Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,892,635

 Nghiên cứu tổng hợp chất giữu ẩm từ tinh bột sắn biến tính và khả năng ứng dụng trên nền đất cát miền Trung
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
Chủ nhiệm:  Trần Mạnh Lục
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Thành viên:  Phạm Hữu Hùng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Số: B2009 –ĐN03-43 ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Tự nhiên

        Từ tinh bột sắn Hương An – Quế Sơn – Quảng Nam đã tạo ra sản phẩm có khả giữ nước > 100 lần so với khối lượng mẫu tổng hợp được. Đã khảo sát khả năng giữ ẩm của sản phẩm trên một số mẫu đất thuộc địa bàn Đà Nẵng.

       Các kết quả chính đã đạt được:  

1. Đặc trưng hoá lý của mẫu tinh bột được thể hiện qua ảnh nhiễu xạ tia X, ảnh kính hiển vi điện tử quét (SEM) và phổ hồng ngoại (IR).

           2. Điều kiện tối ưu của quá trình đồng trùng hợp ghép acrylamit (AM) lên tinh bột trong môi trường nước và trong khí quyển nitơ với việc sử dụng chất khơi mào amonifersulfat (APS) là: thời gian 60 phút; nhiệt độ phản ứng là 50oC; thể tích H2O = 50ml; nồng độ dung dịch amonifersulfat 0,1%; pH = 3; khối lượng axit acrylic /tinh bột = 1,5g/3,0g; tinh bột sắn đã qua hồ hóa trong thời gian 5 phút ở 700C. Việc tối ưu hóa các thông số cho sản phẩm với hiệu suất ghép (%GY) = 9,8%; hiệu quả ghép (%GE) = 22,5% và phần trăm chuyển hóa (%TC) = 92,5%.

      3. Điều kiện tối ưu của quá trình đồng trùng hợp ghép axit acrylic (AA) lên tinh bột trong môi trường nước và trong khí quyển nitơ được nghiên cứu với việc sử dụng chất khơi mào amonifersulfat (APS) là: thời gian 60 phút; nhiệt độ phản ứng là 50oC; thể tích H2O = 50ml; nồng độ dung dịch amonifersulfat 0,1%; pH = 3; khối lượng axit acrylic /tinh bột = 1,5g/3,0g; tinh bột sắn đã qua hồ hóa trong thời gian 5 phút ở 700C. Việc tối ưu hóa các thông số cho sản phẩm với hiệu suất ghép (%GY) = 8,2%; hiệu quả ghép (%GE) = 17,9% và phần trăm chuyển hóa (%TC) = 91,7%. Sự tồn tại của sản phẩm ghép được xác nhận qua ảnh kính hiển vi điện tử quét (SEM) và phổ hồng ngoại (IR).

           Sự tồn tại của sản phẩm ghép được xác nhận qua phổ phân tích nhiệt (TGA và DSC), phổ hồng ngoại (IR), ảnh kính hiển vi điện tử quét (SEM).  

4. Đã tìm ra các điều kiện tối ưu cho quá trình tổng hợp chất giữ ẩm từ tinh bột sắn, sử dụng chất khơi mào (NH4)2S2O8, tác nhân khâu mạch epiclohydrin là: thời gian phản ứng:120 phút; thời gian để cho NaOH: 40 phút; thời gian cho epiclohydrin: 60 phút; nhiệt độ: 800C; lượng NaOH: 0,5 gam; lượng epiclohydrin: 0,45 mg; lượng (NH4)2S2O8: 0,2 gam; tỷ lệ tinh bột/AA : 5g/ 2,5g; thể tích H2O: 30ml. Trên cơ sở các các điều kiện tối ưu thu được  đã xây dựng sơ đồ tổng hợp vật liệu giữ ẩm từ nguyên liệu tinh bột sắn cho sản phẩm là vật liệu có khả năng hấp thụ nước > 100 lần so với khối lượng ban đầu.  

5. Đã xác định được khả năng hấp phụ nước của vật liệu siêu hấp thụ nước ở 3 nguồn nước: nước cất, nước máy và nước biển. Kết quả cho thấy trong nước cất vật liệu tổng hợp được có độ hấp thụ nước lớn nhất, còn trong nước biển là nhỏ nhất. Thời gian bão hòa nước là >120 phút, pH thích hợp trong khoản từ 4-10

6. Đã nghiên cứu khả năng giữ ẩm của vật liệu tổng hợp được đối với các mẫu đất thuộc địa bàn Đà nẵng là: Đất cát vùng ven biển Liên chiểu - Thuận Phước; đất vùng Hòa Hiệp- Liên Chiểu; đất vùng Cẩm Nê - Hoà Tiến, Hòa Vang.  

Kết quả cho thấy việc sử dụng vật liệu giữ ẩm có tác dụng làm tăng đáng kể độ ẩm của đất. Có thể sử dụng chất giữ ẩm này vào canh tác ở độ sâu từ 10-20 cm, với khối lượng chất giữ ẩm phù hợp là 1g cho 1,5 kg đất.


unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn