Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,698,825

 Nghiên cứu thành phần thạch hoc và một số tính chất cơ lý cơ bản của đá Macma đoạn từ chùa Linh Ứng đến Bãi Rạng - Thành phố Đà Nẵng
losartankalium krka bivirkninger go losartan
Chủ nhiệm:  Trần Khắc Vĩ; Thành viên:  
Số: T2011-02-CBT32 ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Khoa học


© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn