Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,892,690

 Nghiên cứu điều chế chitin từ phế thải vỏ tôm của các nhà máy chế biến và xuất khẩu Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Mạnh Lục, Trương Thị Hằng
Nơi đăng: Tuyển tập các công trình nghiên cứu khoa học, Khoa Hoá, Trường Đại học Sư phạm-Đại học Đà Nẵng; Số: 1;Từ->đến trang: 298-301;Năm: 2010
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nguyên tắc chung để điều chế chitin là loại bỏ muối khoáng (chủ yếu là muối cacbonat), protêin và chất màu, phần còn lại là chitin. Theo phương pháp hóa học, muối khoáng thường được loại đi bằng cách hòa tan trong axit clohidric, protêin được hòa tan trong môi trường kiềm, chất màu được loại bỏ bằng dung môi hoặc chất oxi hóa. Xử lí nguyên liệu: vỏ tôm sau khi thu nhập về, rửa sạch, loại bỏ hết phần thịt, sấy khô, xay nhỏ, qua rây 0,5 µm thu được vỏ tôm nguyên liệu. Loại protêin: ngâm vỏ tôm trong dung dịch NaOH 1M với thể tích và thời gian thay đổi. Kiểm tra protêin còn lại trong vỏ tôm bằng phương pháp biure: thêm vào nước lọc kiềm 1 giọt dung dịch KOH và một giọt dung dịch CuSO4. Nếu xuất hiện màu tím chứng tỏ còn protein (+), nếu ngược lại là hết protêin (-). Loại muối khoáng: ngâm vỏ tôm trong dung dich HCl 1M với thể tích và thời gian thay đổi. Mẫu sau khi lọc, rửa sạch, xấy khô, nung ở 7000C trong thời gian nung là 4 giờ rồi để nguội trong bình phòng ẩm và đem cân để xác định hàm lượng tro. Loại chất màu: ngâm vỏ tôm trong dung dich H2O2 với thể tích và thời gian thay đổi. Mẫu sau khi lọc, rửa sạch, sấy khô, quan sát màu của chitin thô thu được. Hàm lượng phần trăm chitin trong vỏ tôm được tính theo công thức: % Chitin = ×100 Trong đó: m là khối lượng chitin sạch thu được m0 là khối lượng vỏ tôm ban đầu Kết quả nghiên cứu cho thấy: trong thời gian 10 giờ và có khấy, có thể loại hết protein trong vỏ tôm bằng dung dịch NaOH với tỉ lệ vỏ tôm/dung dịch NaOH 1M = 1/50 (g/ml) và có thể loại hết chất màu bằng dung dịch H2O2 với tỉ lệ vỏ tôm/dung dịch H2O2 1,2% = 1/25 (g/ml). Đặc tính mẫu chitin điều chế từ vỏ tôm được xác nhận qua phổ phân tích nhiệt (TGA và DSC), phổ hồng ngoại (IR), ảnh kính hiển vi điện tử quét (SEM).
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
ABSTRACT
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn