Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,477,931

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Nguyễn Thị Kim luyến
Đề tài: Nghiên cứu xác định thành phần hóa học cao chiết ethanol của thân lá chè dây [Ampelopsis Cantoniensis(Hook. & Arn.)K. Koch]

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

[2]Lê Thị Minh Phương
Đề tài: Nghiên cứu chiết tách và xác định thành phần hóa học trong một số dịch chiết của quả Muồng hoàng yến tại Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2016

[3]Đoàn Thị Kim Đào
Đề tài: Nghiên cứu chiết tách và xác định thành phần hóa học trong một số dịch chiết của thân cây mật gấu Cao Bằng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2016

[4]Hứa Thị Thuy Thủy
Đề tài: Nghiên cứu chiết tách và xác định thành phần hóa học trong một số dịch chiết của vỏ rễ cây chùm ruột ở Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2016

[5]Võ Thị Như Thảo
Đề tài: Nghiên cứu chiết tách và xác định thành phần hóa học của vỏ thân cây chùm ruột Tam kỳ, tỉnh Quảng Nam trong một số dịch chiết 

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[6]Lê Thị Thùy Linh
Đề tài: Nghiên cứu khả năng hấp phụ ion Cu2+, Zn2+, Pb2+ của axit humic biến tính

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[7]Ngô Minh Khôi
Đề tài: Nghiên cứu chiết tách và xác định thành phần hóa học thân lá của cây Cam thảo dây Đại Lộc, Quảng Nam trong một số dịch chiết

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[8]Huỳnh Thị Hoàng Diễm
Đề tài: Nghiên cứu chiết tách và xác định thành phần hóa học trong một số dịch chiết từ tua sen Hưng Yên

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[9]Mạc Thị Phước Hải
Đề tài: Nghiên cứu chiết tách và xác định thành phần hóa học trong một số dịch chiết từ rễ cây thầu dầu ở Đà nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[10]Trương Văn Cương
Đề tài: Nghiên cứu tổng hợp phức chất của axit stearic, lauric, với coban

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[11]Phan Trần Như Ngọc
Đề tài: Nghiên cứu tổng hợp copolymer ghép chitin - axit acrylic và ứng dụng hấp phụ Cu2+

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[12]Huỳnh Thị Tuyết Anh
Đề tài: Nghiên cứu chiết tách và xác định thành phần hóa học trong một số dịch chiết của lá cây chùm ruột

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[13]Nguyễn Thị Ngọc Thu
Đề tài: Nghiên cứu tổng hợp phụ gia chất dẻo từ etylendiamin với Coban

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[14]Võ Thị Chăm Pa
Đề tài: Nghiên cứu chiết tách và xác định thành phần hóa học cơm quả cây Muồng hoàng yến Đà Nẵng trong một số dịch chiết

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[15]Trương Thị Thanh Thủy
Đề tài: Nghiên cứu sự kích thích nảy mần hạt bắp bằng chitosan

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[16]Nguyễn Thị Ly
Đề tài: Nghiên cứu chiết tách và xác định thành phần hóa học dầu và dịch chiết của hạt thầu dầu

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[17]Phạm Thị Cẩm Lai
Đề tài: Nghiên cứu thành phần hóa học dịch chiết hạt cây Cam thảo dây Quế Sơn - Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[18]Lê Văn Chung
Đề tài: Nghiên cứu chiết tách và xác định thành phần alkanoid trong lá sen

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[19]Nguyễn Thị Thu Hương
Đề tài: Nghiên cứu phản ứng đồng trùng hợp ghép axit acrylíc lên sợi bông sử dụng tác nhân khơi mào (NH4)2S2O8

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[20]Hoàng Thị Mỹ Ly
Đề tài: Nghiên cứu  tách, tinh chế  axit humic từ than bùn  Liên Chiểu- Đà Nẵng và ứng dụng hấp phụ các ion Al3+, Fe3+, Cd2+ trong nước

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[21]Lê Thị Hồng Dương
Đề tài: Nghiên cứu hoạt hóa than bùn bằng axit HCl và ứng dụng làm vật liệu hấp phụ ion  Cu2+, Pb2+, Zn2+ trong dung dịch  nước

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[22]Lê Thị Kim Ly
Đề tài: Nghiên cứu phản ứng đồng trùng hợp ghép axit acrylic lên sợi xơ dừa và ứng dụng làm vật liệu hấp phụ.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[23]Lê Thị Cẩm Giang
Đề tài: Nghiên cứu khả năng hấp phụ các ion kim loại Cu(II), Zn(II), Pb(II) của axit Humic

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[24]Trần Thị Ngọt
Đề tài: Nghiên cứu phản ứng đồng trùng hợp ghép axit acrylic lên tinh bột bình tinh và tinh bột sắn dây

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[25]Lê Phan Hoàng Nhân
Đề tài: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình đồng trùng hợp ghép axit acrylic lên chitin và thăm dò khả năng hấp phụ ion Cu2+, Cd2+, Pb2+ của sản phẩmunfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on mewalgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[26]Nguyễn Thị Phong
Đề tài: Nghiên cứu phản ứng đồng trùng hợp ghép acrylamit lên tinh bột sắn

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[27]Trương Đắc Định
Đề tài: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng đồng trùng hợp ghép axit acrylíc lên tinh bột sắn Quế Sơn, quảng Nam và ứng dungjwalgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2010

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn