Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,532,040

 Xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của các doanh nghiệp Đà Nẵng - Thực trạng và giả pháp marketing
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
Chủ nhiệm:  Th.S Nguyễn Thị Bích Thuỷ; Thành viên:  
Số: T03-14-40 ; Năm hoàn thành: 2005; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Kinh tế
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts

marriage affairs all wife cheat i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn