Ngô Xuân Thuỷ
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 19535 lượt người xem
Họ và tên:  Ngô Xuân Thuỷ
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  01/01/0
Nơi sinh: Nam Trực - Nam Định
Quê quán Nam Trực - Nam Định
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Địa lý kinh tế; Tại: Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Hà Nội
Đơn vị công tác: Khoa Quản trị Kinh doanh; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 1997; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Tại: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội
Dạy CN: Quản trị kinh doanh.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: N/A
Địa chỉ liên hệ: 91 Trần Văn Dư - P. Mỹ An - Q. Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 02363836934; Mobile: 0905117777
Email: thuynx@due.edu.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

 

Giảng viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng (1988 đến nay),
Giáo vụ khoa Quản trị kinh doanh 2006 - 2010

 

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho khu vực kinh tế tư nhân ở các tỉnh Duyên hải miền Trung trong hội nhập quốc tế. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Quốc Tuấn. Thành viên: TS. Đoàn Gia DũngThS. Nguyễn Phúc NguyênThS. Ngô Xuân ThủyThS. Nguyễn Thị Bích Thu. Mã số: B2004-14-13. Năm: 2008. (Mar 31 2016 9:04PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Những biện pháp nâng cao chất lượng quản trị trong các doanh nghiệp nhìn từ góc độ quản trị hành chính văn phòng. Chủ nhiệm: ThS. Ngô Xuân Thủy. Mã số: T2001. Năm: 2003. (Mar 31 2016 9:12PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Một số biện pháp thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI)vapf phát triển sản xuất kinh doanh công nghiệp khu vực Duyên hải miền Trung. Chủ nhiệm: ThS. Ngô Xuân Thủy. Mã số: T1999. Năm: 2001. (Mar 31 2016 9:09PM)
  
 Sách và giáo trình
(Mar 31 2016 9:15PM)
[1]Lý thuyết và thiết kế tổ chức Chủ biên: ThS. Ngô Xuân Thủy. Nơi XB: NXB Lao động. Năm 2009.
  
 Khen thưởng
[1] Thành tích giảng dạy. Năm: 2001.
[2] Thành tích giảng dạy. Số: 33/KT. Năm: 2001.
[3] Hoạt động công đoàn. Số: 05/QĐKT. Năm: 2004.
[4] Thành tích công tác. Số: 3236/QĐKT. Năm: 2009.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn