Đoàn Minh Thu
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 15566 lượt người xem
Họ và tên:  Đoàn Minh Thu
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  16/09/1991
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán 
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cử nhân Khoa học tài năng Sinh học; Tại: ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội
Đơn vị công tác: Phòng Đào tạo; Viện nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2016; Chuyên ngành: Khoa học Y Sinh; Tại: Đại học KH&CN Hà Nội & Đại học Aix-Marseille
Dạy CN: Sinh học phân tử - Bệnh học phân tử - Kỹ thuật di truyền
Lĩnh vực NC: Khoa học Y Sinh
Địa chỉ liên hệ: Khoa học Y - Sinh, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh, Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: +84 236 629 8868; Mobile: +84 937 919606
Email: thu.doan@vnuk.edu.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 09/2016-nay: Giảng viên và Nghiên cứu viên, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh, Đại học Đà Nẵng, Việt Nam
04/2016-07/2016: Trợ giảng, Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Việt Nam
06/2015-12/2015: Thực tập nghiên cứu, Phòng thí nghiệm Công nghệ tiên tiến cho Nghiên cứu hệ gen và Lâm sàng Marseille, Cộng hòa Pháp
03/2014-12/2014: Trợ lý nghiên cứu, Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ gen, Viện Công nghệ Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Việt Nam
01/2013-09/2013: Trợ giảng, Phòng thí nghiệm Y Sinh, Khoa Sinh học, Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu biến thể trình tự nucleotides trên vùng siêu biến D-loop ty thể ở các bệnh nhân có bệnh lý mạch vành. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Văn Song. Mã số: KHCN-2019. Năm: 2021. (Aug 4 2020 10:01AM)
[2] Đề tài cấp Nhà nước: Nghiên cứu chế tạo loại khẩu trang y tế mới để ngăn chặn các tác nhân lây bệnh qua đường hô hấp bao gồm Coronavirus chủng mới SARS-CoV-2. Chủ nhiệm: TS. Đặng Đức Long. Mã số: KHCN-2020. Năm: 2021. (Aug 4 2020 10:02AM)
[3] Đề tài cấp Nhà nước: Nghiên cứu ứng dụng microRNA miR-504 và miR-33a-3p làm chỉ thị sinh học cho bệnh nhân ung thư vú và phổi. Chủ nhiệm: TS. Quách Thị Thu Hương. Mã số: KHCN-2018. Năm: 2020. (Aug 4 2020 10:00AM)
[4] Đề tài Khác: Quy trình lọc xếp tầng để tinh chế sinh học tích hợp sử dụng phế phẩm nông nghiệp ở Ấn Độ và Việt Nam. Chủ nhiệm: TS. Đặng Đức Long. Mã số: _. Năm: 2019. (Aug 4 2020 9:53AM)
[5] Đề tài cấp Nhà nước: Nghiên cứu thành phần hóa học và tác dụng gây độc tế bào ung thư máu của các một số thực vật thuộc chi Erythrophleum ở Quảng Nam. Chủ nhiệm: TS. Trần Mạnh Hùng. Mã số: KHCN-2017. Năm: 2019. (Aug 4 2020 9:54AM)
[6] Đề tài cấp ĐHĐN: Cytokine viêm – Dấu chuẩn sinh học tiềm năng trong hỗ trợ chẩn đoán, tiên lượng và điều trị nhiễm trùng huyết. Chủ nhiệm: ThS. Đoàn Minh Thu. Mã số: T2017-DN0l-06. Năm: 2018. (Aug 4 2020 9:55AM)
[7] Đề tài Khác: Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiễm trùng máu lên mô cơ tim bình thường và tiền viêm ở mô hình chuột. Chủ nhiệm: TS. Nathalie Lalevee. Mã số: _. Năm: 2015. (Aug 4 2020 9:52AM)
[8] Đề tài Khác: Nghiên cứu đặc điểm di truyền của bệnh nhân Việt Nam bị rối loạn chuyển hóa Aldosterone. Chủ nhiệm: PGS. TS. Nguyễn Huy Hoàng. Mã số: KHCN-2014. Năm: 2014. (Aug 4 2020 9:50AM)
[9] Đề tài cấp Nhà nước: Hiện trạng methyl hóa vùng promoter một số gen nhạy cảm ung thư ở bệnh nhân Việt Nam. Chủ nhiệm: TS. Võ Thị Thương Lan. Mã số: KHCN-2010. Năm: 2013. (Mar 14 2017 5:40PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Phát hiện sự phosphoryl hoá của protein sử dụng Phos-tag SDS-PAGE. Tác giả: Doan Minh Thu, Nguyen Thi Minh Viet, Pham Thi Kim Lien. Vietnam Journal of Biotechnology. Số: 2020. Trang: Online. Năm 2020. (Aug 10 2020 4:41PM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu tình trạng methyl hóa của promoter gen BRCA1 ở bệnh nhân Việt Nam bị ung thư vú. Tác giả: Ngo Thi Ha, Vo Thi Thuong Lan, Doan Minh Thu, Nguyen Thi Tra My, Nguyen Thi Duong, Nguyen Huynh Minh Quyen. Hội nghị Khoa học Công nghệ Sinh học toàn quốc 2013. Số: 13(09). Trang: 62-66. Năm 2013. (Mar 14 2017 4:08PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Anti-Inflammatory Compounds from Vietnamese Piper bavinum. Authors: Hoang, Viet Dung, Phi Hung Nguyen, Minh Thu Doan, Manh Hung Tran, Nhu Tuan Huynh, Huu Tung Nguyen, Byung Sun Min, and Dao Cuong To. Journal of Chemistry. No: 1038636. Pages: Online. Year 2020. (Aug 10 2020 4:39PM)
[2]Article: Methylation profile of BRCA1, RASSF1A and ER in Vietnamese women with ovarian cancer. Authors: Vo Thi Thuong Lan, Ta Bich Thuan, Doan Minh Thu, Ngo Thi Ha, Nguyen Quynh Uyen, Ta Van To. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention. No: 14(12). Pages: 1513-7368. Year 2014. (Jan 24 2017 4:58PM)
  
 Khen thưởng
[1] Khen thưởng cho học sinh THPT có thành tích cao trong cuộc thi học sinh giỏi cấp Quốc gia của TP Đà Nẵng. Năm: 2008.
[2] Khen thưởng cho sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập của ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQGHN. Năm: 2013.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Sinh học ung thư
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2019 Sinh viên Đại học ngành Khoa học Y Sinh  Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh, Đại học Đà Nẵng
[2]Kỹ thuật di truyền
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2018 Kỹ năng trong Y Sinh học  Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh, Đại học Đà Nẵng
[3]Nguyên lý Nguyễn dịch học
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2017 Sinh viên Đại học ngành Khoa học Y Sinh  Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh, Đại học Đà Nẵng
[4]Kỹ năng trong Y Sinh học
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2016 Sinh viên Đại học ngành Khoa học Y Sinh  Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn