Nguyễn Quỳnh Anh Trần
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,541,634

 
Mục này được 25479 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Quỳnh Anh Trần
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  20/02/1986
Nơi sinh: Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Quê quán Thừa Thiên Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Khoa học Môi trường; Tại: Đại học Khoa học, Đại học Huế
Đơn vị công tác: Khoa Hóa học; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2016; Chuyên ngành: Nghiên cứu môi trường toàn cầu; Tại: Đại học Kyoto
Dạy CN: Quản lý môi trường
Lĩnh vực NC: -Hệ sinh thái thủy sinh -Quản lý môi trường đô thị
- Đa dạng sinh vật phù du trong thủy vực
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Hóa học, trường Đại học Sư phạm, 459 Tôn Đức Thắng, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Tháng 11, 2008 – tháng 6, 2018: Giảng viên, Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, Việt Nam
- Tháng 8, 2018 – nay: Giảng viên, Khoa Hóa học, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng, Việt Nam
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Sewer discharge characteristics and water balance in dry season in Hue, Vietnam. Tác giả: Tran Nguyen Quynh Anh, Hidenori Harada, Shigeo Fujii , Pham Khac Lieu, Duong Van Hieu, and Shuhei Tanaka. Journal of Science and Technology. Số: 54(2A). Trang: 265-272. Năm 2016. (Feb 14 2019 10:20AM)
[2]Bài báo: Characterization of combined sewer discharge in Hue city, Vietnam. Tác giả: Tran Nguyen Quynh Anh, Hidenori Harada, Shigeo Fujii , Pham Nguyet Anh, Pham Khac Lieu, and Shuhei Tanaka. Journal of Science and Technology. Số: 53(3A). Trang: 187-192. Năm 2015. (Feb 14 2019 10:21AM)
[3]Bài báo: Tảo Lục phù du và chỉ số dinh dưỡng Chlorophycean ở sông Hương và sông Bồ, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tác giả: Lương Quang Đốc, Phan Thị Thúy Hằng, Trần Nguyễn Quỳnh Anh, Vũ Thị Thanh Tâm. Hue University Journal of Science. Số: 91BA(3). Trang: 69-77. Năm 2014. (Feb 14 2019 10:41AM)
[4]Bài báo: Hiện trạng cỏ thủy sinh ở khu bảo vệ thủy sản Cồn Chìm, phá Tam Giang – Cầu Hai. Tác giả: Trần Nguyễn Quỳnh Anh, Lương Quang Đốc. Hue University Journal of Science. Số: 73(4). Trang: 9-17. Năm 2012. (Feb 14 2019 10:24AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Preliminary analysis of phosphorus flow in Hue Citadel. Authors: Anh, T. N. Q, Harada, H., Fujii, S., Anh, P. N., Lieu, P. K., and Tanaka, S.. Water Science and Technology. No: 73(1). Pages: 69-77. Year 2016. (Feb 14 2019 10:19AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn