Nguyễn Thị Bích Thuỷ
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 37207 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Bích Thuỷ
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  12/08/1969
Nơi sinh: Nghi Xuân
Quê quán Nghi Xuân - Hà Tĩnh
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Vật giá; Tại: Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội
Đơn vị công tác: Khoa Quản trị Kinh doanh; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2014; Chuyên ngành: Kinh tế Công nghiệp; Tại: Việt Nam
Dạy CN: Quản trị kinh doanh
Lĩnh vực NC: Quản trị doanh nghiệp nhỏ và vừa, Quản trị chất lượng, Điểm đến du lịch
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Địa chỉ liên hệ: Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
Điện thoại: 05113836934; Mobile: 0905220099
Email: thuyntb@due.edu.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
1990- 1994 Khoa Thống- Kế -Tài, ĐH Bách Khoa Đà Nẵng Giảng dạy môn Giá cả thị trường
1995 - nay Giảng dạy các môn Kinh tế vi mô, Quản trị học, Nghiên cứu marketing, Quản trị chất lượng toàn diện.
Trưởng Bộ môn QTKD Tổng quát, Khoa QTKD, Trường ĐH kinh tế, ĐH Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Phát triển hệ thống mạng lưới cung ứng tạo lập giá trị đối với điểm đến du lịch Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Bích Thủy. Mã số: B2016.ĐNA.10. Năm: 2017. (May 30 2016 11:41AM)
[2] Đề tài cấp Thành phố: Phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn cho thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Lê Thị Minh Hằng. Mã số: TP 2105. Năm: 2016. (May 31 2016 7:48AM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Ứng dụng ISO 9001:2008 cho cơ sở đào tạo – Tình huống tại Phòng Đào tạo, Trường Đại học kinh tế - Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Bích Thủy. Thành viên: Lê Thị Minh Hằng. Mã số: Đ2014-04-50. Năm: 2014. (Jul 18 2015 10:40PM)
[4] Đề tài cấp Bộ: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐỐI VỚI SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG Ở CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐÀ NẴNG. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Bích Thủy. Thành viên: Th.s Phạm Ngọc Ái, TS. Phạm Thị Lan Hương. Mã số: B2009- ĐN04-40. Năm: 2011. (Oct 25 2012 3:55PM)
[5] Đề tài cấp Thành phố: Phát triển bền vững ngành du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020. Chủ nhiệm: T.S.Hồ Kỳ Minh. Thành viên: Th.S. Nguyễn Thị Bích Thuỷ. Mã số: 06/KQNC-SKHCN. Năm: 2011. (Apr 26 2011 10:51PM)
[6] Đề tài Khác: Nghiên cứu ảnh hưởng của hình ảnh điểm đến đến lòng trung thành của du khách quốc tế. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Bích Thuỷ. Mã số: SĐH10-02-01-NCS. Năm: 2010. (May 10 2011 9:42AM)
[7] Đề tài cấp Bộ: Xây dựng chiến lược Marketing nhằm thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài đến Thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: TS. Phạm Thị Lan Hương. Thành viên: GS.TS. Trương Bá Thanh; Ths. Nguyễn Thị Bích Thuỷ. Mã số: B2007- DN-22. Năm: 2010. (May 10 2011 10:04AM)
[8] Đề tài cấp ĐHĐN: Phân đoạn thị trường khách du lịch quốc tế đến Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Th.S Nguyễn Thị Bích Thuỷ. Mã số: T2007-04-07. Năm: 2009. (Apr 26 2011 10:43PM)
[9] Đề tài cấp ĐHĐN: Xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của các doanh nghiệp Đà Nẵng - Thực trạng và giả pháp marketing. Chủ nhiệm: Th.S Nguyễn Thị Bích Thuỷ. Mã số: T03-14-40. Năm: 2005. (Apr 26 2011 10:39PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Hệ thống quản lý điểm đến (DMS) - Một số hàm ý đối với điểm đến du lịch Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Thị Bích Thủy. Kỷ yếu hội thảo COMB2018. Số: năm 2019. Trang: 68-76. Năm 2019. (Mar 26 2019 7:57AM)
[2]Bài báo: Phát triển mô hình nghiên cứu mối quan hệ giữa năng lực động và hiệu quả hợp tác và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp du lịch. Tác giả: Nguyễn Thị Bích Thủy, ThS. Nguyễn Trần Bảo Trân. Kỷ yếu hội thảo COMB2018. Số: năm 2019. Trang: 186-196. Năm 2019. (Mar 26 2019 8:05AM)
[3]Bài báo: An Evaluation on the Utilization of Website Marketing Activities in Danang Upscale Hotels. Tác giả: Nguyen Thi Bich Thuya and Tran Dinh Long. International Conference on Marketing in the Connected Age. Số: MICA 2018Proceedings. Trang: 203-210. Năm 2018. (Nov 12 2018 9:15AM)
[4]Bài báo: Hợp tác giữa các bên liên quan trong mạng lưới du lịch để phát triển bền vững: Nghiên cứu tại điểm đến Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Thị Bích Thủy. Tạp chí Kinh tế và phát triển_Đại học Huế. Số: 126 (5C). Trang: 45-59. Năm 2017. (Nov 12 2017 8:17PM)
[5]Bài báo: Lợi ích và rào cản của sự hợp tác giữa các doanh nghiệp nhỏ và vừa - Nghiên cứu khám phá tại Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Thị Bích Thủy. Tạp chí Khoa học Kinh tế. Số: 5(01). Trang: 61-70. Năm 2017. (May 5 2017 10:40AM)
[6]Bài báo: NHỮNG TRỞ NGẠI THỰC HIỆN QUẢN TRỊ THEO MÔ HÌNH CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN – NGHIÊN CỨU ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI ĐÀ NẴNG. Tác giả: Nguyễn Thị Bích Thủy & Lê Thị Thủy Tiên. Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ. Số: 4/2017. Trang: 441-453. Năm 2017. (May 5 2017 10:34AM)
[7]Bài báo: WEBSITE CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐỐI VỚI VIỆC TẠO LẬP NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH – TRƯỜNG HỢPTHÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG. Tác giả: Nguyễn Thị Bích Thủy. Tạp chí Khoa học Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng. Số: Vol 5 (1)/2016. Trang: 21. Năm 2016. (May 30 2016 11:45AM)
[8]Bài báo: NHẬN THỨC VÀ THỰC THI CÁC YẾU TỐ QUẢN TRỊ THEO MÔ HÌNH CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN– TRƯỜNG HỢP DOANH NGHIỆP TẠI ĐÀ NẴNG. Tác giả: Nguyễn Thị Bích Thủy. Tạp chí phát triển kinh tế, Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh. Số: 27 (3). Trang: 64-79. Năm 2016. (Apr 4 2016 8:25PM)
[9]Bài báo: Awareness and Implementation of Total Quality Management: The case of Enterprises in Danang City. Tác giả: Nguyen Thi Bich Thuy. Journal of Economic Development. Số: Volume 23, Issue 3, July 2016. Trang: 57-72. Năm 2016. (Aug 4 2016 9:34AM)
[10]Bài báo: HỢP TÁC CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN DU LỊCH– NGHIÊN CỨU KHÁM PHÁ Ở ĐIỂM ĐẾN ĐÀ NẴNG. Tác giả: TS. Nguyễn Thị Bích Thủy & Ths.Võ Lê Xuân Sang. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quản trị & Kinh doanh COMB 2016. Số: 10/2016. Trang: 59-74. Năm 2016. (May 5 2017 10:21AM)
[11]Bài báo: HỢP TÁC CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ VÀ TIẾP THỊ Ở ĐIỂM ĐẾN ĐÀ NẴNG. Tác giả: TS. Nguyễn Thị Bích Thủy & ThS. Võ Lê Xuân Sang. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quản trị & Kinh doanh COMB 2016. Số: 10/2016. Trang: 75-89. Năm 2016. (May 5 2017 10:23AM)
[12]Bài báo: THỰC HIỆN HỢP TÁC THÀNH CÔNG – NGHIÊN CỨU KHÁM PHÁ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở ĐÀ NẴNG. Tác giả: TS. Nguyễn Thị Bích Thủy & NCS. Cao Trí Dũng. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quản trị & Kinh doanh COMB 2016. Số: 10/2016. Trang: 46-58. Năm 2016. (May 5 2017 10:25AM)
[13]Bài báo: CHUỖI CUNG ỨNG VÀ SỰ HỢP TÁC CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN TRONG CHUỖI ĐỐI VỚI SẢN PHẨM ĐÁ MỸ NGHỆ TẠI LÀNG NGHỀ NON NƯỚC ĐÀ NẴNG. Tác giả: NCS. ThS. Phùng Văn Thành, TS. Nguyễn Thị Bích Thủy. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quản trị & Kinh doanh COMB 2016. Số: 10/2016. Trang: 122-134. Năm 2016. (May 5 2017 10:27AM)
[14]Bài báo: HỢP TÁC GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ DOANH NGHIỆP – NGHIÊN CỨU VỚI TRƯỜNG HỢP ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, VIỆT NAM. Tác giả: TS. Nguyễn Thị Bích Thuỷ, ThS. Nguyễn Ngọc Uyên Phương. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quản trị & Kinh doanh COMB 2016. Số: 10/2016. Trang: 147-159. Năm 2016. (May 5 2017 10:30AM)
[15]Bài báo: Nghiên cứu so sánh hình ảnh hai điểm đến di sản Miền Trung: Hội An và Huế. . Tác giả: Nguyễn Thị Bích Thủy và Phạm Thị Lan Hương. Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Đại học Kinh tế Quốc dân- Hà Nội. Số: 223. Trang: 71-79. Năm 2016. (Mar 27 2016 10:37PM)
[16]Bài báo: Hình ảnh lí trí và hình ảnh cảm xúc: Nghiên cứu so sánh giữa hai điểm đến du lịch Đà Nẵng và Nha Trang.. Tác giả: TS. Nguyễn Thị Bích Thủy & TS. Phạm Thị Lan Hương
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Tạp chí Phát triển kinh tế, Trường ĐH kinh tế Tp Hồ Chí Minh. Số: Số 2 (2/2015). Trang: 100-116. Năm 2015. (Jul 18 2015 10:36PM)
[17]Bài báo: Truyền thông nhận diện thương hiệu điểm đến du lịch qua các Website – Trường hợp thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Thị Bích Thủy, Phạm Ngọc Ái,. Kỷ yếu Hội thảo Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế Đà Nẵng.
marriage affairs open i want an affair
. Số: tháng 9. Trang: 316-327. Năm 2014.
(Jul 18 2015 11:15PM)
[18]Bài báo: Bàn về đo lường tài sản thương hiệu định hướng khách hàng trong lĩnh vực dịch vụ cung ứng cho doanh nghiệp. Tác giả: Phạm Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Bích Thủy
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Kỷ yếu Hội thảo Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế Đà Nẵng.
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Số: tháng 9. Trang: 278-285. Năm 2014.
(Jul 18 2015 11:20PM)
[19]Bài báo: Áp dụng ISO 9000 trong lĩnh vực giáo dục: Những lợi ích và khó khăn. Tác giả: Nguyễn Thị Bích Thủy
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học kinh tế, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. Số: 3 (07). Trang: 111-119. Năm 2014. (Dec 26 2014 10:21AM)
[20]Bài báo: Ứng dụng mô hình Echtner và Ritchie để đo lường hình ảnh điểm đến – Trường hợp du khách quốc tế đến Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Thị Bích Thủy & Phạm Thị Lan Hương
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Tạp chí Khoa học thương mại- Trường Đại học Thương mại - Hà nội. Số: 71 (7/2014). Trang: 38-47. Năm 2014. (Dec 26 2014 10:15AM)
[21]Bài báo: ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN QUYỀN VÀ SỰ THỎA MÃN CỦA NHÂN VIÊN ĐẾN NHẬN THỨC CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐÀ NẴNG. Tác giả: Nguyễn Thị Bích Thuỷ - Phạm Ngọc Ái Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. Tạp chí KH& CN Đại học Đà Nẵng. Số: 50. Trang: 154-163. Năm 2012. (Oct 25 2012 4:04PM)
[22]Bài báo: QUAN HỆ GIỮA HÌNH ẢNH ĐIỂM ĐẾN ĐÀ NẴNG VÀ ĐẶC ĐIỂM ĐỘNG CƠ CỦA DU KHÁCH QUỐC TẾ. Tác giả: Nguyễn Thị Bích Thủy
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: số 2 (51). Trang: 136-145. Năm 2012.
(Jan 9 2013 10:55PM)
[23]Bài báo: CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TOÀN DIỆN: NGHIÊN CỨU KHÁM PHÁ VỀ NHẬN THỨC CỦA CÁC NHÀ QUẢN LÝ Ở HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM. Tác giả: Lê Thế Giới - Nguyễn Thị Bích Thủy. Tạp chí Hội thảo Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế Đà Nẵng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
. Số: tháng 11. Trang: 31-46. Năm 2012.
(Jan 9 2013 11:08PM)
[24]Bài báo: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CHIẾN LƯỢC ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CHO DU LỊCH ĐÀ NẴNG. Tác giả: Nguyễn Thị Bích Thủy
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Kỷ yếu hội thảo khoa học phát triển nhanh và bền vững kinh tế - xã hội khu vực duyên hải miền Trung và Tây Nguyên, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. Số: tháng 9. Trang: 546-556. Năm 2011. (Jan 9 2013 11:00PM)
[25]Bài báo: ÁP DỤNG KỸ THUẬT PHI CẤU TRÚC ĐO LƯỜNG HÌNH ẢNH ĐIỂM ĐẾN ĐÀ NẴNG ĐỐI VỚI DU KHÁCH QUỐC TẾ. Tác giả: Nguyễn Thị Bích Thủy _Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng – Số 2 (43). Năm 2011. Tác giả: Nguyễn Thị Bích Thủy. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: Số 2 (43). Trang: 174-182. Năm 2011. (Jan 9 2013 10:50PM)
[26]Bài báo: THƯƠNG HIỆU ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH – NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA CHO CÁC TỔ CHỨC TIẾP THỊ ĐIỂM ĐẾN ĐÀ NẴNG . Tác giả:  Nguyễn Thị Bích Thuỷ, Trường Đại học kinh tế Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Kỷ yếu Hội thảo khoa học 35 năm phát triển và hội nhập trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Năm 2010. (Apr 26 2011 11:29PM)
[27]Bài báo: Nghiên cứu hành vi và đánh giá của du khách nội địa đối với điểm đến Đà Nẵng. Tác giả: Hồ Kỳ Minh, Nguyễn Thị Bích Thuỷ, Nguyễn Việt Quốc. Phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 9+10. Năm 2010.
(Apr 26 2011 11:33PM)
[28]Bài báo: Doanh nghiệp lữ hành với phát triển bền vững trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Hồ Kỳ Minh - Nguyễn Thị Bích Thuỷ - Nguyễn Việt Quốc . Phat triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng. Số: 13+14. Năm 2010. (Apr 26 2011 11:39PM)
[29]Bài báo: MÔ HINH CLUSTER DU LỊCH HUẾ - ĐÀ NẴNG – QUẢNG NAM CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ KHU VỰC MIỀN TRUNG . Tác giả: Trương Hồng Trình, Nguyễn Thị Bích Thủy _Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng . Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 6(29). Trang: 136-145. Năm 2008. (Apr 26 2011 11:17PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Applying network analysis in assessing stakeholders’ collaboration for sustainable tourism development: a case study at Danang, Vietnam. Authors: Nguyen Thi Bich Thuy, Chau Ngoc Tuan and Vo Le Xuan Sang. International Journal of Tourism Policy. No: Vol. 8, No. 3. Pages: 244-270. Year 2018. (Nov 12 2018 9:04AM)
[2]Article: Investigating the collaboration between public and private sectors for sustainable tourism development: An empirical study at Da Nang, Vietnam. Authors: Nguyen Thi Bich Thủy, Chau Ngoc Tuan and Vo Le Xuan Sang. International Journal of Commerce and Management Research. No: Volume 3; Issue 9. Pages: 40-47. Year 2017. (Oct 13 2017 1:28PM)
[3]Article: Marketing practices in small and medium sized enterprises (SMEs): The case of Vietnam. Authors: Truc Cam Luu, Huong Lan Thi Pham and Thuy Bich Thi Nguyen. International Journal of Commerce and Management Research. No: Volume 3; Issue 10. Pages: 01-09. Year 2017. (Oct 13 2017 1:30PM)
[4]Article: Domestic Tourists : An Importance-Performance Analysis in the Danang Hospitality Industry. Authors: Nguyen Thi Bich Thủy and Truong Duy Nhat Phuong. World Conference on Business and Management, Conference Proceeding Book. No: 6/2016. Pages: 119-128. Year 2016. (Nov 12 2017 8:07PM)
[5]Article: The Impact of Organizational E-Readiness and Executive’s Attitude Factor on the Adoption of Electronic Marketing : An Empirical Study on Hotel Sector at Danang City, Vietnam. Authors: Chau Ngoc Tuan & Nguyen Thi Bich Thuy. World Conference on Business and Management, Conference Proceeding Book, ISSN 2384-3586. No: 6/2016. Pages: 78-89. Year 2016. (Jun 24 2016 1:37PM)
  
 Sách và giáo trình
(Jul 18 2015 10:46PM)(Jul 18 2015 10:53PM)(Apr 26 2011 10:23PM)(Apr 26 2011 10:26PM)(Apr 26 2011 10:29PM)
[1]Sự hài lòng của khách hàng- Trường hợp dịch vụ ngân hàng tại Đà Nẵng. NXB Đà Nẵng, 2014 Chủ biên: Phạm Thị Lan Hương. Đồng tác giả: Nguyễn Thị Bích Thủy. Nơi XB: NXB Đà Nẵng. Năm 2014.
[2]Hình ảnh điểm đến và vai trò của nguồn truyền thông - Ứng dụng cho thành phố Đà Nẵng. NXB Đà Nẵng, 2014 Chủ biên: Nguyễn Thị Bích Thủy. Đồng tác giả: Phạm Thị Lan Hương. Nơi XB: NXB Đà Nẵng. Năm 2014.
[3]Kinh tế vi mô Chủ biên: PGS.TS Lê Thế Giới. Đồng tác giả: Th.S. Đặng Công Tuấn, Th.S. Trương Hồng Trình, Th.S. Nguyễn Thị Đà,Th.s. Nguyễn Thị Bích Thuỷ. Nơi XB: Tài chính. Năm 2009.
[4]Bài tập kinh tế vi mô Chủ biên: Nhóm biên soạn. Đồng tác giả: Th.s Nguyễn Thị Đà, Th.S Nguyễn Thị Bích Thuỷ, Th.S Trương Hồng Trình . Nơi XB: tài chính. Năm 2008.
[5]Nghiên cứu marketing Chủ biên: PGS.TS. Lê Thế Giới. Đồng tác giả: Th.s Nguyễn Xuân Lãn, Th.S. Đặng Công Tuấn, Th.S. Lê Văn Huy, Th.S. Nguyễn Thị Bích Thuỷ. Nơi XB: thống kê. Năm 2006.
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Võ Lê Xuân Sang
Đề tài: Đang trong quá trình xác định
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2017

 2021

[2]Đặng Phúc Sinh
Đề tài: Đang nghiên cứu để xác định
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2017

 2021

[3]Kiettixay Sengvilay
Đề tài: Giải pháp Marketing đối với dịch vụ viễn thông tại công ty Unitel

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng

 2019

 2020

[4]Lê Nguyễn Anh Sơn
Đề tài: Truyền thông marketing tại Khách sạn TMS Hotel Da Nang Beach

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng

 2019

 2020

[5]Hoàng Văn Chung
Đề tài: Quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng DNNVV tại NH Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng trị

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng

 2019

 2019

[6]Nguyễn Trung Hiếu
Đề tài: Quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng DNNVV tại NH Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng

 2019

 2019

[7]Nguyễn Thị Thanh Hải
Đề tài:

Quản trị khiếu nại tại công ty dịch vụ Mobifone khu vực 3 - Chi nhánh Tổng công ty Viễn thông Mobifone

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - ĐN ĐN

 2018

 2019

[8]Trần Ngọc Hà
Đề tài: Quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh Kon Tum

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - ĐN ĐN

 2018

 2019

[9]Bùi Ngọc Hùng
Đề tài: Quản lý Nhà nước về Đất đai trên địa bàn huyện Chư sê, Tỉnh Gia Lai

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - ĐN ĐN

 2018

 2019

[10]Nguyễn Tấn Minh
Đề tài:

Quản lý Nhà nước về giảm nghèo trên địa bàn huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - ĐN ĐN

 2018

 2019

[11]Nguyễn Ngọc Ánh
Đề tài: Quản lý chi thường xuyên Ngân sách cấp xã trên địa bàn thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - ĐN ĐN

 2018

 2019

[12]Phan Nguyễn Anh Tuấn
Đề tài: Đo lường chất lượng dịch vụ mặt đất tại cảng hàng không Buôn Mê Thuột

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng

 2019

 2019

[13]Bùi Quốc Trung
Đề tài: Đo lường chất lượng dịch vụ Internet banking tại Ngân hàng CP Xuất nhập khẩu - CN Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng

 2019

 2019

[14]Tô Thúy Quỳnh
Đề tài: Nghiên cứu sự thỏa mãn của nhân viên tại công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế _ ĐH Đà Nẵng

 2018

 2018

[15]Lê Thị Châu Loan
Đề tài: Đánh giá thành tích nhân viên tại công ty CP Trung Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế _ ĐH Đà Nẵng

 2018

 2018

[16]Võ Văn Dần
Đề tài: Đánh giá thành tích nhân viên tại công ty Tư vấn - Xây dựng điện 3 Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế _ ĐH Đà Nẵng

 2018

 2018

[17]Trần Nam Thái
Đề tài: Đo lường chất lượng dịch vụ khách sạn - Nghiên cứu trường hợp khách sạn SaigonTourane Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2017

 2017

[18]Lê Thị Vân
Đề tài: Nghiên cứu sự hài lòng của bệnh nhân đối với dịch vụ y tế tại Bệnh viên C Đà Nẵng 

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2017

 2017

[19]Nguyễn Tấn Đức
Đề tài: Đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Cổ Phần khoáng sản và đầu tư Visaco

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2017

 2017

[20]Nguyễn Thị Ngọc Yến
Đề tài: Quản lý nguồn nhân lực hành chính công tại huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2017

 2017

[21]Hồ Xuân Viên Thảo
Đề tài: Động cơ của khách du lịch Hàn Quốc tại Thành phố Đà Nẵng 

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2017

 2017

[22]Nguyễn Hùng
Đề tài: Quản trị thành tích nhân viên tại Chi cục quản lý thị trường Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2017

 2017

[23]Lê Thị Thủy Tiên
Đề tài: Rào cản thực hiện hệ thống quản trị chất lượng toàn diện đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa - Nghiên cứu tại Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

 2017

 2017

[24]Võ Lê Xuân Sang
Đề tài: Nghiên cứu sự liên kết của các bên liên quan trong mạng lưới điểm đến Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2016

[25]Đặng Thị Nhi
Đề tài: Nghiên cứu mối quan hệ hợp tác của các bên liên quan trong hoạt động Marketing điểm đến ở thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2016

[26]Trần Thị Thanh Tùng
Đề tài: Nghiên cứu mạng lưới các điểm du lịch du khách nội địa lựa chọn trải nghiệm tại điểm đến Thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2016

  
 Khen thưởng
[1] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2012.
[2] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 4754/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2014.
[3] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 4363/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2015.
[4] Nguyễn Thị Bích Thủy. Số: 87/QĐKT-CĐĐHĐN. Năm: 2015.
[5] Nguyễn Thị Bích Thủy. Số: 60/87/QĐKT-CĐĐHĐN. Năm: 2015.
[6] Nguyễn Thị Bích Thủy. Số: 207/QĐKT-ĐHKT. Năm: 2015.
[7] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Năm: 2015-2016.
[8] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 1485/QĐKT. Năm: 2016.
[9] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 2726/QD-ĐHĐN. Năm: 2017.
[10] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2018-2019.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Quản trị chất lượng
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2017 Học viên Cao học ngành Quản trị kinh doanh  Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
[2]Quản trị học
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2016 Sinh viên đại học các ngành Kinh tế và QTKD  Trường Đại học Kinh tế
[3]Quản trị chất lượng toàn diện
Ngành: Khác
 2009 Sinh viên Đại học các ngành quản trị kinh doanh  Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
[4]Kinh tế vi mô II
Ngành: Kinh tế học
 2008 Sinh viên đại học ngành kinh tế  Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
[5]Nghiên cứu marketing
Ngành: Khác
 2005 Sinh viên Đại học các ngành quản trị kinh doanh  Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
[6]Kinh tế vi mô I
Ngành: Kinh tế học
 1998 Sinh viên Đại học khối ngành kinh tế  Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng
[7]Giá cả thị trường
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1992 Sinh viên đại học các ngành kinh tế  Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn