Trần Ngô Quốc Huy
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 60,152,851

 
Mục này được 15756 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Ngô Quốc Huy
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  01/01/1983
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Quế Sơn-Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cơ Điện Tử; Tại: Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Cơ khí; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Ingénierie de la commande des Systèmes Complexes (Kĩ thuật điều khiển hệ thống phức hợp); Tại: ESISAR-Grenoble INP
Dạy CN: Cơ Điện tử
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh, Pháp
Điện thoại: ; Mobile: 0983142569
Email: tnqhuy@ute.udn.vn; tnqhuy@gmail.com
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ:
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn