Huỳnh Thị Tâm Thương
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,133,484

 
Mục này được 24563 lượt người xem
Họ và tên:  Huỳnh Thị Tâm Thương
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  03/00/1982
Nơi sinh: Quảng Nam
Quê quán Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cử nhân Toán Tin; Tại: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Ban Khoa học Công nghệ & Môi trường; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2010; Chuyên ngành: Khoa học Máy tính; Tại: Đại học Đà Nẵng
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Ban khoa học, Công nghệ và Môi trường - Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ năm 2005-3/2011: Giáo viên, giảng dạy tại Trung tâm Phát triển Phần mềm, Đại học Đà Nẵng
- Từ tháng 4/2011 đến nay: Chuyên viên tại Ban Khoa học Công nghệ & Môi trường, Đại học Đà Nẵng
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Manufacturing Machine to Test Speed and Power of Electric Motors for Electric Motorcycles. Tác giả: Ngo Tan Thong, Bui Van Ga, Pham Quoc Thai, Bui Thi Minh Tu, Huynh Thi Tam Thuong, Nguyen Le Chau Thanh and Tran Le Nhat Hoang. 2022 6th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD), IEEE. Số: ISBN: 978-1-6654-6628-8; ID-313, DOI: 10.1109/GTSD54989.2022.9989212. Trang: 737-741. Năm 2022. (May 10 2023 9:51AM)
[2]Bài báo: Thiết kế chế tạo máy cắt tường ốp gạch hỗ trợ trong xây dựng. Tác giả: Ngô Tấn Thống, Nguyễn Lê Châu Thành, Huỳnh Thị Tâm Thương. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: VOL. 20, NO. 1. Trang: 32-37. Năm 2022. (May 10 2023 9:36AM)
[3]Bài báo: Giải pháp tách từ sử dụng mạng nơ ron nhằm nâng cao chất lượng dịch tự động Tiếng Việt. Tác giả: Nguyễn Văn Bình, Huỳnh Công Pháp, Huỳnh Thị Tâm Thương. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia Công nghệ thông tin và ứng dụng trong các lĩnh vực. Số: ISBN:978-604-80-2853-4. Trang: 274-281. Năm 2017. (May 10 2023 9:43AM)
  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen Giám đốc. Số: 3046/QĐ-ĐHĐN ngày 7/9/2018. Năm: 2018.
[2] Chiến sĩ thi đua. Số: 2862/QĐ-ĐHĐN ngày 25/8/2020. Năm: 2020.
[3] Giấy khen Giám đốc. Số: 3192/QĐ-ĐHĐN ngày 29/8/2022. Năm: 2022.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn