Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,893,314

 Kết quả bước đầu trong việc nghiên cứu than bùn ở miền Trung
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Mạnh Lục, Đặng Thái Bình, Lê Phước Hòa
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Thông tin khoa học kĩ thuật Quảng Nam – Đà Nẵng; Số: 3;Từ->đến trang: 27-34;Năm: 1983
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn