Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Total variation regularization of coefficient identification problems in elliptic equations
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
cvs weekly sa
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tran Nhan Tam Quyen (with Dinh Nho Hào)
Nơi đăng: International Conference on Analysis and Applied Mathematics, Sai Gon University, Viet Nam; Số: Sai Gon University, Viet Nam;Từ->đến trang: 89 - 107;Năm: 2011
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn