Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,893,338

 Nghiên cứu ứng dụng polyme siêu hấp phụ nước làm chất giữ ẩm trên mẫu đất xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Tp Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Trần Mạnh Lục*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 1(110).2017;Từ->đến trang: 129;Năm: 2017
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Polyme siêu hấp thụ nước (WSAP) được tổng hợp bằng phản ứng đồng trùng hợp ghép axit acrylic lên tinh bột sắn và tạo liên kết ngang bằng epiclohydrin có độ hấp phụ nước bão bằng 352 lần so với khối lượng mẫu khô. Đặc tính hóa lý của tinh bột sắn và của vật liệu WSAP được đánh giá qua ảnh SEM và phổ IR. Vật liệu WSAP đã được nghiên cứu thử nghiệm làm chất giữ ẩm trên mẫu đất thôn Cấm Nê, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Kết quả nghiên cứu cho thấy việc sử dụng vật liệu WSAP có tác dụng làm tăng đáng kể độ ẩm của đất. Khi sử dụng WSAP làm chất giữ ẩm cho lớp đất canh tác với tỷ lệ 1 g WASP cho 1,5 kg đất, sau 5 ngày độ ẩm của lớp đất ở độ sâu 10 – 20 cm vẫn được duy trì ở mức 10 – 12 %.
ABSTRACT
Water super absorbent polymers (WSAP) are prepared by grafting acrylic acid on cassava starch them crosslinking it with epiclohydrin. The result is that the product has water absorbing capacity 352 times higher compared with the original amount. The physiochemical features of the cassava starch and water superabsorbent polymers are evaluated by image SEM and spectrum IR. The water super absorbent polymer material is applied to the samples of sand soil found in Hoatien commune, Hoavang district, Danang city. The results show the use of WSAP can increase the soil’s moisture significantly. This moisture absorbing substance can be used for agriculture at the depth of 10-20 cm from the surface, with the amount 1g WSAP for 1.5 kg of sand soil. After 5 days, the moisture still remains at 10-12%.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn