Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,892,593

 Một số kết quả xác định thành phần hóa học các mẫu than bùn bàu Tràm, bàu Sấu thuộc xã Hoà Khánh- huyện Hòa Vang- tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Mạnh Lục
Nơi đăng: Tập san khoa học. Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng.; Số: 10;Từ->đến trang: 24-25;Năm: 1985
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn