Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='thuonght' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

Huỳnh Thị Tâm Thương
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 36,534,748

 
Mục này được 8321 lượt người xem
Họ và tên:  Huỳnh Thị Tâm Thương
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  15/03/1982
Nơi sinh: Quảng Nam
Quê quán Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cử nhân Toán - Tin; Tại: Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Ban Khoa học Công nghệ & Môi trường; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2010; Chuyên ngành: Khoa học Máy tính; Tại: Đại học Đà Nẵng
Lĩnh vực NC: Công nghệ thông tin
Ngoại ngữ: Anh B
Địa chỉ liên hệ: Ban khoa học, Công nghệ và Môi trường - Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, Đà Nẵng
Điện thoại: 05113817180; Mobile: 0905675979
Email: thuonght2008@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ năm 2005-3/2011: Giáo viên, giảng dạy tại Trung tâm Phát triển Phần mềm, Đại học Đà Nẵng
- Từ tháng 4/2011 đến nay: Chuyên viên tại Ban Khoa học Công nghệ & Môi trường, Đại học Đà Nẵng
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn