CK2. Trần Ngọc Thạnh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,597,393

 
Mục này được 47447 lượt người xem
Họ và tên:  CK2. Trần Ngọc Thạnh
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  00/00/0
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  ; Tại:
Đơn vị công tác: Lãnh đạo khoa; Khoa Y Dược
Chức vụ: Phó Trưởng Khoa
Học vị: Bác sĩ; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Lĩnh vực NC: 
Địa chỉ liên hệ: Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng, Tầng 8 Viện Anh Ngữ, 41 Lê Duẩn, TP Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: chidunghtsv@gmail.com
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn