Thái Hoàng Phong
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,049,941

 
Mục này được 29010 lượt người xem
Họ và tên:  Thái Hoàng Phong
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  11/01/1958
Nơi sinh: Hoà Vang
Quê quán Hoà Vang
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Toán cơ chất lỏng; Tại: Đại học Tổng hợp Huế
Đơn vị công tác: Khoa Sư phạm Kỹ thuật; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2003; Chuyên ngành: Thủy lợi; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Sức bền vật liệu 1&2; Ổn định công trình; Động lực học công trình.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Bằng C-Anh văn
Địa chỉ liên hệ: 87/ 1 Đường Lê Văn Hưu, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Tp Đà Nẵng
Điện thoại: 841293; Mobile: 0913420369
Email: thaihoangphong@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

 

Từ 9/1982 đến 6/1987 Trường TH và trạm ĐHTC Nông nghiệp Điện Bàn QNĐN Giáo viên
Từ 7/1987
đến 12/1989
Phân hiệu Đại học kinh tế Đà Nẵng Giáo viên
Từ 1/1990 đến 12/1994 Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng Trợ giảng
Từ 1/1995 đến 11/2006  Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng Giảng viên
Từ 12/2006 đến  nay Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng Giảng viên chính
Trưởng bộ môn Cơ  kỹ thuật
   
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn