Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Giải tích 1,2,3
Ngành: Toán học
 2001 Sinh viên bậc Đại học  Đại học Sư phạm
[2]Giải tích 1,2
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2001 Sinh viên bậc Đại học
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Đại học Bách khoa
[3]Toán cao cấp 1,2
Ngành: Kinh tế học
 2001 Sinh viên bậc Đại học  Đại học Kinh tế
[4]Đại số
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2001 Sinh viên bậc Đại học  Đại học Bách khoa
[5]Lý thuyết xác suất và thống kê toán
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2001 Sinh viên bậc Đại học  Đại học Bách khoa và Đại học Kinh tế
[6]Toán chuyên đề
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2001 Sinh viên bậc Đại học
marriage affairs open i want an affair
 Đại học Bách khoa
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn