Trần Minh Hải
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 17279 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Minh Hải
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  01/01/1971
Nơi sinh: Thành phố Đà Nẵng
Quê quán Xã Điện Quang, Huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Quản trị kinh doanh; Tại:
Đơn vị công tác: Trung tâm Thông tin Học liệu và Truyền thông; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Học vị: Đại học; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Lĩnh vực NC: 
Địa chỉ liên hệ: 41 Lê Duẩn, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.849329; Mobile: 
Email: tmhai@ac.udn.vn, tranconghai.tbvp@gmail.com
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn