Trần Mạnh Hùng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,112,198

 
Mục này được 33515 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Mạnh Hùng
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  18/10/1980
Nơi sinh: Cẩm Phả, Quảng Ninh
Quê quán Hải Dương
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ sinh học; Tại: Đại học Mở Hà Nội
Đơn vị công tác: Phòng Đào tạo; Viện nghiên cứu và đào tạo Việt - Anh
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2008; Chuyên ngành: Khoa học Dược; Tại: Khoa Dược, Đại học Quốc gia Chungnam, Hàn Quốc
Dạy CN: Khoa học Y Sinh
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Hàn Quốc
Địa chỉ liên hệ: 158A Lê Lợi, Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Nhà nước: “Nghiên cứu tách chiết các hoạt chất có khả năng chống ung thư từ cây Tô mộc, Caesalpinia sappan” Quỹ nghiên cứu và phát triển Khoa học công nghệ Việt Nam (NAFOSTED), 2011-2014. Chủ nhiệm: Trần Mạnh Hùng. Mã số: 106.05-2011.52. Năm: 2014. (Dec 30 2015 4:41PM)
[2] Đề tài cấp Nhà nước: “Hoạt tính ức chế enzyme ChEs từ Thạch tùng.”; Quỹ nghiên cứu và phát triển Khoa học công nghệ Việt Nam (NAFOSTED), 2011-2014; Vietnam. Chủ nhiệm: Trần Công Luận. Mã số: 104.99-2011.19. Năm: 2014. (Dec 30 2015 4:39PM)
[3] Đề tài Khác: “Nghiên cứu hoạt tính chống ung thư từ Linh Chi Hàn Quốc Ganoderma lucidum”; National Research Foundation of Korea funded by the Korean government, Daegu Catholic University, Korea. . Chủ nhiệm: Byung Sun Min. Thành viên: . Mã số: NRF-2009-0084675. Năm: 2009. (Dec 30 2015 4:37PM)
[4] Đề tài Khác: “Nghiên cứu ứng dụng các hoạt tính sinh học từ các Dược liệu cổ truyền Hàn Quốc”; Korea Food and Drug Administration (2005-2006); Seoul National University, Korea. Chủ nhiệm: Sang Kook Lee. Mã số: KFDA (2005-2006). Năm: 2006. (Dec 30 2015 4:32PM)
[5] Đề tài Khác: “Nghiên cứu hoạt tính ức chế enzyme cholinesterase và ứng dụng trong điều trị bệnh Alzheimer từ hoạt chất trong cây Ngũ Vị tử Schisandra chinensis”; Chungnam National University, Korea . Chủ nhiệm: KiHwan Bae. Mã số: KFDA (2003-2005). Năm: 2005. (Dec 30 2015 4:30PM)
[6] Đề tài Khác: “Tác dụng phòng chống oxi hóa của hợp chất caffeoyl quinic acid từ rễ cây Tục đoạn Dipsacus asper Wall”; Rural Development Administration, Republic of Korea; (2003-2005); Chungnam National University. Chủ nhiệm: KiHwan Bae. Mã số: BioGreen 21 Program. Năm: 2005. (Dec 30 2015 4:29PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
QUỐC TẾ:
[1]Article: Anti-inflammatory effect of oligostilbenoids from Vitis heyneana in LPS-stimulated RAW 264.7 macrophages via suppressing the NF-κB activation. Authors: Ha DT, Long PT, Hien TT, Tuan DT, An NTT, Khoi NM, Van Oanh H, Hung TM.. Chemistry Central Journal, UK. No: Chem Cent J. 2018 Feb 13;12(1):14. doi: 10.1186/s13065-018-0386-5. Pages: 1-9. Year 2018. (Apr 24 2018 4:14PM)
[2]Article: Cytotoxic and apoptosis-inducing activities against human lung cancer cell lines of cassaine diterpenoids from the bark of Erythrophleum fordii. Authors: Ha MT, Tran MH, Phuong TT, Kim JA, Woo MH, Choi JS, Lee S, Lee JH, Lee HK, Min BS.. Bioorg Med Chem Lett. No: 27(13). Pages: 2946-2952. Year 2017. (Oct 12 2017 8:31AM)
[3]Article: A cassaine diterpene alkaloid, 3β-acetyl-nor-erythrophlamide,suppresses VEGF-induced angiogenesis and tumor growth viainhibiting eNOS activation. Authors: Nara Tae, Tran Manh Hung, Okwha Kim, Namho Kim, Suhyun Lee, SunghunNa, Byung-Sun Min and Jeong-Hyung Lee. Oncotarget. No: Advance online. Pages: 1-13. Year 2017. (Oct 12 2017 8:37AM)
[4]Article: Alkaloids from Piper nigrum Exhibit Antiinflammatory Activity via Activating the Nrf2/HO-1 Pathway. Authors: Ngo QM, Tran PT, Tran MH, Kim JA, Rho SS, Lim CH, Kim JC, Woo MH, Choi JS, Lee JH, Min BS.. Phytother Res. No: 31(4). Pages: 663-670. Year 2017. (Oct 12 2017 8:29AM)
[5]Article: Isolation of a New Homomonoterpene from Madhuca pasquieri and Effect of Isolated Compounds on NO Production. Authors: Hoang le S, Tran MH, Nguyen VT, Ngo QM, Lee JS, Rho SS, Kim JA, Lee JH, Woo MH, Min BS.. Nat Prod Commun. No: 11(6). Pages: 729-32. Year 2016. (Oct 12 2017 8:27AM)
[6]Article: Inflammatory Inhibitory Activity of Sesquiterpenoids from Atractylodes macrocephala Rhizomes. Authors: Hoang le S, Tran MH, Lee JS, Ngo QM, Woo MH, Min BS.. Chem Pharm Bull (Tokyo). No: 64(5). Pages: 507-511. Year 2016. (Aug 4 2016 4:56PM)
[7]Article: Potential pancreatic lipase inhibitory activity of phenolic constituents from the root bark of Morus alba L. Authors: Ha MT, Tran MH, Ah KJ, Jo KJ, Kim J, Kim WD, Cheon WJ, Woo MH, Ryu SH, Min BS.. Bioorg Med Chem Lett. No: 26(12). Pages: 2788-2794. Year 2016. (Aug 4 2016 4:59PM)
[8]Article: Anti-cholinesterases and memory improving effects of Vietnamese Xylia xylocarpa. Authors: Linh My Thi Lam,Mai Thanh Thi Nguyenmail author,Hai Xuan Nguyen,Phu Hoang Dang,Nhan Trung Nguyen,Hung Manh Tran,Hoa Thi Nguyen,Nui Minh Nguyen,Byung Sun Min,Jeong Ah Kim,Jae Sue Choi andMao Van Can. Chemistry Central Journal. No: DOI: 10.1186/s13065-016-0197-5. Pages: 10.1186/s13065-016-0197-5. Year 2016. (Aug 4 2016 5:03PM)
[9]Article: Tyrosinase inhibitory activity of flavonoids from Artocarpus heterophyllous. Authors: Nguyen HX, Nguyen NT, Nguyen MH, Le TH, Van Do TN, Hung TM, Nguyen MT. . Chemistry Central Journal. No: 10(2). Pages: 1-6. Year 2016. (Mar 1 2016 3:38PM)
[10]Article: Anti-inflammatory activity of pyrrolizidine alkaloids from the leaves of Madhuca pasquieri (Dubard). Authors: Hoang le S, Tran MH, Lee JS, To DC, Nguyen VT, Kim JA, Lee JH, Woo MH, Min BS.. Chemical & Pharmaceutical Bulletin (Tokyo). No: 63(6). Pages: 481-484. Year 2015. (Dec 30 2015 4:49PM)
[11]Article: An improved HPLC-DAD method with quantitative comparisons of Ganoderma lucidum and its five related species originated from Vietnam. Authors: TH Do, TL Le, TM Hung, VNH Le, MK Nguyen, VD Le, BS Min, ND Nguyen.. Molecules. No: 20(1). Pages: 1059-1077. Year 2015. (Dec 30 2015 4:50PM)
[12]Article: Cytotoxic constituents from the seeds of Vietnamese Caesalpinia sappan. Authors: Hung TM, NTT Mai, NH Dang, NT Dat, PT Thuong.
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Pharmaceutical Biology. No: 53(10). Pages: 1549-1554. Year 2015. (Dec 30 2015 4:43PM)
[13]Article: Isolation of cholinesterase and β-secretase 1 inhibiting compounds from Lycopodiella cernua . Authors: Nguyen VT, To DC, Tran MH, Oh SH, Kim JA, Ali MY, Woo MH, Choi JS, Min BS.
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Bioorganic & Medicinal Chemistry
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. No: 23(13). Pages: 3126-3134. Year 2015.
(Dec 30 2015 4:53PM)
[14]Article: Anti-inflammatory activity of phenolic compounds from the whole plant of Scutellaria indica. Authors: TD Cuong, TM Hung, JS Lee, KY Weon, MH Woo, BS Min.. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters. No: 25(5). Pages: 1129-1134. Year 2015. (Dec 30 2015 4:46PM)
[15]Article: Anti-inflammatory compounds from Ampelopsis cantoniensis. Authors: Nguyen VT, To DC, Tran MH, Oh SH, Kim JA, Ali MY, Woo MH, Choi JS, Min BS.. Natural Products Communication. No: 10(3). Pages: 383-385. Year 2015. (Dec 30 2015 4:52PM)
[16]Article: Anti-inflammatory Flavonoids Isolated from Passiflora foetida. Authors: Nguyen TY, To DC, Tran MH, Lee JS, Lee JH, Kim JA, Woo MH, Min BS.. Natural Products Communication. No: 10(6). Pages: 929-931. Year 2015. (Dec 30 2015 4:48PM)
[17]Article: Cytotoxic and anti-angiogenic effects of lanostane triterpenoids from Ganoderma lucidum. Authors: VT Nguyen, NT Tung, TD Cuong, TM Hung, JA Kim, MH Woo, JS Choi, JH Lee, BS Min.. Phytochemistry Letters. No: 12. Pages: 69-74. Year 2015. (Dec 30 2015 4:51PM)
[18]Article: Kinetics and molecular docking studies of cholinesterase inhibitors derived from water layer of Lycopodiella cernua (L.) Pic. Serm. (II). Authors: Hung TM, Lee JS, Chuong NN, Kim JA, Oh SH, Woo MH, Choi JS, Min BS.. Chemico-Biological Reactions. No: 240. Pages: 74-82. Year 2015. (Dec 30 2015 4:45PM)
[19]Article: In vitro apoptotic effect of cassaine-type diterpene amides from Erythrophleum fordii on PC-3 prostate cancer cells. . Authors: TM Hung, TD Cuong, Kim JA, Lee JH, Woo MH, Min BS.. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. No: 24(21). Pages: 4989-4994. Year 2014.
(Dec 31 2015 9:05AM)
[20]Article: Cholinesterase inhibitors from the roots of Harpagophytum procumbens. Authors: YH Bae, TD Cuong, TM Hung, JA Kim, MH Woo, JS Byeon, JS Choi, BS Min.. Archives of Pharmacal Research. No: 37(9). Pages: 1124-1129. Year 2014. (Dec 31 2015 9:10AM)
[21]Article: Cytotoxic and anti-tumor activities of lignans from the seeds of Vietnamese nutmeg Myristica fragrans. Authors: PT Thuong, TM Hung, NM Khoi, HTM Nhung, NT Chinh, NT Quy, TS Jang, M Na.
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Archives of Pharmacal Research
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. No: 37(3). Pages: 399-403. Year 2014.
(Dec 31 2015 9:11AM)
[22]Article: Cassaine diterpene alkaloids from Erythrophleum fordii and their anti-angiogenic effect. Authors: TM Hung, TD Cuong, JA Kim, N Tae, JH Lee, BS Min.. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters. No: 24(1). Pages: 168-172. Year 2014. (Dec 31 2015 9:11AM)
[23]Article: Anti-inflammatory Compounds from the aerial parts of Aceriphyllum rossii.. Authors: TTT Trang, TD Cuong, TM Hung, JA Kim, JH Lee, MH Woo, JS Choi, HK Lee, BS Min.. Chemical & Pharmaceutical Bulletin. No: 62(2). Pages: 185-190. Year 2014. (Dec 31 2015 9:13AM)
[24]Article: Anti-amnesic effect of alkaloid fraction from Lycopodiella cernua (L.) Pic. Serm. on scopolamine-induced memory impairment in mice. Authors: NN Chuong, BH Trung, TC Luan, TM Hung, NH Dang, NT Dat.. Neuroscience Letters. No: 575. Pages: 42-46. Year 2014. (Dec 31 2015 9:08AM)
[25]Article: Anti-cholinesterase activity of Lycopodium alkaloids from Vietnamese Huperzia squarrosa (Forst.) Trevis. Authors: NN Chuong, Huong NTT, TM Hung, Luan TC.. Molecules. No: 19(11). Pages: 19172-19179. Year 2014. (Dec 31 2015 9:04AM)
[26]Article: Triterpenoid saponins from the roots of Rosa rugosa Thunb. as rat intestinal sucrase inhibitors. Authors: Thao NP, Luyen BT, Jo SH, Hung TM, Cuong NX, Nam NH, Kwon YI, Minh CV, Kim YH.. Archives of Pharmacal Research
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. No: 37(10). Pages: 1280-1285. Year 2014.
(Dec 31 2015 9:06AM)
[27]Article: Methanol extract from Vietnamese Caesalpinia sappan induces apoptosis in HeLa cells. Authors: TM Hung, NH Dang, NT Dat. Biological Research. No: 47(1). Pages: 20. Year 2014. (Dec 31 2015 9:09AM)
[28]Article: Potent acetylcholinesterase inhibitory compounds from Myristica fragrans. Authors: TD Cuong, TM Hung, HY Han, HS Roh, JH Seok, JK Lee, JY Jeong, JS Choi, JA Kim, Min BS.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Natural Products Communication. No: 9(4). Pages: 499-502. Year 2014. (Dec 31 2015 9:07AM)
[29]Article: Apoptosis-inducing and antitumor activity of neolignans isolated from Magnolia officinalis in HeLa cancer cells. Authors: Youn UJ, Fatima N, Chen QC, Chae S, Hung TM, Min BS.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Phytotherapy Research. No: 27(9). Pages: 1419-1422. Year 2013. (Dec 31 2015 9:29AM)
[30]Article: Arginase II inhibitory activity of flavonoid compounds from Scutellaria indica. Authors: Kim SW, Cuong TD, Hung TM, Ryoo S, Lee JH, Min BS.. Archives of Pharmacal Research
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. No: 36(8). Pages: 922-926. Year 2013.
(Dec 31 2015 9:28AM)
[31]Article: Inhibitory effect on NO production of triterpenes from the fruiting bodies of Ganoderma lucidum. Authors: NT Tung, TD Cuong, TM Hung, JH Lee, MH Woo, JS Choi, JS Kim, SH Ryu, BS Min.. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters. No: 23(5). Pages: 1428-1432. Year 2013. (Dec 31 2015 9:26AM)
[32]Article: DNA Topoisomerases I and II Inhibitory Activity and Cytotoxicity of Compounds from the Stems of Parthenocissus tricuspidata. Authors: MH Woo, BT Zhao, TM Hung, SY Jeong, ES Ma, BS Min. . Bulletin of the Korean Chemical Society. No: 34(9). Pages: 2675-2679. Year 2013. (Dec 31 2015 9:28AM)
[33]Article: Cytotoxic activity of new phenolic compounds from Vietnamese Caesalpinia sappan.. Authors: TM Hung, NX Hai, NT Nhan, TT Quang, TL Quan, TD Cuong, NH Dang, NT Dat.. Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry. No: 77(12). Pages: 2378-2382. Year 2013. (Dec 31 2015 9:25AM)
[34]Article: Arginase II inhibitory activity of phenolic compounds from Saururus chinensis. Authors: CJ Lim, TD Cuong, TM Hung, S Ryoo, JH Lee, EH Kim, MH Woo, JS Choi, BS Min.. Bulletin of the Korean Chemical Society. No: 33(9). Pages: 3079-3082. Year 2012. (Dec 31 2015 9:32AM)
[35]Article: Compounds from the heartwood of Caesalpinia sappan and their anti-inflammatory activity. Authors: Min BS, Cuong TD, Hung TM, Min BK, Shin BS, Woo MH.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters. No: 22(24). Pages: 7436-7439. Year 2012. (Dec 31 2015 9:31AM)
[36]Article: Phenolic compounds from Caesalpinia sappan heartwood and their anti-inflammatory activity. Authors: Cuong TD, Hung TM, Kim JC, Kim EH, Woo MH, Choi JS, Lee JH, Min BS.. Journal of Natural Products. No: 75(12). Pages: 2069-2075. Year 2012. (Dec 31 2015 9:30AM)
[37]Article: Simultaneous determination of bioactive flavonoids in some selected Korean thistles by High-Performance Liquid Chromatography. Authors: NTP Thao, TD Cuong, TM Hung, JH Lee, M Na, JK Son, HJ Jung, ZF, MH Woo, JS Choi, BS Min.. Archives of Pharmacal Research. No: 34(3). Pages: 455—461. Year 2011. (Jan 6 2016 4:10PM)
[38]Article: Alkaloids from Chelidonium majus and their inhibitory effects on LPS-induced NO production in RAW264.7 cells. Authors: JE Park, TD Cuong, TM Hung, IS Lee, M Na, JC Kim, SW Ryoo, JH Lee, JS Choi, MH Woo, BS Min. . Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. No: 21(23). Pages: 6960—6963. Year 2011.
(Jan 6 2016 4:05PM)
[39]Article: Anti-inflammatory activity of phenolic compounds from Myristica fragrans. Authors: TD Cuong, TM Hung, M Na, DT Ha, JC Kim, D Lee, SW Ryoo, JH Lee, JS Choi, BS Min.. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters. No: 21(22). Pages: 6884—6887. Year 2011. (Jan 6 2016 4:07PM)
[40]Article: Labdane-type diterpenoids from Leonurus heterophyllus and their cholinesterase inhibitory activity. Authors: TM Hung, TC Luan, BT Vinh, TD Cuong, BS Min.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Phytotherapy Research. No: 25(4). Pages: 611—614. Year 2011. (Jan 6 2016 4:07PM)
[41]Article: Ergosta-7,22-diene-2β,3α,9α-triol from the fruit bodies of Ganoderma lucidum induces apoptosis in human myelocytic HL-60 cells. Authors: MK Lee, TM Hung, TD Cuong, Na M, Kim JC, Kim EJ, Park HS, Choi JS, Lee I, Bae K, Hattori M, BS Min.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Phytotherapy Research. No: 25(11). Pages: 1579—1585. Year 2011. (Jan 6 2016 4:08PM)
[42]Article: Two new lignans from the roots of Pulsatilla koreana. Authors: TD Cuong, TM Hung, JC Kim, SJ Kwack, JH Kim, HS Jang, CJ Sue, HK Lee, K Bae, BS Min. Planta Medica
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. No: 77(1). Pages: 66—69. Year 2011.
(Jan 6 2016 4:10PM)
[43]Article: Flavonoid glycosides from Chromolaena odorata leaves and their In vitro cytotoxic activity. Authors: TM Hung, NH Dang, TD Cuong, S Zhu, PQ Long, K Komatsu, BS Min.. Chemical & Pharmaceutical Bulletin. No: 59(1). Pages: 129—131. Year 2011. (Jan 6 2016 4:11PM)
[44]Article: Inhibitory effect of lignans from Myristica fragrans on LPS-induced NO Production in RAW264.7 Cells. Authors: BS Min, TD Cuong, TM Hung, BK Min, BS Shin, MH Woo.. Bulletin of the Korean Chemical Society. No: 32(11). Pages: 4059—4062. Year 2011. (Jan 6 2016 4:04PM)
[45]Article: 28-Nor-oleanane-type triterpene saponins from Camellia japonica and their inhibitory activity on LPS-induced NO production in macrophage RAW264.7 cells. Authors: NTP Thao, TM Hung, TD Cuong, JC Kim, EH Kim, SE Jin, M Na, YM Lee, YH Kim, JS Choi, BS Min.. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters. No: 20(24). Pages: 7435—7439. Year 2010. (Jan 6 2016 4:12PM)
[46]Article: Dammarane-type glycosides from Gynostemma pentaphyllum and their effects on IL-4-induced eotaxin expression in human bronchial epithelial cells. Authors: TM Hung, CV Thu, TD Cuong, NP Hung, SJ Kwack, JI Huh, BS Min, JS Choi, HK Lee, K Bae.. Journal of Natural Products. No: 73(2). Pages: 192—196. Year 2010. (Jan 6 2016 4:18PM)
[47]Article: Study on the constituents of roots of Aceriphyllum rossii. Authors: LTK Van, TM Hung, SH Kim, JC Kim, M Na, HJ Jung, SJ Kwack, KT Kweon, HK Lee, JS Choi, K Bae, BS Min.. Helvetica Chimica Acta. No: 93(9). Pages: 1803—1807. Year 2010. (Jan 6 2016 4:15PM)
[48]Article: Flavonoids from Cleistocalyx operculatus and their cytotoxic activity. Authors: BS Min, TD Cuong, MH Woo, TM Hungabortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts. Bulletin of the Korean Chemical Society
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. No: 31(8). Pages: 2392—2394. Year 2010.
(Jan 6 2016 4:16PM)
[49]Article: Fatty acid synthase inhibitory activity of dibenzocyclooctadiene lignans isolated from Schisandra chinensis. Authors: M Na, TM Hung, WK Oh, BS Min, K Bae.. Phytotherapy Research. No: 24(S2). Pages: S225—S228. Year 2010. (Jan 6 2016 4:16PM)
[50]Article: Homoisoflavonoid derivatives from the roots of Ophiopogon japonicus and their in vitro anti-inflammation activity. Authors: TM Hung, CV Thu, NT Dat, SW Ryoo, JH Lee, JC Kim, M Na, HJ Jung, K Bae, BS Min.. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. No: 20(8). Pages: 2412—2416. Year 2010.
(Jan 6 2016 4:17PM)
[51]Article: Alkaloids from Stephania rotunda roots and their cholinesterase inhibitory activity. Authors: TM Hung, NH Dang, JC Kim, HS Jang, SW Ryoo, JH Lee, JS Choi, K Bae, BS Min.. Planta Medica
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. No: 76(15). Pages: 1762—1764. Year 2010.
(Jan 6 2016 4:14PM)
[52]Article: Antioxidant activities of courmarins from Korean medicinal plants and their structure-activity relationships. Authors: PT Thuong, TM Hung, TM Ngoc, DT Ha, BS Min, JS Choi, K Bae. . Phytotherapy Research
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. No: 24(1). Pages: 101—106. Year 2010.
(Jan 6 2016 4:31PM)
[53]Article: Triterpenoids from Camellia japonica and their cytotoxic activity. Authors: NTP Thao, TM Hung, MK Lee, JC Kim, BS Min, K Bae.. Chemical & Pharmaceutical Bulletin. No: 58(1). Pages: 121—124. Year 2010. (Jan 6 2016 4:32PM)
[54]Article: Cholinesterase inhibitors from Cleistocalyx operculatus buds. Authors: BS Min, TD Cuong, JS Lee, BS Shin, MH Woo, TM Hung.
walgreens prints coupons open free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Archives of Pharmacal Research. No: 33(10). Pages: 1665—1670. Year 2010. (Jan 6 2016 4:13PM)
[55]Article: Oleanane-type triterpenoids from Aceriphyllum rossii and their cytotoxic activity. Authors: LTK Van, TM Hung, PT Thuong, TM Ngoc, JC Kim, HS Jang, XF Cai, SR Oh, BS Min, MH Woo, JS Choi, HK Lee, K Bae.. Journal of Natural Products. No: 72(8). Pages: 1419—1423. Year 2009. (Mar 1 2016 4:08PM)
[56]Article: Phenolic glycosides from Alangium salviifolium leaves with inhibitory activity on LPS-induced NO, PGE2 and TNF-α production. . Authors: TM Hung, NH Dang, JC Kim, JS Choi, HK Lee, BS Min.. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters. No: 19(15). Pages: 4389—4393. Year 2009. (Mar 1 2016 4:12PM)
[57]Article: 5-Lipoxygenase-inhibitory constituents from Schizandra fructus and Magnolia flos. Authors: H Lim, KH Son, K Bae, TM Hung, YS Kim, HP Kim. . Phytotherapy Research. No: 23(10). Pages: 1489—1492. Year 2009. (Mar 1 2016 4:13PM)
[58]Article: Antioxidant activity and principles of Vietnam bitter tea Ilex kudingcha. Authors: PT Thuong, ND Su, TM Ngoc, TM Hung, NH Dang, ND Thuan, K Bae, WK Oh.. Food Chemistry. No: 113(1). Pages: 139—145. Year 2009. (Mar 1 2016 4:21PM)
[59]Article: Two lignans from the stem bark of Styrax japonica. Authors: TM Hung, MK Lee, BS Min, HK Lee.. Journal of Applied Biological Chemistry. No: 52(5). Pages: 560—563. Year 2009. (Mar 1 2016 4:11PM)
[60]Article: Protein tyrosine phosphatase 1B inhibitory by dammaranes from Vietnamese Giao-Co-Lam tea. Authors: TM Hung, DM Hoang, JS Ahn, JC Kim, BS Min.. Journal of Ethnopharmacology. No: 124(2). Pages: 240—245. Year 2009. (Mar 1 2016 4:09PM)
[61]Article: Steroids and triterpenes from the fruit bodies of Ganoderma lucidum and their anti-complement activity. Authors: HW Seo, TM Hung, M Na, HJ Jung, JC Kim, JS Choi, JH Kim, HH Lee, I Lee, K Bae, BS Min.. Archives of Pharmacal Research. No: 32(11). Pages: 1573—1579. Year 2009. (Mar 1 2016 4:06PM)
[62]Article: Effects of schisandrin on transcriptional factors in lipopolysaccharide-pretreated macrophages. Authors: LY Guo, TM Hung, K Bae, S Jang, EM Shin, JW Chung, SS Kang, HP Kim, YS Kim. . Archives of Pharmacal Research. No: 32(4). Pages: 399—405. Year 2009. (Mar 1 2016 4:14PM)
[63]Article: Stilbenes and oligostilbenes from leaf and stem of Vitis amurensis and their cytotoxic activity. Authors: DT Ha, CQ Cheng, TM Hung, UJ Youn, Ngoc TM, Thuong PT, Kim HJ, Seong YH, Min BS, Bae K.. Archives of Pharmacal Research. No: 32(2). Pages: 177—183. Year 2009. (Mar 1 2016 4:15PM)
[64]Article: Down-regulation of c-Src/EGFR-mediated signaling activation is involved in the honokiol-induced cell cycle arrest and apoptosis in MDA-MB-231 human breast cancer cells. Authors: EJ Park, HY Min, HJ Chung, JY Hong, YJ Kang, TM Hung, UJ Youn, YS Kim, K Bae, SS Kang, SK Lee.. Cancer Letters. No: 277(2). Pages: 133—140. Year 2009. (Mar 1 2016 4:16PM)
[65]Article: Ginsenosides from heat processed ginseng. Authors: SM Lee, HJ Shon, CS Choi, TM Hung, BS Min, K Bae.. Chemical & Pharmaceutical Bulletin. No: 57(1). Pages: 92—94. Year 2009. (Mar 1 2016 4:17PM)
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Nguyễn Thùy Dung
Đề tài: Nghiên cứu tách chiết các hợp chất tự nhiên từ Tô Mộc và ứng dụng trong điều trị ung thư

 Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa tp Hồ Chí Minh

 2014

 2017

[2]Nguyễn Ngọc Chương
Đề tài: Nghiên cứu khả năng ứng dụng của các thực vật họ Thạch tùng ở Lâm Đồng trong việc điều trị Alzheimer

Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Đại học Y Dược tp Hồ Chí Minh

 2011

 2016

  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Thực vật dùng làm thuốc - Dược liệu học - Hóa thực vật - Hóa học các hợp chất tự nhiên dùng làm thuốc - Nghiên cứu cấu trúc hóa học theo phương pháp cộng hưởng từ hạt nhân NMR
Ngành: Dược học
 2011 Sinh viên Đại học, sau đại học  Đại học
  
 Thông tin khác
  

Các môn giảng dạy

-          Thực vật dùng làm thuốc

-          Dược liệu học

-          Hóa thực vật

-          Hóa học các hợp chất tự nhiên dùng làm thuốc

-          Nghiên cứu cấu trúc hóa học theo phương pháp cộng hưởng từ hạt nhân NMR

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn