Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu đồng trùng hợp ghép axit acrylic lên tinh bột sắn dây và tinh bột bình tinh khơi mào bằng (NH4)S2O8. Tác giả: TS. Trần Mạnh Lục*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 3(112).2017-Quyển 1. Trang: 120. Năm 2017. (Jun 13 2017 10:45AM)
[2]Bài báo: Định lượng stigmasterol trong thân lá Cam thảo dây Đại Lộc – Quảng Nam bằng LC. Tác giả: TS. Trần Mạnh Lục*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(114).2017-Quyển 1. Trang: 1402. Năm 2017. (Jul 21 2017 2:12PM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu ứng dụng polyme siêu hấp phụ nước làm chất giữ ẩm trên mẫu đất xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Tp Đà Nẵng. Tác giả: TS. Trần Mạnh Lục*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 1(110).2017. Trang: 129. Năm 2017. (Apr 11 2017 11:10AM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu ứng dụng polyme siêu hấp phụ nước làm chất giữ ẩm trên mẫu đất cát vùng ven biển Liên Chiểu – Thuận Phước Đà Nẵng. Tác giả: TS. Trần Mạnh Lục*. Tạp chí Hóa học. Số: 54(6e1).2016. Trang: 131-136. Năm 2016. (Apr 11 2017 9:25AM)
[5]Bài báo: Nghiên cứu tổng hợp coban(II) stearat. Tác giả: Trương Văn Cương, Trần Mạnh Lục*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 1(98).2016. Trang: 89. Năm 2016. (Mar 31 2016 8:35AM)
[6]Bài báo: Isolation of Stigmasterol from Methanolic Extract of stem and foliageof Abrus precatorius Linn. Tác giả: Ngô Minh Khôi, Trần Mạnh Lục*. TTHE UNIVERSITY OF DANANG, JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY. Số: 12(109).2016. Trang: 39-42. Năm 2016. (Apr 27 2017 3:55PM)
[7]Bài báo: Nghiên cứu khả năng hấp thụ các ion Cu(II), Zn(II), Pb(II) của than bùn hoạt hóa bằng dung dịch HCl . Tác giả: TRẦN MẠNH LỤC - LÊ THỊ HỒNG DƯƠNG. Tạp chí Khoa học & Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng. Số: 5(04)/2012. Trang: 28-34. Năm 2012. (Dec 12 2012 8:26PM)
[8]Bài báo: Nghiên cứu hoạt hóa than bùn Liên Chiểu - Đà Nẵng bằng dung dịch HCl . Tác giả: Trần Mạnh Lục - Lê Thị Hồng Dương. Tạp chí KHOA HỌC & GIÁO DỤC, Truờng Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Số: 3(02). Trang: 30 - 37. Năm 2012. (Aug 15 2012 8:34PM)
[9]Bài báo: Nghiên cứu phản ứng đồng trùng hợp ghép axit acrylic lên xơ dừa khơi mào bằng (NH4)2S2O8 . Tác giả: TRẦN MẠNH LỤC - LÊ THỊ KIM LY. Tạp chí khoa học & Giáo dục Trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: 4(03). Trang: 35 - 43. Năm 2012.
(Oct 25 2012 10:15PM)
[10]Bài báo: Nghiên cứu biến tính xơ dừa bằng các dung dịch NaOH, H2SO4 và H2O2 . Tác giả: Trần Mạnh Lục - Lê Thị Kim Ly. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 12(61). Trang: 81-85. Năm 2012.
(Mar 13 2013 11:44PM)
[11]Bài báo: Nghiên cứu khả năng hấp phụ các ion Cu(II), Zn(II), Pb(II) của axit humic tách từ than bùn Liên Chiểu – Đà Nẵng. Tác giả: Trần Mạnh Lục
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons open free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 7[48]. Trang: 101-108. Năm 2011.
(Feb 26 2012 1:42PM)
[12]Bài báo: Nghiên cứu phản ứng đồng trùng hợp ghép axit acrylic lên Chitin khơi mào bằng Fe2+/H2O2. Tác giả: Trần Mạnh Lục
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ-Đại học đà Nẵng. Số: 6[47]. Trang: 62-70. Năm 2011. (Feb 26 2012 1:49PM)
[13]Tham luận: Nghiên cứu điều chế chitin từ phế thải vỏ tôm của các nhà máy chế biến và xuất khẩu Đà Nẵng. Tác giả: Trần Mạnh Lục, Trương Thị Hằng. Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học, Khoa Hoá, Trường Đại học Sư phạm-Đại học Đà Nẵng. Trang: 298-301. Năm 2010. (Feb 27 2012 2:09PM)
[14]Bài báo: Nghiên cứu phản ứng đồng trùng hợp ghép acrylamit lên tinh bột sắn sử dụng tác nhân khơi mào (NH4)2S2O8. Tác giả: Trần Mạnh Lục - Nguyễn Thị Phong
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học Công nghệ, Đại học Đà Nẵng.
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: số (5)40, quyển 1. Trang: Tr. 133-140. Năm 2010.
(Feb 8 2012 12:52PM)
[15]Bài báo: Đồng trùng hợp ghép acrylamit lên sợi tre và và sử dụng copolyme ghép để hấp phụ Cu(II). Tác giả: Trần Mạnh Lục
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 14. Trang: 46-52. Năm 2006.
(Feb 26 2012 8:30AM)
[16]Bài báo: Acrylic acid grafted bamboo fiber using for adsorption of Pb(II). Tác giả: Tran Manh Luc, Nguyen Van Khoi, Nguyen Thanh Tung. Tạp chí Khoa học và Công nghệ
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: Tập 44, số 1. Trang: 27-32. Năm 2006.
(Feb 26 2012 11:23AM)
[17]Bài báo: Graft polymerization of acrylamide onto jute fiber using Fe2+/H2O2 redox pair. Tác giả: Tran Manh Luc, Nguyen Van Khoi, Nguyen Thanh Tung. Advances in Natural Sciences
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: Vol 7 No-1. Trang: 17- 22. Năm 2006.
(Feb 26 2012 11:29AM)
[18]Bài báo: Graft polymerization of acrylic acid onto bamboo fiber initiated by ceric ammonium nitrate. Tác giả: Tran Manh Luc, Nguyen Van Khoi, Nguyen Thanh Tung. Tạp chí Hoá học. Số: 43(5). Trang: 638-642. Năm 2005. (Feb 26 2012 9:59AM)
[19]Tham luận: Nghiên cứu khả năng tách Cu2+ và Pb2+ bằng xenluloza biến tính. Tác giả: Trần Mạnh Lục, Nguyễn Thị Đào. Tuyển tập báo cáo Hội thảo khoa học 30 năm xây dựng và phát triển trường Đại học Sư phạm 1975-2005. Trang: 109-113. Năm 2005. (Feb 26 2012 12:32PM)
[20]Bài báo: Một số kết quả nghiên cứu đối với sét bentonit Di Linh (Lâm Đồng). Tác giả: Trần Ngọc Mai, Trần Mạnh Lục, Tạ Đình Vinh. Tạp chí khoa học, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Số: 1. Trang: 10-12. Năm 1991. (Feb 26 2012 1:26PM)
[21]Bài báo: Bước đầu nghiên cứu phản ứng trao đổi cation của than bùn giàu axit Humic. Tác giả: Trần Mạnh Lục. Tập san Khoa học Kĩ thuật Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Số: 12. Trang: 62 -65. Năm 1989. (Feb 26 2012 12:42PM)
[22]Bài báo: Ảnh hưởng của sự hoạt hóa than bùn bằng axit clohiđric đến một số đặc tính của nó. Tác giả: Trần Mạnh Lục, Lê phước Hòa. KHOA HỌC & KĨ THUẬT QUẢNG NAM – ĐÀ NẴNG. Số: 1. Trang: 14-16. Năm 1986. (Feb 26 2012 1:22PM)
[23]Bài báo: Một số kết quả xác định thành phần hóa học các mẫu than bùn bàu Tràm, bàu Sấu thuộc xã Hoà Khánh- huyện Hòa Vang- tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng. Tác giả: Trần Mạnh Lục. Tập san khoa học. Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Số: 10. Trang: 24-25. Năm 1985. (Feb 26 2012 1:11PM)
[24]Bài báo: Kết quả bước đầu trong việc nghiên cứu than bùn ở miền Trung. Tác giả: Trần Mạnh Lục, Đặng Thái Bình, Lê Phước Hòa
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Thông tin khoa học kĩ thuật Quảng Nam – Đà Nẵng. Số: 3. Trang: 27-34. Năm 1983. (Feb 26 2012 1:00PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn