Trần Lương Nguyệt
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,101,630

 
Mục này được 17847 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Lương Nguyệt
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  06/01/1987
Nơi sinh: Quảng Nam
Quê quán Điện Bàn - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kế toán; Tại: Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử; Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2016; Chuyên ngành: Quản Trị Du Lịch; Tại: Đại học Quốc gia Chiayi
Dạy CN: - Quản trị Kinh doanh Du lịch & dịch vụ Lữ hành - Kế toán - Tin học - Quản trị kinh doanh - Thương mại điện tử
Lĩnh vực NC: Quản trị thương hiệu điểm đến
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Ba Lan
Địa chỉ liên hệ: K65/15 Huỳnh Ngọc Huệ, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - 7/2010 đến 9/2014: công tác tại Bộ môn Kế toán -Tin học, khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế, Trường cao đẳng Công nghệ Thông tin, Đại học Đà Nẵng.
- 9/2014 đến 7/2016: học Thạc sĩ tại trường Đại học quốc gia Chiayi, Đài Loan.
- 7/2016 đến 9/2017: công tác tại Bộ môn Kế toán -Tin học, khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế, Trường cao đẳng Công nghệ Thông tin, Đại học Đà Nẵng.
- 10/2017 đến nay: Công tác tại Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Đà Nẵng.
- 10/2019 đến 09/2020: Học Tiếng Ba Lan tại Trung tâm Tiếng Ba Lan dành cho người nước ngoài, Đại học Lodz, Ba Lan.
- 10/2020 đến này: Học chương trình Tiến sĩ Khoa học Quản lý và Chất lượng tại Đại học Lodz, Ba Lan.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: DỰ ĐỊNH QUAY LẠI CỦA THẾ HỆ Z DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA NHỮNG BÌNH LUẬN VÀ HÌNH ẢNH DU LỊCH TRỰC TUYẾN. Chủ nhiệm: ThS Trần Lương Nguyệt. Thành viên: ThS Nguyễn Thị Thu Ngân. Mã số: T2019-07-07. Năm: 2019. (Nov 30 2020 4:23PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu mối quan hệ giữa truyền miệng điện tử và dự định quay lại của Khách du lịch dưới tác động của giao thoa văn hóa. Chủ nhiệm: Trần Lương Nguyệt. Mã số: T2018-07-05. Năm: 2018. (Apr 3 2019 11:08AM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng công cụ hỗ trợ phân tích thông tin kế toán. Chủ nhiệm: Trần Lương Nguyệt. Mã số: T2012-07-07. Năm: 2012. (Apr 19 2014 6:45AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Projected destination brand personality of Danang city on Fanpage Danang Fantasticity. Tác giả: Trần Lương Nguyệt, Nguyễn Thị Thu Ngân. Hội thảo Khoa học Quốc gia - Lần thứ 9 - CNTT & Ứng dụng trong các lĩnh vực. Số: 9. Trang: pp. Năm 2020. (Nov 30 2020 4:34PM)
[2]Bài báo: Tourists’ perceived online destination image and Generation Z’s revisit intention. Tác giả: Trần Lương Nguyệt. The 8th Conference on Information Technology and Its Application. Số: 8. Trang: pp. Năm 2019. (Nov 30 2020 4:36PM)
[3]Bài báo: Effects of cultural difference on tourists' revisit intention with eWoM. Tác giả: Trần Lương Nguyệt. Hội thảo Khoa học Quốc gia Công nghệ Thông tin và ứng dụng trong các lĩnh vực CITA. Số: lần 7 năm 2018. Trang: 91-96. Năm 2018. (Apr 3 2019 11:11AM)
[4]Bài báo: Destination Revisit Intention: The effects of Satisfaction, Overall Destination Image, Frequency of Past behavior and Switching cost. Tác giả: Th.S Trần Lương Nguyệt. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia CITA 2017. Số: 6. Trang: 22. Năm 2017. (Feb 2 2018 10:14AM)
[5]Bài báo: ĐỀ XUẤT Ý TƯỞNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN KHÁCH HÀNG CẦN THIẾT CHO HOẠT ĐỘNG HẬU MÃI TẠI DOANH NGHIỆP LỮ HÀNH. Tác giả: Th.S Trần Lương Nguyệt. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học CITA 2016. Số: 5. Trang: 49. Năm 2016. (Feb 2 2018 10:27AM)
[6]Bài báo: Kinh doanh trực tuyến và những vấn đề cần quan tâm. Tác giả: Trần Lương Nguyệt. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học CITA 2014. Số: 3. Trang: 27. Năm 2014. (Feb 2 2018 10:31AM)
[7]Bài báo: Đa dạng hóa các hình thức khai thác du lịch tại Thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Trần Lương Nguyệt. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học CITA 2014. Số: 3. Trang: 27. Năm 2014. (Feb 2 2018 10:30AM)
[8]Bài báo: Sự hỗ trợ của công cụ Excel trong kế toán bán hàng trả góp. Tác giả: Trần Lương Nguyệt Khoa Hệ thống thông tin kinh tế - Trường CĐ Công nghệ Thông tin. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng & Kỷ yếu Hội thảo NCKH "CNTT và UD CNTT trong các lĩnh vực"
marriage affairs open i want an affair
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 9(58).2012 - 06/2012. Trang:. Năm 2012.
(Jun 20 2015 4:29PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Data Quality Management in ERP Systems – Accounting Case. Authors: Marcin Hernes; Andrzej Bytniewski; Karolina Mateńczuk; Artur Rot; Szymon Dziuba; Marcin Fojcik; Tran Luong Nguyet; Paweł Golec; Agata Kozina. International Conference on Computational Collective Intelligence ICCCI 2020: Advances in Computational Collective Intelligence. No: ICCCI 2020. Pages: pp 353-362. Year 2020. (Nov 30 2020 4:29PM)
[2]Article: Cognitive Agent’s Application for the Quality Management of Flexographic Printing on Packages – Sensory Memory and Perceptual Memory. Authors: Jakub Janus, Karolina Mateńczuk, Tran Luong Nguyet, Marcin Hernes, Anna Cierniak-Emerych, Wiesława Gryncewicz and Artur Rot. 35th IBIMA Conference: 1-2 April 2020, Seville, Spain. No: 35th IBIMA. Pages: pp. Year 2020. (Nov 30 2020 4:32PM)
  
 Khen thưởng
[1] Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2011-2012. Năm: 2012.
[2] Đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và PTTN năm học 2009-2012. Năm: 2012.
[3] Đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và PTTN năm học 2012-2013. Số: 517/QĐ-KT. Năm: 2013.
[4] Có nhiều thành tích trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2013. Số: 139/NQ-KT. Năm: 2013.
[5] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 3044/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2018.
[6] Đạt danh hiệu Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018. Số: 390-QĐ/ĐU. Năm: 2019.
[7] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2019.
[8] Best Paper. Năm: 2020.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Định giá sản phẩm du lịch
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2019 SV bậc cao đẳng  Trường CĐ CNTT Hữu nghị Việt - Hàn
[2]Nghiệp vụ bán sản phẩm du lịch
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2019 SV Cao đẳng  Trường CĐ CNTT Hữu nghị Việt Hàn
[3]Kế toán máy
Ngành: Kế toán
 2017 SV CĐ Ngành Hệ thống Thông tin Quản lý  Trường CĐ Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
[4]Nhập môn Kinh doanh
Ngành: Kinh tế học
 2017 SV Bậc Đại học - Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Thương mại Điện tử  Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền Thông - Đại học Đà Nẵng
[5]Thiết kế và điều hành Tour
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2015 SV CĐ Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Du lịch và dịch vụ Lữ hành  Bộ môn Thương mại Điện tử - Khoa Hệ thống thông tin Kinh tế - Trường CĐ Công nghệ Thông tin - Đại học Đà Nẵng
[6]Quản trị Kinh doanh Lữ hành
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2015 Sv Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Du lịch và Dịch vụ Lữ hành  Bộ môn Thương Mại Điện tử - Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế - Trường CĐ Công nghệ Thông tin - Đại học Đà Nẵng
[7]Các tuyến điểm du lịch/ Tuyến điểm du lịch Việt Nam
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2015 SV Chuyên ngành Quản trị kinh doanh Du lịch và Dịch vụ lữ hành  Bộ môn Thương mại điện tử - Khoa Hệ thống thông tin kinh tế - Trường CĐ Công nghệ Thông tin - Đại học Đà Nẵng
[8]Kế toán thực hành (các phần mềm kế toán & Kế toán thực hành trên sổ sách)
Ngành: Kế toán
 2013 Sinh viên năm 2 hệ cao đẳng  BM KT_TH, Khoa HTTTKT, Trường CĐ CNTT, ĐHĐN
[9]Ứng dụng tin học trong công tác kế toán
Ngành: Kế toán
 2012 Sinh viên năm 3 hệ Cao Đẳng  Bộ môn Kế toán - Tin học, Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế, Trường Cao Đẳng Công nghệ Thông tin
[10]Kinh tế học (Kinh tế vĩ mô)
Ngành: Kế toán
 2011 Sinh viên cao đẳng năm 1
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
 KT_TH, HTTTKT, CNTT, ĐHĐN
[11]Ứng dụng Excel trong công tác kế toán
Ngành: Kế toán
 2010 Sinh viên cao đẳng năm 2
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
 BM KT-TH, Khoa HTTTKT, Trường CĐ CNTT, ĐHĐN
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn