Trần Ngọc Thành
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 50,093,169

 
Mục này được 16625 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Ngọc Thành
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  10/12/1959
Nơi sinh: Quảng Nam
Quê quán Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sử; Tại: Trường Đại học Sư phạm Huế
Đơn vị công tác: Khoa Lịch sử; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Đại học; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Dạy CN: Lịch sử, Phương pháp.
Lĩnh vực NC: N/A
Ngoại ngữ: N/A
Điện thoại: 3733330; Mobile: 0
Email: tnthanh@dce.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Giảng viên Khoa Sử-Địa, Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam-Đà Nẵng (1981–1994), Trường Thực hành Sư phạm thuộc Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (1994–2004). Giảng viên Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (từ 2004 đến nay).

 

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn