Nguyễn Viết Thuận
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 109,936,427

 
Mục này được 20882 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Viết Thuận
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  00/00/0
Nơi sinh: 
Quê quán 
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sản xuất tự động; Tại: Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí Giao thông; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Tự động hóa, ôtô và động cơ hybrid; Tại: Đại học Valenciennes
Dạy CN: Tự động hóa trên ô tô
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh, Pháp
Địa chỉ liên hệ: Khoa Cơ khí Giao thông - Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 KINH NGHIỆM CÔNG TÁC

09 / 2010 – Hiện nay

Giảng viên

Khoa Cơ khí Giao thông, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
▪ Lĩnh vực nghiên cứu: Điều khiển tự động; Ôtô điện và ôtô hybrid
▪ Giảng dạy: Kỹ thuật Vi điều khiển; Truyền động điện; Trang bị điện – điện tử ôtô

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn