Trương Mai Anh Thư
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,598,250

 
Mục này được 34308 lượt người xem
Họ và tên:  Trương Mai Anh Thư
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  20/06/1991
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Quảng Nam, Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Quản trị kinh doanh Quốc tế; Tại: Đại học Kinh Tế, Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Thương mại ; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 16; Chuyên ngành: Kinh doanh Quốc tế; Tại: University of Lincoln
Dạy CN: Kinh doanh Quốc tế
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh Văn
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Công tác tại trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng từ năm 2014
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Vai trò của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam: Bằng chứng từ các nguồn số liệu khác nhau . Tác giả: TS. Nguyễn Trung KiênThS. Trương Mai Anh Thư. Kỷ yếu: Hội thảo Khoa học quốc gia Thông kê và Tin học ứng dụng. Trang: 807-814. Năm 2016. (Aug 19 2019 2:58PM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Quản trị Kinh doanh Quốc tế
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2019 Sinh viên đại học  Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
[2]Kinh Tế Quốc Tế
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2016 Sinh viên đại học  Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn