Trần Ngọc Mỹ Chi
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 38986 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Ngọc Mỹ Chi
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  28/03/1967
Nơi sinh: Tp Đà Nẵng
Quê quán Tp Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  SP Anh; Tại: N/A
Đơn vị công tác: Khoa Tiếng Anh; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2003; Chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh; Tại: Đại học Đà nẵng
Dạy CN: Ngôn ngữ Anh
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: N/A
Địa chỉ liên hệ: 67 Thanh sơn , TP Đà Nẵng
Điện thoại: 893124; Mobile: 0914747595
Email: mychi@lighthouse.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ năm 1995 đến nay (2014) công tác và giảng dạy ngôn ngữ Anh tại Khoa tiếng Anh Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn