Trần Nhân Tâm Quyền
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 30260 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Nhân Tâm Quyền
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  22/03/1977
Nơi sinh: Nam Phổ Trung, Phú Thượng, Phú Vang - Thừa Thiên - Huế.
Quê quán Nam Phổ Trung, Phú Thượng, Phú Vang - Thừa Thiên - Huế.
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  SP Toán; Tại: Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế.
Đơn vị công tác: Khoa Toán; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2012; Chuyên ngành: Toán học; Tại: Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Dạy CN: Toán giải tích, Lý thuyết xác suất và Thống kê, Phương trình vi phân và tích phân, Phương trình đạo hàm riêng.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Toán-Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, 459 Tôn Đức Thắng, Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng.
Điện thoại: ĐT: 05113768781; Mobile: 096 275 6699
Email: tntquyen@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

Giảng viên Khoa Toán, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (01/01/2001). Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Các phương pháp ổn định cho bài toán xác định hệ số trong các phương trình đạo hàm riêng tuyến tính cấp hai dạng elliptic và parabolic. Chủ nhiệm: Trần Nhân Tâm Quyền. Mã số: ĐN-2013. Năm: 2013. (Nov 12 2013 6:58PM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Xác định hệ số của các phương trình đạo hàm riêng tuyến tính cấp hai. Chủ nhiệm: Trần Nhân Tâm Quyền. Thành viên: . Mã số: B2008-ĐN03-24. Năm: 2009. (Oct 26 2011 11:00PM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Một số tính chất của nghiệm suy rộng của phương trình Hamilton - Jacobi. Chủ nhiệm: Trần Nhân Tâm Quyền. Thành viên: . Mã số: T2006-03-08. Năm: 2007. (Oct 26 2011 10:58PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Phân tích hội tụ của phương pháp Galerkin cho bài toán xác định hệ số trong một phương trình elliptic. Tác giả: Trần Nhân Tâm Quyền. Tap chi KHCN Đại học Đà Nẵng. Số: (In press). Trang: 1-5. Năm 2013. (Jul 29 2013 2:55PM)
[2]Bài báo: Sự ổn định của phương pháp chuẩn năng lượng với chính quy hóa của biến phân toàn phần cho bài toán xác định hệ số phản ứng trong phương trình elliptic. Tác giả: Trần Nhân Tâm Quyền
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 6 (47). Trang: 85-91. Năm 2011. (Dec 9 2011 9:04PM)
[3]Bài báo: Phương pháp chuẩn năng lượng với chính quy hóa của biến phân toàn phần cho bài toán xác định hệ số trong phương trình elliptic. Tác giả: Trần Nhân Tâm Quyền. Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 5(40). Trang: 141 - 147. Năm 2010. (Oct 26 2011 9:28PM)
[4]Bài báo: Các tính chất của ánh xạ từ tham số đến nghiệm cho bài toán elliptic. Tác giả: Trần Nhân Tâm Quyền. Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 3(32). Trang: 104 - 111. Năm 2009. (Oct 26 2011 9:25PM)
[5]Bài báo: Về tính chính quy của nghiệm suy rộng của phương trình Hamilton - Jacobi. Tác giả: Trần Nhân Tâm Quyền. Tạp chí Khoa học - Đại học Huế. Số: 4(38). Trang: 69-76. Năm 2007. (Oct 26 2011 9:12PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Identification of the diffusion matrix in elliptic boundary value problems. Authors: Tran Nhan Tam Quyen. Preprint. No: 2014. Pages: 1--22. Year 2014. (Nov 12 2013 7:07PM)
[2]Article: Finite element methods for coefficient identification in an elliptic equation. Authors: Tran Nhan Tam Quyen (with Dinh Nho Hao)
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Applicable Analysis. No: No. Pages: 1-34. Year 2013. (Oct 26 2011 9:10PM)
[3]Presentations: Convergence Rates for Tikhonov Regularization of Coefficient Identification Problems in Elliptic Equations. Authors: Tran Nhan Tam Quyen (with Dinh Nho Hao)
marriage affairs open i want an affair
. 5th International Conference on High Performance Scientific Computing: Modeling Simulation and Optimization of Complex Processes, Hanoi, Vietnam. Pages: March 5-9. Year 2012. (Nov 26 2012 11:21PM)
[4]Presentations: Convergence Rates for the Tikhonov Regularization of a Coefficient Identification Problem in an Elliptic Boundary Value Problem. Authors: Tran Nhan Tam Quyen. VMS-SMF Joint Congress, Hue University, Vietnam. Pages: 20-24/08. Year 2012. (Nov 26 2012 11:33PM)
[5]Article: Convergence rates for Tikhonov regularization of a two-coefficient identification problem in an elliptic boundary value problem. Authors: Tran Nhan Tam Quyen (with Dinh Nho Hào). Numerische Mathematik (SCI). No: 120. Pages: 45--77 [33 pages]. Year 2012. (Oct 26 2011 9:47PM)
[6]Article: Convergence rates for total variation regularization of coefficient identification problems in elliptic equations II. Authors: Tran Nhan Tam Quyen (with Dinh Nho Hào). Journal of Mathematical Analysis and Applications (SCI). No: 388. Pages: 593-616 [24 pages]. Year 2012. (Oct 26 2011 9:52PM)
[7]Article: Convergence rates for total variation regularization of coefficient identification problems in elliptic equations I. Authors: Tran Nhan Tam Quyen (with Dinh Nho Hào). Inverse Problems (SCI)
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. No: 27. Pages: 075008 (28 pages). Year 2011.
(Oct 26 2011 9:41PM)
[8]Presentations: Total variation regularization of coefficient identification problems in elliptic equations. Authors: Tran Nhan Tam Quyen (with Dinh Nho Hào). International Conference on Analysis and Applied Mathematics, Sai Gon University, Viet Nam. Pages: 89 - 107. Year 2011. (Oct 26 2011 10:23PM)
[9]Article: Convergence rates for Tikhonov regularization of coefficient identification problems in Laplace-type equations. Authors: Tran Nhan Tam Quyen (with Dinh Nho Hào). Inverse Problems (SCI). No: 26. Pages: 125014 (23 pages). Year 2010. (Oct 26 2011 9:36PM)
[10]Presentations: Convergence rates for Tikhonov regularization of coefficient identi cation problems in elliptic equations. Authors: Tran Nhan Tam Quyen (with Dinh Nho Hào). International Conference on Inverse Problems, Austrian Academy of Science, Jun 29th - Jul 2nd. Year 2010. (Oct 26 2011 10:11PM)
  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Khen thưởng các công trình Toán học

 Khoa học

 2013

 842/QĐ-BGDĐT

 Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.

viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
doctors who prescribe naltrexone open naloxone challenge
  
 Khen thưởng
[1] Sinh viên xuất sắc trong nghiên cứu khoa học - Đại học Huế. Năm: 1999-2000.
[2] Đạt thành tích xuất sắc nhiệm vụ - Đại học Sư phạm. Năm: 2009-2010.
[3] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở - Đại học Đà Nẵng. Năm: 2010-2011.
[4] Khen thưởng các công trình Toán học - Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.. Năm: 2013.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Giải tích 1,2,3
Ngành: Toán học
 2001 Sinh viên bậc Đại học  Đại học Sư phạm
[2]Giải tích 1,2
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2001 Sinh viên bậc Đại học
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Đại học Bách khoa
[3]Toán cao cấp 1,2
Ngành: Kinh tế học
 2001 Sinh viên bậc Đại học  Đại học Kinh tế
[4]Đại số
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2001 Sinh viên bậc Đại học  Đại học Bách khoa
[5]Lý thuyết xác suất và thống kê toán
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2001 Sinh viên bậc Đại học  Đại học Bách khoa và Đại học Kinh tế
[6]Toán chuyên đề
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2001 Sinh viên bậc Đại học
marriage affairs open i want an affair
 Đại học Bách khoa
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn