Trương Hoài Uyên
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,650,393

 
Mục này được 1259 lượt người xem
Họ và tên:  Trương Hoài Uyên
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  01/01/1987
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán 
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm tiếng Anh; Tại: Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Sư phạm Ngoại ngữ; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2016; Chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh; Tại: Đà Nẵng
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Nhật, Pháp
Địa chỉ liên hệ: Khoa Sư phạm Ngoại ngữ, Đại học Ngoại Ngữ, 131 Lương Nhữ Hộc, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2017: Học tại Singgapore theo Chương trình Học bổng của SEAMEO RELC
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn