Trần Ngọc Phương Tú
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,747,529

 
Mục này được 18063 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Ngọc Phương Tú
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  20/01/1990
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Quản trị Kinh doanh Tổng hợp; Tại: Đại học Duy Tân
Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục thể chất; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Học vị: Cử nhân; năm: 2013; Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Tổng hợp; Tại: Đại học Duy Tân
Lĩnh vực NC: 
Địa chỉ liên hệ: 106 Nguyễn Thị Minh Khai- Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0935748574
Email: phuongtu.tranngoc@gmail.com
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn