Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='thuyen' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

Trương Hoài Uyên
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 36,162,155

 
Mục này được 368 lượt người xem
Họ và tên:  Trương Hoài Uyên
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  01/01/1987
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Quảng Bình
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm tiếng Anh; Tại: Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Tiếng Anh; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2016; Chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh; Tại: Đà Nẵng
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: tiếng Nhật, Pháp
Địa chỉ liên hệ: K222A/3 Trần Cao Vân, Thanh Khê, Đà Nẵng
Điện thoại: 02363699177; Mobile: 0935000094
Email: susu.uyen@gmail.com; thuyen@ufl.udn.vn
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn