Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,670,767

 Bài giảng tương tác theo chuẩn E-Learning trên hệ thống học tập Moodle
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Chủ nhiệm:  KS. Trịnh Khắc Đức; Thành viên:  
Số: T2013-03-04 ; Năm hoàn thành: 2013; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Giáo dục

Bài giảng điện tử theo chuẩn Scorm trên hệ thống quản lý học tập moodle phần lớn đơn thuần là những bài giảng một chiều, nghĩa là người học chỉ nghe giảng viên trình bày bài học chưa có sự tương tác với người học, để từ đó tạo cơ sở dẫn dắt người học đến những kiến thức cần tiếp thu. Như vậy đây chưa phải là  những bài giảng Elearning đúng nghĩa.

Vì vậy tìm hiểu và vận dụng BÀI GIẢNG TƯƠNG TÁC THEO CHUẨN E-LEARNING TRÊN HỆ THỐNG HỌC TẬP MOODLE là nhu cầu cần thiết khi Trường Đại học Sư phạm – ĐHĐN đẩy mạnh biên soạn bài giảng điện tử trên các website học tập.

marriage affairs open i want an affair

walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn