Đoàn Minh Thu
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,662,684

 
Mục này được 15265 lượt người xem
Họ và tên:  Đoàn Minh Thu
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  16/09/1991
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán 
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cử nhân Khoa học tài năng Sinh học; Tại: ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội
Đơn vị công tác: Phòng Đào tạo; Viện nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2016; Chuyên ngành: Khoa học Y Sinh; Tại: Đại học Aix-Marseille
Dạy CN: Sinh học phân tử - Di truyền phân tử - Bệnh học phân tử
Lĩnh vực NC: 
Địa chỉ liên hệ: Khoa Khoa học Y - Sinh, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh
Điện thoại: +84 236 629 8868; Mobile: +84 937 919606
Email: thu.doan@vnuk.edu.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 09/2016-nay: Giảng viên và Nghiên cứu viên, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh, Đại học Đà Nẵng, Đà Nẵng, Việt Nam
04/2016-07/2016: Giảng viên và Nghiên cứu viên, Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam
06/2015-12/2015: Phòng thí nghiệm Công nghệ tiên tiến cho Nghiên cứu hệ gen và Lâm sàng, Marseille, Cộng hòa Pháp
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Nhà nước: Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiễm trùng máu lên mô tim bình thường và tiền viêm trên mô hình chuột. Chủ nhiệm: Dr. Nathalie Lalevee. Mã số: -. Năm: 2015. (Mar 14 2017 5:35PM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu đặc điểm di truyền của bệnh nhân Việt Nam bị rối loạn chuyển hóa Aldosterone. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Huy Hoàng. Mã số: -. Năm: 2014. (Mar 14 2017 5:39PM)
[3] Đề tài cấp Nhà nước: Hiện trạng methyl hóa vùng promoter các gen BRCA1, RASSF1A và ER ở bệnh nhân Việt Nam bị ung thư vú, buồng trứng và tuyến tiền liệt. Chủ nhiệm: TS. Võ Thị Thương Lan. Mã số: -. Năm: 2013. (Mar 14 2017 5:40PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu tình trạng methyl hóa của promoter gen BRCA1 ở bệnh nhân Việt Nam bị ung thư vú. Tác giả: Ngo Thi Ha, Vo Thi Thuong Lan, Doan Minh Thu, Nguyen Thi Tra My, Nguyen Thi Duong, Nguyen Huynh Minh Quyen. Hội nghị Khoa học Công nghệ Sinh học toàn quốc 2013. Số: 13(09). Trang: 62-66. Năm 2013. (Mar 14 2017 4:08PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Methylation profile of BRCA1, RASSF1A and ER in Vietnamese women with ovarian cancer. Authors: Vo Thi Thuong Lan, Ta Bich Thuan, Doan Minh Thu, Ngo Thi Ha, Nguyen Quynh Uyen, Ta Van To. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention. No: 14(12). Pages: 1513-7368. Year 2014. (Jan 24 2017 4:58PM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kỹ năng trong Y Sinh học
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2017 Sinh viên Đại học ngành Khoa học Y Sinh  Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn