Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 60,145,843

 Bàn về việc nâng cao kỹ năng nói thông qua sự hành chức của mẫu lời nói cho sinh viên tiếng Anh năm thứ II.
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Nơi đăng: Hội nghị khoa học Nghiên cứu Giảng dạy Ngoại ngữ - Trường Đại học Ngoại ngữ
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
; Số: ;Từ->đến trang: 37-42;Năm: 2000
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn