Trần Nhật Anh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 13547 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Nhật Anh
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  25/12/1987
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Phong Sơn - Phong Điền - Thừa Thiên Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ thông tin; Tại: Trường Đại học Sài Gòn
Đơn vị công tác: Tổ Quản trị mạng thông tin; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Học vị: Kỹ sư; năm: 2013; Chuyên ngành: Công nghệ thông tin; Tại: Đại học Sài Gòn
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 485 Kinh Dương Vương, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3817533; Mobile: 0905-884-833
Email: tnanh@ac.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Tháng 10/2010 đến tháng 03/2014: Công tác tại Viện Anh ngữ - Đại học Đà Nẵng;
- Tháng 03/2014 đến nay: Công tác tại Tổ Quản trị Mạng thông tin - Đại học Đà Nẵng.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu giải pháp triển khai thống nhất tên miền và xây dựng DSpace để tổng hợp nguồn tài liệu trên hệ thống website Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: PGS.TS. Lê Thành Bắc. Thành viên: ThS. Hồ Phan Hiếu, CN. Đinh Quang Trung, ThS. Trần Thanh Liêm, KS. Trần Nhật Anh. Mã số: Đ2015-01-24. Năm: 2016. (Dec 9 2016 7:55AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn