Thái Lê Phương Thảo
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 10152 lượt người xem
Họ và tên:  Thái Lê Phương Thảo
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  19/04/1970
Nơi sinh: Quảng Trị
Quê quán Quảng Trị
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  SP Anh; Tại: Đại học Tổng hợp Huế
Đơn vị công tác: Khoa Tiếng Anh; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2001; Chuyên ngành: Phương Pháp Giảng Dạy Tiếng Anh; Tại: Đại Học Đà Nẵng
Dạy CN: Thực hành tiếng
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Pháp B
Địa chỉ liên hệ: K448/62C Trưng Nữ Vương, Đà Nẵng
Điện thoại: 893124; Mobile: 0905272272
Email: tlpthao@ufl.udn.vn; thaopltdn@yahoo.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 1993 đến nay: công tác tại khoa tiếng Anh, Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn