Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,468,136

 Phân tích nguyên nhân sinh viên chuyên ngành tiếng Trung sử dụng sai hoặc hạn chế sử dụng quán ngữ tiếng Trung trong giao tiếp
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Nguyễn Ngọc Hương
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại Học Đà Nẵng; Số: 10 (131).2018;Từ->đến trang: 30-34;Năm: 2018
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Quán ngữ được người Trung Quốc sử dụng rộng rãi trong cuộc sống hàng ngày, nó có từ ngữ đơn giản dễ dùng, khả năng diễn đạt cũng khá phong phú, đa dạng. Nhưng quán ngữ lại trở thành chướng ngại của sinh viên Việt Nam học tiếng Trung, sinh viên thường sử dụng sai, thậm chí là tránh né sử dụng. Bài viết chủ yếu chỉ ra nguyên nhân những lỗi sai của sinh viên chuyên ngành tiếng Trung sử dụng sai hoặc hạn chế sử dụng quán ngữ trong giao tiếp là xuất phát từ sáu góc độ: bản chất quán ngữ, sự ảnh hưởng từ nền văn hóa và ngôn ngữ tiếng Việt, kiến thức ngôn ngữ đích đã nắm, phương pháp học tập của sinh viên, phương pháp giảng dạy của giáo viên và nội dung biên soạn giáo trình, từ đó đưa ra một số kiến nghị liên quan đến việc dạy và học quán ngữ.
ABSTRACT
Chinese Idioms is widely used in everyday life, simple words are easy to use, fixed structure, the ability to express the Idioms is quite rich. But the Idioms becomes an obstacle for Vietnamese students to learn Chinese, students often misuse, even avoid using the Idioms, however, the Idioms is not focused teachers in the lecture. teach. The main pointers pointing to the causes of these errors are from four angles: the nature of the Idioms, the teaching method of the teacher, the method of learning by the student and the content of the curriculum, the word It offers a number of recommendations related to teaching and learning Chinese Idioms.
[ 2019\2019m09d030_18_12_7PDFFull_2019m01d07_16_25_35.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn