Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Fuzzy PID2 speed controller for permanent magnet synchronous motors (PMSM)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Đinh Văn Nhượng, Trần Hoàng Vũ , Nguyễn Văn Tiệp
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Journal of Science and Technology, The University of Danang; Số: Vol. 2, No.11[84];Từ->đến trang: 41-44;Năm: 2014
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn