Trần Mạnh Lục
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,290,128

 
Mục này được 20433 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Mạnh Lục
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  17/01/1956
Nơi sinh: Chợ Lương, Yên Bắc, Duy Tiên, Hà Nam
Quê quán Chợ Lương, Yên Bắc, Duy Tiên, Hà Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Hóa; Tại: Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội
Đơn vị công tác: Khoa Hóa học; Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Tổ trưởng tổ chuyên môn
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2006; Chuyên ngành: ; Tại: Viện Hoá học – Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Dạy CN: Hoá đại cương, Hoá học các hệ phân tán keo, Nhiệt động hoá học, Lịch sử Hoá học, Các phương pháp phân tích Hoá Lý.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Nga; Anh
Địa chỉ liên hệ: 68-Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Giảng viên Khoa Hoá - Trường Đại học Tổng hợp Huế (1979–1983).

Giảng viên Khoa Hoá, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng (1983–2000).

Lưu học sinh, Khoa Lưu học sinh Nga, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội (1989-1990)

Viện Hoá Menledeep, Liên bang Nga (1990 - 1991)

Giảng viên Khoa Hoá, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (từ 2000 đến nay).

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu biến tính sợi xơ dừa bằng axit acrylic và ứng dụng hấp phụ các ion Cu2+, Zn2+ . Chủ nhiệm: Trần Mạnh Lục. Thành viên: ThS. Phan Văn An ThS. Ngô Minh Đức CN. Nguyễn Bốn Học viên cao học. Lê Thị Kim Ly. Mã số: Đ2012-03-23. Năm: 2012. (Dec 12 2012 8:38PM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu tổng hợp chất giữu ẩm từ tinh bột sắn biến tính và khả năng ứng dụng trên nền đất cát miền Trung. Chủ nhiệm: Trần Mạnh Lục. Thành viên: Phạm Hữu Hùng. Mã số: B2009 –ĐN03-43. Năm: 2011. (Feb 8 2012 12:10PM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu khả năng ứng dụng than bùn Đà Nẵng và axit humic chiết tách từ than bùn Đà nẵng làm vật liệu hấp phụ ion kim loại Cu2+, Pb2+, Zn2+ trong dung dịch nước. Chủ nhiệm: Trần Mạnh Lục. Thành viên: Lê Thị Cẩm Giang; Lê Thị Hồng Dương. Mã số: Đ2011-03-03. Năm: 2011. (Feb 8 2012 12:17PM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu phản ứng đồng trùng hợp ghép của axit acrylic và dẫn xuất lên sợi xenlulozơ. Chủ nhiệm: Trần Mạnh Lục. Thành viên: Nguyễn Bá Trung, Giang Thị Kim Liên, Phạm Văn Hai. Mã số: B2004 -16-29. Năm: 2006. (Feb 8 2012 11:15AM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu than bùn, axit humic chiết tách từ than bùn miền Trung và một số ứng dụng của chúng. Chủ nhiệm: Trần Mạnh Lục. Mã số: T98-16-06. Năm: 2000. (Feb 8 2012 11:05AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu đồng trùng hợp ghép axit acrylic lên tinh bột sắn dây và tinh bột bình tinh khơi mào bằng (NH4)S2O8. Tác giả: TS. Trần Mạnh Lục*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 3(112).2017-Quyển 1. Trang: 120. Năm 2017. (Jun 13 2017 10:45AM)
[2]Bài báo: Định lượng stigmasterol trong thân lá Cam thảo dây Đại Lộc – Quảng Nam bằng LC. Tác giả: TS. Trần Mạnh Lục*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(114).2017-Quyển 1. Trang: 1402. Năm 2017. (Jul 21 2017 2:12PM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu ứng dụng polyme siêu hấp phụ nước làm chất giữ ẩm trên mẫu đất xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Tp Đà Nẵng. Tác giả: TS. Trần Mạnh Lục*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 1(110).2017. Trang: 129. Năm 2017. (Apr 11 2017 11:10AM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu ứng dụng polyme siêu hấp phụ nước làm chất giữ ẩm trên mẫu đất cát vùng ven biển Liên Chiểu – Thuận Phước Đà Nẵng. Tác giả: TS. Trần Mạnh Lục*. Tạp chí Hóa học. Số: 54(6e1).2016. Trang: 131-136. Năm 2016. (Apr 11 2017 9:25AM)
[5]Bài báo: Nghiên cứu tổng hợp coban(II) stearat. Tác giả: Trương Văn Cương, Trần Mạnh Lục*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 1(98).2016. Trang: 89. Năm 2016. (Mar 31 2016 8:35AM)
[6]Bài báo: Isolation of Stigmasterol from Methanolic Extract of stem and foliageof Abrus precatorius Linn. Tác giả: Ngô Minh Khôi, Trần Mạnh Lục*. TTHE UNIVERSITY OF DANANG, JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY. Số: 12(109).2016. Trang: 39-42. Năm 2016. (Apr 27 2017 3:55PM)
[7]Bài báo: Nghiên cứu khả năng hấp thụ các ion Cu(II), Zn(II), Pb(II) của than bùn hoạt hóa bằng dung dịch HCl . Tác giả: TRẦN MẠNH LỤC - LÊ THỊ HỒNG DƯƠNG. Tạp chí Khoa học & Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng. Số: 5(04)/2012. Trang: 28-34. Năm 2012. (Dec 12 2012 8:26PM)
[8]Bài báo: Nghiên cứu hoạt hóa than bùn Liên Chiểu - Đà Nẵng bằng dung dịch HCl . Tác giả: Trần Mạnh Lục - Lê Thị Hồng Dương. Tạp chí KHOA HỌC & GIÁO DỤC, Truờng Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Số: 3(02). Trang: 30 - 37. Năm 2012. (Aug 15 2012 8:34PM)
[9]Bài báo: Nghiên cứu phản ứng đồng trùng hợp ghép axit acrylic lên xơ dừa khơi mào bằng (NH4)2S2O8 . Tác giả: TRẦN MẠNH LỤC - LÊ THỊ KIM LY. Tạp chí khoa học & Giáo dục Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: 4(03). Trang: 35 - 43. Năm 2012.
(Oct 25 2012 10:15PM)
[10]Bài báo: Nghiên cứu biến tính xơ dừa bằng các dung dịch NaOH, H2SO4 và H2O2 . Tác giả: Trần Mạnh Lục - Lê Thị Kim Ly. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 12(61). Trang: 81-85. Năm 2012.
(Mar 13 2013 11:44PM)
[11]Bài báo: Nghiên cứu khả năng hấp phụ các ion Cu(II), Zn(II), Pb(II) của axit humic tách từ than bùn Liên Chiểu – Đà Nẵng. Tác giả: Trần Mạnh Lục
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons open free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 7[48]. Trang: 101-108. Năm 2011.
(Feb 26 2012 1:42PM)
[12]Bài báo: Nghiên cứu phản ứng đồng trùng hợp ghép axit acrylic lên Chitin khơi mào bằng Fe2+/H2O2. Tác giả: Trần Mạnh Lục
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học đà Nẵng. Số: 6[47]. Trang: 62-70. Năm 2011. (Feb 26 2012 1:49PM)
[13]Tham luận: Nghiên cứu điều chế chitin từ phế thải vỏ tôm của các nhà máy chế biến và xuất khẩu Đà Nẵng. Tác giả: Trần Mạnh Lục, Trương Thị Hằng. Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học, Khoa Hoá, Trường Đại học Sư phạm-Đại học Đà Nẵng. Trang: 298-301. Năm 2010. (Feb 27 2012 2:09PM)
[14]Bài báo: Nghiên cứu phản ứng đồng trùng hợp ghép acrylamit lên tinh bột sắn sử dụng tác nhân khơi mào (NH4)2S2O8. Tác giả: Trần Mạnh Lục - Nguyễn Thị Phong
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học Công nghệ, Đại học Đà Nẵng.
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: số (5)40, quyển 1. Trang: Tr. 133-140. Năm 2010.
(Feb 8 2012 12:52PM)
[15]Bài báo: Đồng trùng hợp ghép acrylamit lên sợi tre và và sử dụng copolyme ghép để hấp phụ Cu(II). Tác giả: Trần Mạnh Lục
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 14. Trang: 46-52. Năm 2006.
(Feb 26 2012 8:30AM)
[16]Bài báo: Acrylic acid grafted bamboo fiber using for adsorption of Pb(II). Tác giả: Tran Manh Luc, Nguyen Van Khoi, Nguyen Thanh Tung. Tạp chí Khoa học và Công nghệ
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: Tập 44, số 1. Trang: 27-32. Năm 2006.
(Feb 26 2012 11:23AM)
[17]Bài báo: Graft polymerization of acrylamide onto jute fiber using Fe2+/H2O2 redox pair. Tác giả: Tran Manh Luc, Nguyen Van Khoi, Nguyen Thanh Tung. Advances in Natural Sciences
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: Vol 7 No-1. Trang: 17- 22. Năm 2006.
(Feb 26 2012 11:29AM)
[18]Bài báo: Graft polymerization of acrylic acid onto bamboo fiber initiated by ceric ammonium nitrate. Tác giả: Tran Manh Luc, Nguyen Van Khoi, Nguyen Thanh Tung. Tạp chí Hoá học. Số: 43(5). Trang: 638-642. Năm 2005. (Feb 26 2012 9:59AM)
[19]Tham luận: Nghiên cứu khả năng tách Cu2+ và Pb2+ bằng xenluloza biến tính. Tác giả: Trần Mạnh Lục, Nguyễn Thị Đào. Tuyển tập báo cáo Hội thảo khoa học 30 năm xây dựng và phát triển trường Đại học Sư phạm 1975-2005. Trang: 109-113. Năm 2005. (Feb 26 2012 12:32PM)
[20]Bài báo: Một số kết quả nghiên cứu đối với sét bentonit Di Linh (Lâm Đồng). Tác giả: Trần Ngọc Mai, Trần Mạnh Lục, Tạ Đình Vinh. Tạp chí khoa học, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Số: 1. Trang: 10-12. Năm 1991. (Feb 26 2012 1:26PM)
[21]Bài báo: Bước đầu nghiên cứu phản ứng trao đổi cation của than bùn giàu axit Humic. Tác giả: Trần Mạnh Lục. Tập san Khoa học Kĩ thuật Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Số: 12. Trang: 62 -65. Năm 1989. (Feb 26 2012 12:42PM)
[22]Bài báo: Ảnh hưởng của sự hoạt hóa than bùn bằng axit clohiđric đến một số đặc tính của nó. Tác giả: Trần Mạnh Lục, Lê phước Hòa. KHOA HỌC & KĨ THUẬT QUẢNG NAM – ĐÀ NẴNG. Số: 1. Trang: 14-16. Năm 1986. (Feb 26 2012 1:22PM)
[23]Bài báo: Một số kết quả xác định thành phần hóa học các mẫu than bùn bàu Tràm, bàu Sấu thuộc xã Hoà Khánh- huyện Hòa Vang- tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng. Tác giả: Trần Mạnh Lục. Tập san khoa học. Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Số: 10. Trang: 24-25. Năm 1985. (Feb 26 2012 1:11PM)
[24]Bài báo: Kết quả bước đầu trong việc nghiên cứu than bùn ở miền Trung. Tác giả: Trần Mạnh Lục, Đặng Thái Bình, Lê Phước Hòa
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Thông tin khoa học kĩ thuật Quảng Nam – Đà Nẵng. Số: 3. Trang: 27-34. Năm 1983. (Feb 26 2012 1:00PM)
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Nguyễn Thị Kim luyến
Đề tài: Nghiên cứu xác định thành phần hóa học cao chiết ethanol của thân lá chè dây [Ampelopsis Cantoniensis(Hook. & Arn.)K. Koch]

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

[2]Lê Thị Minh Phương
Đề tài: Nghiên cứu chiết tách và xác định thành phần hóa học trong một số dịch chiết của quả Muồng hoàng yến tại Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2016

[3]Đoàn Thị Kim Đào
Đề tài: Nghiên cứu chiết tách và xác định thành phần hóa học trong một số dịch chiết của thân cây mật gấu Cao Bằng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2016

[4]Hứa Thị Thuy Thủy
Đề tài: Nghiên cứu chiết tách và xác định thành phần hóa học trong một số dịch chiết của vỏ rễ cây chùm ruột ở Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2016

[5]Võ Thị Như Thảo
Đề tài: Nghiên cứu chiết tách và xác định thành phần hóa học của vỏ thân cây chùm ruột Tam kỳ, tỉnh Quảng Nam trong một số dịch chiết 

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[6]Lê Thị Thùy Linh
Đề tài: Nghiên cứu khả năng hấp phụ ion Cu2+, Zn2+, Pb2+ của axit humic biến tính

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[7]Ngô Minh Khôi
Đề tài: Nghiên cứu chiết tách và xác định thành phần hóa học thân lá của cây Cam thảo dây Đại Lộc, Quảng Nam trong một số dịch chiết

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[8]Huỳnh Thị Hoàng Diễm
Đề tài: Nghiên cứu chiết tách và xác định thành phần hóa học trong một số dịch chiết từ tua sen Hưng Yên

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[9]Mạc Thị Phước Hải
Đề tài: Nghiên cứu chiết tách và xác định thành phần hóa học trong một số dịch chiết từ rễ cây thầu dầu ở Đà nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[10]Trương Văn Cương
Đề tài: Nghiên cứu tổng hợp phức chất của axit stearic, lauric, với coban

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[11]Phan Trần Như Ngọc
Đề tài: Nghiên cứu tổng hợp copolymer ghép chitin - axit acrylic và ứng dụng hấp phụ Cu2+

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[12]Huỳnh Thị Tuyết Anh
Đề tài: Nghiên cứu chiết tách và xác định thành phần hóa học trong một số dịch chiết của lá cây chùm ruột

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[13]Nguyễn Thị Ngọc Thu
Đề tài: Nghiên cứu tổng hợp phụ gia chất dẻo từ etylendiamin với Coban

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[14]Võ Thị Chăm Pa
Đề tài: Nghiên cứu chiết tách và xác định thành phần hóa học cơm quả cây Muồng hoàng yến Đà Nẵng trong một số dịch chiết

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[15]Trương Thị Thanh Thủy
Đề tài: Nghiên cứu sự kích thích nảy mần hạt bắp bằng chitosan

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[16]Nguyễn Thị Ly
Đề tài: Nghiên cứu chiết tách và xác định thành phần hóa học dầu và dịch chiết của hạt thầu dầu

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[17]Phạm Thị Cẩm Lai
Đề tài: Nghiên cứu thành phần hóa học dịch chiết hạt cây Cam thảo dây Quế Sơn - Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[18]Lê Văn Chung
Đề tài: Nghiên cứu chiết tách và xác định thành phần alkanoid trong lá sen

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[19]Nguyễn Thị Thu Hương
Đề tài: Nghiên cứu phản ứng đồng trùng hợp ghép axit acrylíc lên sợi bông sử dụng tác nhân khơi mào (NH4)2S2O8

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[20]Hoàng Thị Mỹ Ly
Đề tài: Nghiên cứu  tách, tinh chế  axit humic từ than bùn  Liên Chiểu- Đà Nẵng và ứng dụng hấp phụ các ion Al3+, Fe3+, Cd2+ trong nước

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[21]Lê Thị Hồng Dương
Đề tài: Nghiên cứu hoạt hóa than bùn bằng axit HCl và ứng dụng làm vật liệu hấp phụ ion  Cu2+, Pb2+, Zn2+ trong dung dịch  nước

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[22]Lê Thị Kim Ly
Đề tài: Nghiên cứu phản ứng đồng trùng hợp ghép axit acrylic lên sợi xơ dừa và ứng dụng làm vật liệu hấp phụ.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[23]Lê Thị Cẩm Giang
Đề tài: Nghiên cứu khả năng hấp phụ các ion kim loại Cu(II), Zn(II), Pb(II) của axit Humic

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[24]Trần Thị Ngọt
Đề tài: Nghiên cứu phản ứng đồng trùng hợp ghép axit acrylic lên tinh bột bình tinh và tinh bột sắn dây

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[25]Lê Phan Hoàng Nhân
Đề tài: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình đồng trùng hợp ghép axit acrylic lên chitin và thăm dò khả năng hấp phụ ion Cu2+, Cd2+, Pb2+ của sản phẩmunfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on mewalgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[26]Nguyễn Thị Phong
Đề tài: Nghiên cứu phản ứng đồng trùng hợp ghép acrylamit lên tinh bột sắn

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[27]Trương Đắc Định
Đề tài: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng đồng trùng hợp ghép axit acrylíc lên tinh bột sắn Quế Sơn, quảng Nam và ứng dungjwalgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2010

  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Hấp phụ và keo tụ trong xử lý ô nhiễm môi trường
Ngành: Hoá học
 2016 Sinh viên ngành Hóa, Môi trường  Trường Đại học Sư phạm- Đại học Đà Nẵng
[2]Phức chất hữu cơ
Ngành: Hoá học
 2012 Cao học  Đại học Đà Nẵng
[3]Hóa học monome
Ngành: Hoá học
 2012 Cao học  Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[4]Lịch sử hoá học
Ngành: Hoá học
 2005 Sinh viên ngành Sư phạm Hoá  Trường Đại học Sư phạm - Đai học Đà Nẵng
[5]Hoá học các hệ phân tán keo
Ngành: Hoá học
 2000 Sinh viên nghành Hoá, Sinh, Môi trường
marriage affairs open i want an affair
 Trường Đại học Sư phạm, Đại học Bách khoa, Cao đẳng công nghệ - Đại học Đà Nẵng
[6]Hoá Lý
Ngành: Hoá học
 1984 Sinh viên nghành hoá kĩ thuật  Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
[7]Cơ sở lý thuyết Hoá học
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1984 Sinh viên nghành Hoá, Sinh, các nghành thuộc khối kĩ thuật
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
 Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nãng.
[8]Các phương pháp phân tích Hoá lý
Ngành: Hoá học
 1980 Sinh viên nghành Hoá  Đại học Tổng hợp Huế Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[9]Hoá đại cuơng
Ngành: Hoá học
 1980 Sinh viên nghành Hoá, Sinh, Địa  Đại học Tổng hợp Huế, Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[10]Hoá Vô cơ
Ngành: Hoá học
 1980 Sinh viên nghành Hoá  Đại học Tổng hợp Huế
  
 Thông tin khác
  

 

 

 

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn