Lê Cần Tĩnh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 50,108,476

 
Mục này được 14560 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Cần Tĩnh
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  10/02/1959
Nơi sinh: Vĩnh Linh, Quảng Trị
Quê quán Vĩnh Linh, Quảng Trị
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Ngữ Văn, Kinh tế chính trị; Tại: Đại học Sư phạm Vinh, Đại học Tuyên giáo
Đơn vị công tác: Khoa Lý luận Chính trị; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 1999; Chuyên ngành: Triết học; Tại: Viên Triết học
Dạy CN: Kinh tế chính trị, Triết học, Tư tưởng Hồ Chí Minh
Lĩnh vực NC: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Ngoại ngữ: Tiếng Nga
Địa chỉ liên hệ: Khoa Kinh tế chính trị, trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0905383789;
Email: lenguyentinh1957@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - 1989-1995: Giảng dạy tại trường Cao đẳng Sư phạm Đà Nẵng, Đảng ủy viên, Trưởng khoa Chính trị - Giáo dục
-1995-Nay: Giảng dạy tại Đại học Đà Nẵng
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Tư tưởng Hồ Chí Minh, Triết học, Kinh tế Chính trị
Ngành: Triết học
 1979 Cao đẳng, đại học  Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn