Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 A New Power Profiling Method and Power Scaling Mechanism for Energy-Aware NetFPGA Gigabit Router
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Pham Ngoc Nam, Nguyen Huu Thanh, Vu Quang Trong, Tran Hoang Vu, Truong Thu Huong, Phuoc Tran-Gia, and Christian Schwartz
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Nơi đăng: Journal Computer Networks (COMNET)_Elsevier (SCI); Số: 2014;Từ->đến trang: Publish online;Năm: 2014
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn