Trần Hữu Thuần
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 31207 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Hữu Thuần
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  17/07/1987
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Hòa Khương, Hòa Vang, Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tiếng Anh; Tại: Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Tiếng Anh; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Chức vụ: Phó bí thư Đoàn TNCS
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2014; Chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh; Tại: Đại học Đà Nẵng
Lĩnh vực NC: Ngôn ngữ, ứng dụng công nghệ trong giảng dạy
Ngoại ngữ: Tiếng Pháp
Địa chỉ liên hệ: Khoa tiếng Anh, trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: 02363.699.693; Mobile: 0911.118.115
Email: ththuan@ufl.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ 2009 đến nay: Công tác tại Khoa tiếng Anh, trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
- 2010-2012: Phó Bí thư Đoàn TNCS trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
- 2011-2013: Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
- 2011-2016: Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên Đại học Đà Nẵng
- 2013 đến nay: Phó Bí thư chi Đoàn Cán bộ - Giảng viên Khoa tiếng Anh, trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
- 2017 đến nay: Nghiên cứu sinh ngành Ngôn ngữ Anh tại Đại học Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Sử dụng sơ đồ tư duy trong phát triển kỹ năng thực hành tiếng cho sinh viên chuyên ngữ Khoa tiếng Anh - trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Ngô Thị Hiền Trang. Thành viên: Trần Hữu Thuần, Phạm Thị Tài. Mã số: B2017- ĐN05-10. Năm: 2020. (Dec 2 2020 11:25AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Nghiên cứu về Chức năng Đánh giá trong Bình luận Bóng đá trong tiếng Anh và tiếng Việt theo Lý thuyết Thẩm định. Tác giả: ThS. Trần Hữu Thuần - TS. Ngũ Thiện Hùng. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Khoa tiếng Anh. Trang: 36-41. Năm 2016. (Dec 2 2020 11:00AM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu về Chức năng Đánh giá trong Bình luận Bóng đá trong tiếng Anh và tiếng Việt theo Lý thuyết Thẩm định. Tác giả: Ngũ Thiện Hùng - Trần Hữu Thuần. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống. Số: 11 (253). Trang: 29-32. Năm 2016. (Oct 10 2017 10:50AM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Application of Mind mapping techniques in EFL Classrooms. Authors: ThS. Ngô Thị Hiền Trang - ThS. Trần Hữu Thuần - ThS. Tăng Thị Hà Vân. A workshop paper presented at the 2020 VietTESOL International Conference. Year 2020. (Dec 2 2020 11:18AM)
[2]Presentations: An Investigation into Expressions of Appreciation in English Football Commentaries. Authors: Trần Hữu Thuần. A paper presented at the 39th ThaiTESOL International Conference. Year 2019. (Dec 2 2020 11:12AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn