Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,717,622

  Ứng dụng công nghệ thông tin vào đổi mới phương pháp giảng dạy môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam ở Đại học Đà Nẵng.
marriage affairs open i want an affair
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens<
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Vương Thị Bích Thủy
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc “Ứng dụng CNTT trong giáo dục và dạy học – năm 2014, Trường Đại học Sư phạm - Đà Nẵng, tháng 4/2014.
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
; Số: ĐHSP-2014;Từ->đến trang: Tr. 188-192;Năm: 2014
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

ABSTRACT

cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn