Tôn Nữ Duy Hoàng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 12951 lượt người xem
Họ và tên:  Tôn Nữ Duy Hoàng
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  01/08/1976
Nơi sinh: Tp Đà Nẵng
Quê quán Thừa thiên Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  SP Anh; Tại: Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Phòng Khảo thí và ĐBCL; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: (2007; Chuyên ngành: Quản lý giáo dục ; Tại: Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Pháp B
Địa chỉ liên hệ: 182 Điện Biên Phủ, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236-3730351; Mobile: 0905133494
Email: tndhoang@dce.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Công tác tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng từ 1999 đến nay:
- Năm 1999 - 2002: Thư ký khoa Tâm lý - Giáo dục
- Năm 2002 - 2008: Giáo vụ khoa Vật lý
- Năm 2008 - 2011: Phòng Khoa học, Sau đại học và Hợp tác quốc tế

- Tháng 5/2011 - nay: Tổ Khảo thí & ĐBCL

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn