Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 44,125,564

 

Mục tiêu chủ yếu của đề tài này là qua quá trình nghiên cứu sẽ xây dựng 2 trạm điều khiển bằng PLC S7-200 và một hệ thống điều khiển giám sát thu thập dữ liệu với PLC S7-300 là trung tâm của hệ thống, thực hiện kết nối truyền thông giữa S7-200 và S7-300 thông qua module profibus EM277, xây dựng hệ thống giám sát và điều khiển qua phần mềm giao diện người - máy WinCC (Windown Control Center). Tiếp theo là thiết kế, chế tạo mô hình chạy thực tế dùng để thực hành cho sinh viên, giáo viên ngành Cơ Điện tử, Sản xuất tự động, giúp cho các em sinh viên và các giáo viên trẻ có một kiến thức thực tế về dây chuyền sản xuất tự động với việc thu thập dữ liệu và điều khiển giám sát quá trình thông qua máy tính trung tâm, tránh sự bỡ ngỡ  khi các em tiếp cận với các dây chuyền sản xuất dạng này trong thực tế.

abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn