Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Sự ổn định của phương pháp chuẩn năng lượng với chính quy hóa của biến phân toàn phần cho bài toán xác định hệ số phản ứng trong phương trình elliptic
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Nhân Tâm Quyền
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Số: 6 (47);Từ->đến trang: 85-91;Năm: 2011
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
ABSTRACT

marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn