Tăng Kim Uyên
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,654,090

 
Mục này được 26260 lượt người xem
Họ và tên:  Tăng Kim Uyên
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  19/10/1970
Nơi sinh: Tp Đà Nẵng
Quê quán Tp Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  SP Anh; Tại: Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Tiếng Anh; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2001; Chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh; Tại: Đà Nẵng
Dạy CN: Ngôn ngữ Anh
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Pháp
Địa chỉ liên hệ: K41/8 Đỗ Quang, Đà Nẵng
Điện thoại: 02363893124; Mobile: 0983500828
Email: tkuyen@ufl.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 1993- nay: giảng dạy tiếng Anh tại Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn