Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,984,446

 Giáo trình Kỹ thuật Phân tích trong Công nghệ Sinh học
Chủ biên: Nguyễn Thị Đông Phương; Đồng tác giả: Vũ Thị Bích Hậu, Trần Thị Ngọc Thư, Nguyễn Sỹ Toàn, Huỳnh Thị Diễm Uyên, Đặng Thị Thanh Hà
Nơi xuất bản: NXB Khoa học và Kỹ thuật; Mã số: 2443-2019/CXBIPH/07-56/KHKT ;Năm XB: 2019
Số lượng XB: 100; Số lần tái bản: ; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ
TÓM TẮT
Kỹ thuật Phân tích trong Công nghệ Sinh học là môn học chuyên ngành bắt buộc, do tính ứng dụng cao trong nhiều lĩnh vực sinh học, thực phẩm nông-lâm nghiệp và y học hiện nay nên cung cấp kiến thức về các kỹ thuật phân tích tiên tiến trong lĩnh vực công nghệ sinh học.
Chúng tôi mong muốn qua cuốn sách này cung cấp cho người học cả về kiến thức, kỹ năng và năng lực tự chủ và trách nhiệm về các kỹ thuật cơ bản nhất trong phân tích công nghệ sinh học. Người học qua đó sẽ hiểu và trình bày được các kiến thức về các kỹ thuật phân tích trong Công nghệ Sinh học hiện đại đang được sử dụng rộng rãi. Người học sẽ được trang bị cách tra cứu và tổng hợp tài liệu chuyên môn để có thể áp dụng các phương pháp cơ bản trích DNA, phương pháp ly trích RNA, cũng như các phương pháp sắc ký, xác định định tính và định lượng các nucleotide v.v… Kỹ năng trình bày kết quả khoa học, tổ chức hiệu quả trong làm việc nhóm. Có thể sử dụng các phần mềm chuyên dùng và ngoại ngữ. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm, qua giáo trình này, người học sẽ có kiến thức kỹ thuật phân tích trong công nghệ sinh học hiện đại; rèn luyện đạo đức nghề nghiệp. Chúng tôi hy vọng rằng giáo trình này sẽ đáp ứng được phần nào nhu cầu giảng dạy
và học tập của giảng viên và sinh viên, và cũng có thể sử dụng như một tài liệu tham khảo bổ ích cho giáo viên Sinh học các trường THPT trong bối cảnh đổi giáo dục hội nhập WTO như hiện nay. Vì vậy, một số thuật ngữ khoa học được thống nhất sử dụng bằng tiếng Anh để giúp người học dễ dàng hơn trong việc tiếp cận với thông tin qua sách báo nước ngoài hoặc internet.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn