Trần Nữ Thảo Quỳnh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 20245 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Nữ Thảo Quỳnh
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  24/02/1985
Nơi sinh: Đà Nẵng.
Quê quán Quảng Nam.
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  ; Tại: Trường Đại học Ngoại Ngữ- Đại học Đà Nẵng.
Đơn vị công tác: Khoa Tiếng Anh Chuyên ngành; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Đại học; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Dạy CN: Tiếng Anh
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Pháp
Địa chỉ liên hệ: 39 Nguyễn Văn Linh- TP Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0905 233 212
Email: thaoquynh.dhnn@gmail.com; thaoquynh85@yahoo.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 


Giảng viên, giáo vụ khoa Quốc tế học ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng (2008 đến 2010).

Giảng viên khoa Anh Chuyên ngành ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Đà Nẵng (2010 đến nay).

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn