to the construction of traffic infrastructure”. Số: 01. Trang: 16-25. Năm 2006. (Dec 31 2010 4:03PM)
[64]Bài báo: Nghiên cứu qui đổi dòng xe dùng trong công tác thiết kế đường đô thị. Tác giả: Phan Cao Thọ. Hội nghị khoa học kỷ niệm 30 năm trường ĐHBK - Đại học Đà Nẵng. Số: 131.ĐHBK. Trang: 223-229. Năm 2005. (Dec 31 2010 4:04PM)
[65]Bài báo: Xây dựng phần mềm mô phỏng sự hoạt động của dòng xe ở nút giao thông điều khiển bằng tín hiệu đèn. Tác giả: Phan Cao Thọ, Trần Nhất Dũng. Tạp chí Cầu đường Việt Nam. Số: 3. Năm 2004. (Jan 21 2011 2:39PM)
[66]Bài báo: Dòng bão hòa trong nút giao thông điều khiển bằng tín hiệu đèn trong đô thị Việt Nam. Tác giả: Phan Cao Thọ
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 3. Năm 2003. (Jan 21 2011 2:22PM)
[67]Bài báo: Các đặc trư­ng cơ bản của dòng xe trên nút giao thông điều khiển bằng tín hiệu đèn trong đô thị nư­­ớc ta. Tác giả: Phan Cao Thọ, Đỗ Bá Chương, Nguễn Quang Đạo. Tạp chí Cầu đường Việt Nam. Số: 10. Năm 2002. (Dec 31 2010 2:04PM)
[68]Bài báo: Nghiên cứu qui đổi dòng xe hỗn hợp về dòng xe thuần nhất trên nút giao thông điều khiển bằng tín hiệu đèn ở đô thị n­­ước ta. Tác giả:  Phan Cao Thọ, Nguyễn Quang Đạo, Đỗ Bá Chương    . Tạp chí Cầu đường Việt Nam
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Số: 11. Năm 2002.
(Dec 31 2010 2:27PM)
[69]Bài báo: Tính toán chu kỳ tối ưu và phân pha tín hiệu trong các nút giao thông điều khiển bằng tín hiệu đèn ở đô thị Việt Nam. Tác giả: Phan Cao Thọ. Tập san Khoa học Đại học Đà Nẵng. Số: 6. Năm 1999. (Dec 31 2010 1:57PM)
[70]Bài báo: Khả năng thông hành của nút giao thông điều khiển bằng tín hiệu đèn trong các đô thị nư­ớc ta. Tác giả: Phan Cao Thọ
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí KH&CN các trường Đại học Kỹ thuật Việt Nam. Số: 19+20. Trang: 28-32. Năm 1999. (Dec 31 2010 1:40PM)
[71]Bài báo: Độ chặt của đất nền đ­ường trên các thiết bị thí nghiệm hiện nay. Tác giả: Phan Cao Thọ, Lê Xuân Chương
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tập san Khoa học Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng. Số: 2. Năm 1995. (Dec 31 2010 1:17PM)
[72]Bài báo: Một phư­ơng pháp đánh giá khả năng thông xe của nút giao thông trong điều kiện n­ước ta . Tác giả: Phan Cao Thọ. Tập san khoa học Trường Đại học BK Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 3. Năm 1992.
(Dec 31 2010 1:13PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Full-scale experimental study on the single and group of soil-cement columns under vertical load applying for buildings. Authors: Do Huu Dao, Pham Van Ngoc, Phan Cao Tho, Anand Puppala and Erwin Oh. ASTM International - Geotechnical Testing Journal. No: ISSN:0149-6115 (SCIE - Q1). Pages: DOI: 10.1520/GTJ20190210. Year 2020. (Dec 16 2020 11:20AM)
[2]Article: Modeling of Urban Public Transport Choice Behaviour in Developing Countries: A case study of Da Nang, Viet Nam. Authors: Tran-Thi P.Anh, Nguyen-Phuoc Q.Duy, Phan Cao Tho and Fumihiko Nakamura. Proceedings of the International Conference GTSD2020. No: Số: ISSN: 2194-5357. Pages: 338-350. Year 2020. (Dec 16 2020 11:42AM)
[3]Article: Applying the IoT platform and green wave theory to control intelligent traffic lights system for urban areas in Vietnam. Authors: Phan, Cao Tho; Pham, Duong Duy; Tran, Vu Hoang; Tran, Viet Trung; Nguyen-Huu, Phat. KSII Transactions on Internet and Information Systems. No: Vol 13, No 1. Pages: 34-51. Year 2019. (Mar 28 2019 11:28AM)
[4]Article: Development of trip generation model for Danang city by utilizing multiple linear regressionmodel. Authors: Cao Thi Xuan My, Phan Cao Tho. Proceedings of the 3rd International Conference on Transportation Infrastructure and Sustainable Development. No: 978-604-82-2893-4. Pages: 379-388. Year 2019. (Jun 17 2020 5:19PM)
[5]Presentations: Green Wave - based Solution for Intelligent Traffic Lights System Control in Vietnam Urban Areas. Authors: Cao Tho Phan; Duy Duong Pham; Phuong Mai Nguyen; Hoang Vu Tran. 4th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD 2018 ). Pages: 771-776. Year 2018. (Mar 28 2019 11:31AM)
[6]Article: Mode Choice among University Students to School in Danang, Vietnam. Authors: Duy Q. Nguyen-Phuoc, Richard Amoh-Gyimah*, Anh T. P. Tran, Tho C. Phan. Travel Behaviour and Society (Scopus/ESCI). No: 13. Pages: 1-10. Year 2018. (Mar 29 2019 2:47PM)
[7]Article: Development of Warning System for Intelligent Transport Systems in the Road Traffic Network Passing Through the Central Provinces of Viet Nam. Authors: Phan Cao Tho, Tran Hoang Vu. International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT). No: Volume. 5, Issue. 09, ISSN: 2278-0181. Pages: 31-36. Year 2016. (Oct 20 2016 5:04PM)
[8]Article: Experimental study on the strength characteristics of sand- cement pile. Authors: Do Huu Dao, Phan Cao Tho, Nguyen Truong Tien,. International Conference Foundation & Soft ground Engineering Challenges in Mekong delta. No: ISBN 978-604-82-0017-6, NXB Xây dựng. Pages: 291-301. Year 2013. (Nov 6 2013 11:12AM)
[9]Article: Application soil cement pile by Japanese technology in GPRS system for high road embankment of new Tran Thi Ly bridge - Danang city. Authors: Do Huu Dao - Phan Cao Tho - Nguyen Truong Tien - Vu Ngoc Trung - Tran Bui Quoc An. International Conference 40 Years of Cooperation between Vietnam and Japan in Construction Sector: Achievements and Opportunities. No: ISBN: 978-604-82-0053-4. Pages: 91-113. Year 2013. (Apr 7 2014 11:32AM)
[10]Article: Efficient use of soil-cement pile for high-rise buildings in Da Nang city, Vietnam and some issues to be studied. Authors: H.D. Do, C.T. Phan, T.T. Nguyen
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. International Conference Geotec Hanoi 2011- Geotecnics for Sustaninable development. No: ISBN 978 604 82 000 8. Pages: 451-460. Year 2011. (Apr 24 2013 11:15AM)
[11]Article: CONSTRUCTING A FORMULA TO CALCULATE THE CAPACITY OF SIGNALIZED INTERSECTIONS IN URBAN AREAS OF VIETNAM. Authors: Tho Phan Cao
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Colloque International RUNSUD 2010 at University Nice - Sophia Antipolis
walgreens prints coupons open free printable coupons
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. Year 2010.
(Dec 31 2010 2:45PM)
[12]Article: Soft Ground Improvement With Expanding Vertical Drain. Authors: P.T Hoàng , C.T Phan, Y.U Kim. International Symposium on Geotechnical Engineering, Ground improvement and Geosynthetics For Substainable Mitigation and Adaptation to Climate Change Including Global Warming, Bangkok Thailand. Year 2009. (Jan 22 2011 2:55PM)
[13]Article: Some Results of Researching on the Signalized Intersection in Large Urbans of Vietnam. Authors: Tho, Phan Cao
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. International Seminar Intergrating Vietnam Transport Engineering With the World
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. No: 9. Pages: 213-225. Year 2005.
(Apr 24 2013 10:48AM)
  
 Sách và giáo trình
(Feb 23 2017 5:15PM)(May 15 2011 10:48PM)
[1]Giao thông đô thị và thiết kế đường phố Chủ biên: PGS.TS Phan Cao Thọ. Đồng tác giả: Trần Thị Phương Anh. Nơi XB: Nhà XB Xây dựng. Năm 2016.
[2]Hướng dẫn Thiết kế đường ô tô Chủ biên: Phan Cao Thọ. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Giao Thông Vận Tải Hà Nội. Năm 1996.
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Phạm Thị Trang
Đề tài: Quản lý rủi ro dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo hình thức đối tác công tư (PPP) tại thành phố Đà Nẵng
Trách nhiệm: Chưa chọn

 Tiến sĩ

 ĐH Xây dựng

 2016

 2019

[2]Đỗ Hữu Đạo
Đề tài: Nghiên cứu sự làm việc của cọc đơn và nhóm cọc đất xi măng cho công trình nhà cao tầng
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2014

[3]Vũ Gia Hưng
Đề tài: Đề xuất các loại hình nút giao khác mức liên thông trên đường ô tô cao tốc, áp dụng cho đường ô tô cao tốc Quảng Ngãi - Qui Nhơn.

 Thạc sĩ

 Đại học Xây dựng

 2012

 2013

[4]Nguyễn Văn Giã
Đề tài: Đánh giá chất lượng khai thác của một số nút giao thông điều khiển bằng tín hiệu đèn trên địa bàn TP Đà Nẵng và giải pháp cải thiện.

 Thạc sĩ

 Đại học Xây dựng

 2012

 2013

[5]Dương Minh Châu
Đề tài: Nghiên cứu xác định vùng chức năng của nút giao thông điều khiển bằng tín hiệu đèn ở đô thị Việt Nam phục vụ qui hoạch, thiết kế và khai thác.

 Thạc sĩ

 Đại học Xây dựng

 2010

 2010

[6]Trần Thị Thu Thảo
Đề tài: Nghiên cứu sử dụng hợp lý dải phân cách cho một số tuyến đường trục đô thị

 Thạc sĩ

 Đại học Xây dựng

 2010

 2010

[7]Lê Thành Hưng
Đề tài: Về một số nội dung qui hoạch, thiết kế và sử dụng không gian mặt cắt ngang đường đô thị trên địa bàn TP Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Xây dựng

 2009

 2009

[8]Võ Hải Lăng
Đề tài: Nghiên cứu phạm vi sử dụng nút giao thông vòng đảo trên địa bàn TP Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Xây dựng

 2007

 2007

[9]Trần Văn Tỵ
Đề tài: Nghiên cứu hoàn thiện vấn đề điều khiển bằng tín hiệu đèn trên một số nút giao thông tại TP Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Xây dựng

 2007

 2007

  
 Khen thưởng
[1] Chiến sĩ thi đua Cơ sở nhiều năm liên tục. Năm: 1994-2016.
[2] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo. Số: 0704/QĐ-BGD&ĐT. Năm: 2005.
[3] Bằng khen của Chủ tịch Hội KHKT Cầu đường Việt Nam. Năm: 2006.
[4] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo. Số: 07/QĐ-BGD&ĐT. Năm: 2007.
[5] Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng. Số: 9008/QĐ-UBND. Năm: 2007.
[6] Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục.. Số: 1490/QĐ/BGD&ĐT. Năm: 2007.
[7] Bằng khen của Chủ tịch Liên Hiệp Hội KHKT Việt Nam. Số: 1698/ QĐ-LHHKT. Năm: 2007.
[8] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Số: 2010/QĐ-BGD&ĐT. Năm: 2008.
[9] Bằng khen của Hội đồng Giải thưởng Loa Thành. Số: KT 86. Năm: 2008.
[10] Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Số: 1367/QĐ/TTg. Năm: 2009.
[11] Huy chương vì sự nghiệp KHKT. Số: 418/QĐLHH. Năm: 2010.
[12] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Số: 2725/QĐ-BGDĐT. Năm: 2010.
[13] Bằng khen của Thành ủy Đà Nẵng về thành tích xây dựng Đảng từ 2008-2012. Số: 6327-QĐ/TU. Năm: 2012.
[14] Huân Chương Lao động hạng Ba. Số: 959/QĐ/CTN. Năm: 2012.
[15] Huy chương vì thế hệ trẻ. Số: 614..QĐ/TWĐTN. Năm: 2013.
[16] Bằng khen của Hội đồng giải thưởng Loa Thành. Số: 26/2013-QĐ/HĐGTLT. Năm: 2013.
[17] Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2013-2014. Số: 3820/QĐ-BGDĐT. Năm: 2014.
[18] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Số: 4576/QĐ-BGDĐT. Năm: 2014.
[19] Nhà giáo ưu tú. Số: 2381/QĐ-CTN. Năm: 2017.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Phân tích hệ thống giao thông (TSA)
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2013 Cao học
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
 Đại học Đà Nẵng
[2]Phương pháp luận NCKH
Ngành: Giao thông vận tải
 2011 Cao học Xây dựng đường ô tô - đường TP Cao học Cầu hầm
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
 Đại học Xây dựng, Đại học Đà Nẵng
[3]Giao thông thông minh
Ngành: Giao thông vận tải
 2010 Cao học Xây dựng đường ô tô - đường TP  Đại học Đà Nẵng
[4]Kỹ thuật và an toàn giao thông
Ngành: Giao thông vận tải
 2009 Cao học XD Đường ô tô - đường TP  Đại học Xây dựng, Đại học Đà Nẵng
[5]Thiết kế hình học đường ô tô
Ngành: Giao thông vận tải
 2009 Cao học
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
 Đại học Xây dựng, Đại học Đà Nẵng
[6]Qui hoạch GTVT và GT đô thị
Ngành: Giao thông vận tải
 2009 Cao học Xây dựng đường ô tô - đường TP  Đại học Xây dựng, Đại học Đà Nẵng
[7]Khai thác và Thí nghiệm đường
Ngành: Giao thông vận tải
 2004 Đại học
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
[8]Công trình đường ô tô
Ngành: Xây dựng
 2004 Đại học chuyên ngành Kinh tế XD và QLDA, Hạ tầng đô thị, Kiến trúc - Qui hoạch
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
 Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
[9]Xây dựng mặt đường ôtô
Ngành: Giao thông vận tải
 1991 Đại học  Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
[10]Xây dựng Nền đường ôtô
Ngành: Giao thông vận tải
 1991 Đại học
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
 Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
[11]Chuyên đề đường và Giao thông đô thị.
Ngành: Giao thông vận tải
 1989 Đại học chuyên ngành XD Cầu đường  Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
[12]Thiết kế hình học và KSTK đường ôtô
Ngành: Giao thông vận tải
 1986 Đại học chuyên ngành XD Cầu đường
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
[13]Thiết kế nền mặt đường và luận chứng hiệu quả kinh tế đường ô tô
Ngành: Giao thông vận tải
 1986 Đại học  Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn