Trần Khánh Linh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 108,549,604

 
Mục này được 10163 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Khánh Linh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  12/09/1994
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Nghĩa Đồng, Nghĩa Hưng, Nam Định
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kinh tế và Chính sách công; Tại: Đại học Queensland
Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2017; Chuyên ngành: Kinh tế và Kinh doanh; Tại: Đại học Hull
Dạy CN: Kinh tế phát triển
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế, 71 Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ 6/2018 - 6/2019: Giảng viên tập sự tại Khoa Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
- Từ 6/2019 đến nay: Giảng viên tại Khoa Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu ảnh hưởng của già hóa dân số đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Chủ nhiệm: Trần Khánh Linh. Mã số: T2019-04-47. Năm: 2019. (Nov 21 2019 11:27AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế. Tác giả: TS. Ninh Thị Thu Thủy, ThS. Trần Khánh Linh. Hội thảo Khoa học Quốc gia “Nguồn nhân lực và Động lực phát triển đất nước”. Số: 1. Trang: 189 - 196. Năm 2022. (Jun 14 2023 5:13PM)
[2]Bài báo: Phát triển dịch vụ du lịch thành phố Đà Nẵng sau đại dịch Covid-19. Tác giả: TS. Ninh Thị Thu Thủy; ThS. Trần Khánh Linh. Hội thảo Khoa học Quốc gia “Phát triển ngành Dịch vụ trong quá trình Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đến năm 2030, Tầm nhìn đến năm 2045”. Số: 1. Trang: 268 - 277. Năm 2022. (Jun 14 2023 5:23PM)
[3]Bài báo: Ứng dụng mô hình VCEM nghiên cứu ảnh hưởng của già hóa dân số đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Tác giả: TS.Ninh Thị Thu Thủy; ThS.Trần Khánh Linh. Tạp chí Kinh tế & Phát triển. Số: 280. Trang: 49 –58. Năm 2020. (Dec 27 2020 12:31PM)
[4]Bài báo: Già hóa dân số ở Việt Nam và những vấn đề đặt ra. Tác giả: Trần Khánh Linh. Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung. Số: 5. Trang: 14-23. Năm 2019. (Nov 21 2019 11:31AM)
[5]Bài báo: Già hóa dân số và tăng trưởng kinh tế: Hàm ý chính sách cho các tỉnh Tây Nguyên. Tác giả: Trần Khánh Linh. Kỷ yếu Hội thảo "Phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên". Số: 3. Trang: 887-895. Năm 2019. (Jul 23 2019 9:04AM)
[6]Bài báo: Phát triển các ngành công nghiệp Việt Nam trong bối cảnh Hiệp định CPTPP được ký kết: Cơ hội và thách thức. Tác giả: Trần Khánh Linh. Hội thảo khoa học cấp quốc gia "Tác động của các Hiệp định thương mại tự do đến cơ cấu kinh tế Việt Nam". Số: 1. Trang: 97-106. Năm 2018. (Jul 23 2019 9:01AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Population ageing and economic development in Vietnam. Authors: Ninh Thị Thu Thủy; Trần Khánh Linh. 15th NEU - KKU International Conference - Socio - Economic and Environmental Issues in Development. No: 15. Pages: 2007-2017. Year 2022. (Jul 5 2022 8:43AM)
  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Giải Khuyến khích Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ năm 2021

 Kinh tế

 2021

 4843/QĐ-BGDĐT

 Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo

  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kinh tế vĩ mô
Ngành: Khoa học quản lý
 2019 Đại học  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn