Trần Nguyễn Việt Hùng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 48,938,555

 
Mục này được 6296 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Nguyễn Việt Hùng
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  12/05/1987
Nơi sinh: Thôn Thuận An, Thị Trấn Đông Phú, Quế Sơn, Quảng Nam
Quê quán 
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công Nghệ Thông Tin; Tại: Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Trung tâm Phát triển Phần mềm; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Học vị: Kỹ sư; năm: 2011; Chuyên ngành: Công Nghệ Thông Tin; Tại: Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 276 Hùng Vương, Thị Trấn Đông Phú, Quế Sơn, Quảng Nam
Điện thoại: 02363810425; Mobile: 0935888256
Email: tnvhung@sdc.ud.edu.vn
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn