Ngô Quang Tiên
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 67,089,354

 
Mục này được 15636 lượt người xem
Họ và tên:  Ngô Quang Tiên
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  02/05/1976
Nơi sinh: Núi Thành
Quê quán Núi Thành - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xã hội học; Tại: Trường ĐH KHXH & Nhân Văn - ĐH Quốc gia TPHCM
Đơn vị công tác: Trung tâm Đào tạo Thường xuyên; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2010; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục; Tại: ĐH Đà Nẵng
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Trung Tâm Đào tạo Thường Xuyên - ĐH Đà Nẵng 158 Lê Lợi - TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 3840450; Mobile: 0913419963
Email: tiencce@yahoo.com.vn
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn